Bibliotekārā stunda- kvests “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika”

2022. gada 5. un 6. oktobrī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā norisinājās izzinoši aizraujošs kvests Naujenes un Lāču pamatskolas 7.-9. kl. skolēniem. Skolēni tika sadalīti komandās. Vienai komandai uz laiku vajadzēja atrast informāciju par Latviju un Naujenes pagastu datubazē Letonoka.lv, aizpildīt darba lapas, atšifrēt kodus, meklēt grāmatās paslēptās aploksnes ar uzdevumiem un norādēm. Kvesta gala uzdevums bija atrast nozagtu flešatmiņu ar ārkārtīgi svarīgiem bibliotēkas failiem.  Kamēr viena komanda spēlēja kvestu, otra gaidīja bibliotēkas Lasītavā un piedalījās e-viktorīnā “Ko tu zini par Latviju?”, minēja krustvārdu mīklu un pildīja testu, izmantojot grāmatu “Latvija: atlants bērniem”. Pasākuma dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas, ka arī uzzināja daudz jaunu faktu par Latvijas vēsturi, dabu, ģeogrāfiju, kultūru, ka arī iemācījās izmantot datubāzi letonika.lv. Letonika ir ļoti noderīgs interneta resurss, kurā var atrast informāciju par notikumiem, atsevišķu personu, nozari vai jomu, iztulkot svešvārdu vai terminu, lasīt brīvpieejas e-grāmatas. Komentāri