pirmdiena, 2019. gada 29. aprīlis

Bibliotēkas nedēļas norise!

   Bibliotēkas nedēļas ietvaros, Naujenes tautas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda "Mana pirmā grāmatiņa". Šogad Bibliotēku nedēļa notiek laikā no 22.–28. aprīlim un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.
   2019. gada 26. aprīlī, Naujenes tautas bibliotēku apciemoja pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" audzēkņi. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka organizēja bērniem interesantu un izzinošu ekskursiju pa grāmatu pasauli. Bērni apmeklēja Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu, kur iepazinās ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Īpaši bērniem patika Bērnu nodaļa ar spēlēm un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām par jebkuru tēmu: supervaroņi, mašīnas, princeses, nāriņas, dzīvnieki, augi, raganas, rūķi, mošķi un daudzām citām pasākām un stāstiem. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, noskatījās prezentāciju “Pasaules skaistākās bibliotēkas”, kopīgi apsprieda bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ekskursijas laikā: bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, spēlēja spēles. Bibliotekāre izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.
ceturtdiena, 2019. gada 25. aprīlis

Pirmsskolas grupas "Lāčuks" ekskursija uz grāmatu pasauli!

    Bibliotēkas nedēļas ietvaros 2019. gada 25. aprīlī, agri no rīta, ekskursijā uz Naujenes tautas bibliotēku, atbrauca Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi. Pie ieejas durvīm viesus priecīgi sagaidīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka. Ar lielu interesi bērni apmeklēja  grāmatu pasauli: Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu, kur iepazinās ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Īpaši bērniem patika Bērnu nodaļa ar spēlēm un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām par jebkuru tēmu: supervaroņi, mašīnas, princeses, nāriņas, dzīvnieki, augi, raganas, rūķi,  mošķi un daudzām citām pasākām un stāstiem. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, noskatījās prezentāciju “Pasaules skaistākās bibliotēkas”, video “Īsa pamācība grāmatu lietošanā” un kopīgi apsprieda bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ekskursijas laikā: bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, spēlēja spēles, iejutās bibliotekāra lomā un sašķiroja grāmatas pa tēmām un nozarēm. Bibliotekāre izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.