Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: oktobris, 2020

Bibliotekārā-video stunda "Elektroniskā kataloga iespējas".

Attēls
2020. gada 28. oktobrī Naujenes pamatskolā notika Naujenes tautas bibliotēkas  bibliotekārā-video stunda, kuras laikā   6. klases skolēni uzzināja par bibliotēkas elektronisko katalogu. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre sagatavoja skolēniem video ierakstus un prezentāciju, kuros iepazīstināja ar Naujenes tautas bibliotēkas elektronisko katalogu  https://naujene.biblioteka.lv/alise  . Skolēni iemācījās atrast nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas. Noskaidroja vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā vai ir šobrīd  pieejams vai arī ir izsniegts lasītājam.   Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētājiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot autorizētā lietotāja iespējas - pagarināt grāmatas lasīšanas laiku, pasūtīt grāmatas vai stāties rindā, pēc grāmatas, kura izdota citam lasītājām un iereģistrēties un lasīt e-grāmatas www.3td.lv .    Nodarbības laikā bērni pielietoja jaunas zināšanas, lai izpildītu uzdevumus bibliotekārās stund

Bibliotekārā –video stunda “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi”!

Attēls
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aktīvi turpina realizēt lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” . Diemžēl, epidemioloģiskās situācijas un stingru drošības pasākumu dēļ, visas aktivitātes ar bērniem klātienē ir aizliegtas. Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai Soldatjonokai radās ideja izveidot bibliotekāro-video stundu. 2020.g. 28. oktobrī Naujenes pamatskolā notika attālināti grāmatu lasījumi un jaunās bibliotekāras-video stundas testēšana. Bibliotekāre iepriekš sagatavoja īsus video ierakstus un uzdevumus par V. Ķerusa grāmatu “Meža meitene Maija”. Vadīt stundu klātienē palīdzēja skolotāja Zinaīda PAULIŅA, kura 3.-4. klašu skolēniem piedāvāja pildīt bibliotekāres Aigas sagatavotos uzdevumus.     Stundas sākumā 3. un 4.klases skolēni tika iepazīstināti ar grāmatas autoru Viesturu Ķerus, kurš ir ornitologs un zaļo mežu aizstāvis. Viestura Ķerus grāmata "Meža meitene Maija” ieguva Latvijas Literatūras gada balvu, kā labākā, bērnu grāmatu katego

Ciemos pie 234 cūciņām!

Attēls
 2020. gada 30. septembrī Naujenes tautas bibliotēkā viesojas Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkni! Mazie apmeklētāji ar lielu interesi un sajūsmu apskatīja Jekaterinas Smirnovas cūciņu figūriņu kolekcijas izstādi “Maz, maz cūciņ!!!". Izstādē skatāmas cūciņu figūriņas no dažādiem materiāliem, lieluma un formas. Bibliotēkā izstādītas 234 cūciņas. Bērni iepazinās arī ar bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām par cūciņām un sivēniem. Turpinot cūciņu tēmu, Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka lasīja priekšā grāmatu par trim sivēniem. Bērni aktīvi piedalījās grāmatas lasīšanā. Visi kopā apspriedām pasakas notikumus un secinājām, ka darbus labāk darīt laicīgi un kārtīgi, novērtējot ieguldītā darba nozīmīgumu – centība un darbs atmaksājās.