ceturtdiena, 2020. gada 29. oktobris

Bibliotekārā-video stunda "Elektroniskā kataloga iespējas".

2020. gada 28. oktobrī Naujenes pamatskolā notika Naujenes tautas bibliotēkas  bibliotekārā-video stunda, kuras laikā  6. klases skolēni uzzināja par bibliotēkas elektronisko katalogu. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre sagatavoja skolēniem video ierakstus un prezentāciju, kuros iepazīstināja ar Naujenes tautas bibliotēkas elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv/alise . Skolēni iemācījās atrast nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas. Noskaidroja vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā vai ir šobrīd  pieejams vai arī ir izsniegts lasītājam.   Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētājiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot autorizētā lietotāja iespējas - pagarināt grāmatas lasīšanas laiku, pasūtīt grāmatas vai stāties rindā, pēc grāmatas, kura izdota citam lasītājām un iereģistrēties un lasīt e-grāmatas www.3td.lv . 

  Nodarbības laikā bērni pielietoja jaunas zināšanas, lai izpildītu uzdevumus bibliotekārās stundas darbā lapā. Darba lapa tika sastādīta aizraujošās  Kvest spēles veidā. Bērni meklēja grāmatas elektroniskajā katalogā, ierakstīja atbildes lodziņos, rezultātā no iekrāsotiem burtiem tika salikts slepenais kods. Visātrākie skolēni saņēma piemiņas balviņas no Naujenes tautas bibliotēkas! 

Paldies Naujenes pamatskolas skolotājai Zinaīdai PAULIŅAI par palīdzību bibliotekāras stundas organizēšanā un vadīšanā!


(Foto Alita Kokina)

Bibliotekārā –video stunda “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi”!

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aktīvi turpina realizēt lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Diemžēl, epidemioloģiskās situācijas un stingru drošības pasākumu dēļ, visas aktivitātes ar bērniem klātienē ir aizliegtas. Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai Soldatjonokai radās ideja izveidot bibliotekāro-video stundu. 2020.g. 28. oktobrī Naujenes pamatskolā notika attālināti grāmatu lasījumi un jaunās bibliotekāras-video stundas testēšana. Bibliotekāre iepriekš sagatavoja īsus video ierakstus un uzdevumus par V. Ķerusa grāmatu “Meža meitene Maija”. Vadīt stundu klātienē palīdzēja skolotāja Zinaīda PAULIŅA, kura 3.-4. klašu skolēniem piedāvāja pildīt bibliotekāres Aigas sagatavotos uzdevumus.
    Stundas sākumā 3. un 4.klases skolēni tika iepazīstināti ar grāmatas autoru Viesturu Ķerus, kurš ir ornitologs un zaļo mežu aizstāvis. Viestura Ķerus grāmata "Meža meitene Maija” ieguva Latvijas Literatūras gada balvu, kā labākā, bērnu grāmatu kategorijā.
   Klausoties bibliotekāres video lasījumu, audzēkņi uzzināja, ka grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan skudru pūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas.
    Stundas turpinājumā, darbojoties grupās un klausoties bibliotekāres Aigas uzdevumos un skolotājas Zinaīdas PAULIŅAS norādījumos, bērni noteica putnus, izpētīja dažu putnu ceļu uz siltajām zemēm, atkārtoja, kas ir gājputni un nometnieki, kā arī viņiem vajadzēja atpazīt putnus, klausoties to balsīs. Bibliotekārās stundas noslēgumā bērni aizrautīgi zīmēja spārnotos draugus.

    Paldies, Naujenes pamatskolai par ciešu sadarbību, īpašs paldies skolotājām Zinaīdai Pauliņai, Alitai Kokinai, Aivai Lindei par bibliotekārās-video stundas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu lasījumi” organizēšanu un vadīšanu.
                                                                     Lai vairojas lasīt prieks!


(Foto autore  Alita Kokina)


ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

Ciemos pie 234 cūciņām!

 2020. gada 30. septembrī Naujenes tautas bibliotēkā viesojas Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkni! Mazie apmeklētāji ar lielu interesi un sajūsmu apskatīja Jekaterinas Smirnovas cūciņu figūriņu kolekcijas izstādi “Maz, maz cūciņ!!!". Izstādē skatāmas cūciņu figūriņas no dažādiem materiāliem, lieluma un formas. Bibliotēkā izstādītas 234 cūciņas. Bērni iepazinās arī ar bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām par cūciņām un sivēniem. Turpinot cūciņu tēmu, Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka lasīja priekšā grāmatu par trim sivēniem. Bērni aktīvi piedalījās grāmatas lasīšanā. Visi kopā apspriedām pasakas notikumus un secinājām, ka darbus labāk darīt laicīgi un kārtīgi, novērtējot ieguldītā darba nozīmīgumu – centība un darbs atmaksājās.