Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: decembris, 2015

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitāšu plāns 2016. gada janvārim

Attēls
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa  aicina apmeklēt  2016. gada janvārī                           Nr. p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais 1.         Literārā izstāde „ Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam - 140” (1876-1916) 12.01. Naujenes TB        S.Kardele 2.         Bibliotekārā stunda „Džēka Londona grāmatu apskats” 12.01. 15.01. 15:00 14:00 NTB Bērnu nodaļa Lāču pamatskola S.Kardele 3.         Literārā izstāde „ Rakstniekam Doku Atim – 155” (1861-1903) 16.01. Naujenes TB        S.Kardele 4.         Gadalaiku literārā kafejnīca „ Balts no abiem galiem” 28.01. 15:00 Naujenes TB Bērnu nodaļa S.Kardele 5.         "Bērnu žūrijas 2015 "

Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē" Naujenes pamatskolā

Attēls
                 Naujenes pamatskolā norisinājās bibliotekāra stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". NTB Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele iepazīstināja Naujenes sākumskolēnus ar Džanni Rodari dzīves gājumu un daiļradi. Bibliotekārās stundas laikā bērni noskatījās baleta "Sīpoliņš" fragmentu.                      Bibliotekārās stundas noslēgumā bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar līdzi atvestajām grāmatām. Lielākā daļa grāmatu  ir no lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu žūrija 2015". Bibliotekāre aicināja sākumskolēnus aktīvi iesaistīties šīs programmas gaitā un kļūt par grāmatu lasīšanas ekspertiem.        N āciet uz bibliotēku un atrodiet sev grāmatu! Lasiet un pasaule kļūs interesantāka un aizraujošāka. Sagatavoja NTB bibliotekāre Skaidrīte Kardele