pirmdiena, 2015. gada 28. decembris

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitāšu plāns 2016. gada janvārim

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa

 aicina apmeklēt

 2016. gada janvārī

                         

Nr.
p.k.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
1.       
Literārā izstāde
Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam-140” (1876-1916)
12.01.

Naujenes TB      

S.Kardele

2.       
Bibliotekārā stunda
„Džēka Londona grāmatu apskats”
12.01.

15.01.
15:00

14:00
NTB Bērnu nodaļa
Lāču pamatskola
S.Kardele
3.       
Literārā izstāde „Rakstniekam Doku Atim 155”(1861-1903)
16.01.

Naujenes TB      

S.Kardele


4.       
Gadalaiku literārā kafejnīca „ Balts no abiem galiem”
28.01.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa
S.Kardele
5.       
"Bērnu žūrijas 2015" realizācija
janvāris

Naujenes TB Bērnu nodaļa
S.Kardele

trešdiena, 2015. gada 2. decembris

Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē" Naujenes pamatskolā


                 Naujenes pamatskolā norisinājās bibliotekāra stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". NTB Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele iepazīstināja Naujenes sākumskolēnus ar Džanni Rodari dzīves gājumu un daiļradi. Bibliotekārās stundas laikā bērni noskatījās baleta "Sīpoliņš" fragmentu.

               
     Bibliotekārās stundas noslēgumā bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar līdzi atvestajām grāmatām. Lielākā daļa grāmatu  ir no lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu žūrija 2015". Bibliotekāre aicināja sākumskolēnus aktīvi iesaistīties šīs programmas gaitā un kļūt par grāmatu lasīšanas ekspertiem.      
Nāciet uz bibliotēku un atrodiet sev grāmatu! Lasiet un pasaule kļūs interesantāka un aizraujošāka.

Sagatavoja NTB bibliotekāre Skaidrīte Kardele