Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: aprīlis, 2017

Literārās darbnīcas "Priekšā lasīšanas laiks" norise.

Attēls
2017. gada 20. aprīlī Naujenes tautas bibliotēkā norisinājās literāra darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks”.   Pasākuma mērķis bija rosināt bērnos interesi par grāmatām, attīstīt lasīšanas, klausīšanas, runas, iztēles un valodas prasmes.  Lasīšana priekšā apvieno lasītāju, klausītāju un autoru. Visi kopā “aizceļo” uz pasaku pasauli, nezināmām zemēm un dod iespēju sajust visbrīnumainākos stāstus, kuri slēpjas grāmatu lappusēs. Arī šoreiz bibliotekāre   un bērni lasīja priekšā savas mīļākas grāmatas ar dzejoļiem, pasakām un stāstiem. Bibliotēkā valdīja mājīga, mierīga un patīkama atmosfēra. Pasākuma beigās bērniem   tika uzdots mājas darbs, uzzīmēt mīļāko grāmatas varoni. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.

Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa” NTB Lociku filiālē

Attēls
Bibliotekārā stunda "Mana pirmā grāmatiņa " NTB Lociku filiālē  19. aprīlī Lāču pamatskolas 1. klases skolēni viesojās Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē.  Bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar bibliotēkas iekārtojumu, pastāstīja par grāmatu meklēšanu bibliotēkas plauktos. Bērni noskaidroja, ko nozīmē vārds "bibliotēka". Ar krāsainās prezentācijas palīdzību bibliotekāre iepazīstināja pirmklasniekus ar bibliotēkas struktūru un lietošanas noteikumiem. Pēc tam pirmklasnieki noskatījās multiplikācijas filmu par to, kā top papīrs un grāmatas.  Bibliotekāre iepazīstina bērnus ar grāmatas sastāvdaļām. Pateicāmies Naujenes tautas  bibliotēkas bibliotekārei Tamārai Gordinai par atsaucību un sadarbību! Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele

Bibliotekārās stundas "Mana pirmā grāmatiņa" norise!

Attēls
2017. gada 18. aprīlī Naujenes tautas bibliotēkā viesojās Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi. Bibliotekārās stundas   “Mana pirmā grāmatiņa” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bibliotekāre parādīja bērniem lasītāju zāles un abonementa telpas, pastāstīja par grāmatu izvietojumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”. Bibliotēkas iemītniece, vecā, gudrā, runājošā grāmata, pastāstīja bērniem par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, ka arī par saudzīgu attieksmi pret grāmatām. Stundas beigās bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, salika no burtiem vārdu “bibliotēka”. Runājošā grāmata izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie viņas, kļūs par bibliotēkas lietotājiem, mīlēs grāmatas un attieksies pret tām cienīgi. Stundu novadīja bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.