Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: maijs, 2017

Mazo mākslinieku plenēra norise!

Attēls
2017. gada 28. maijā, Naujenes tautas bibliotēka, Naujenes pagasta svētku “Ik sirdī šī nelielā pasaules daļa…” ietvaros, Juzefovas parkā, organizēja mazo mākslinieku plenēru “Mana sapņu ainava”. Plenēru vadīja Lociku filiāles bibliotekāre Tamāra Gordina. Plenērā piedalījā s 64 mazi un lielie mākslinieki.

"BIBLIOVASARA 2017" Naujenes tautas bibliotēkā

Attēls

Bibliotekārā stunda Lāču pamatskola

Attēls
19. maijā Lāču pamatskolas skolēniem bija iespēja iepazīties arNaujenes tautas bibliotēkas elektroniskā katologa  http://naujene.biblioteka.lv/alise   priekšrocībām.  Bibliotekārās stundas laikā skolēni mācījas meklēt nepieciešamo informāciju katalogā, piemērām, bērni uzzināja kā pareizi atrast grāmatu katalogā, kā to rezervēt vai pasūtīt. Stundas laikā bērni meklēja grāmatas pēc autora, nosaukuma vai tēmas.  Stundas laikā skolēni uzzināja kā pagarināt savas grāmatas var neizejot no mājām.  iemācījās sameklēt, rezervēt un  pasūtīt vajadzīgo grāmatu.  Pateicāmies NTB bibliotekārei Aigai Soldatjonokai par informāju un iegūtājām prasmēm strādājot ar bibliotēkas elektronisko katalogu! Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele

Bibliotekārā stunda "Mātes tēls literatūrā"

Attēls
            19. maijā Lāču pamatskolas 1. - 3. klases skolēniem bija iespēja darboties bibliotekārajā stundā "Mātes tēls  literatūrā". Pasākumu vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.  Bibliotekārās stundas laikā bērni ar interesi klausījās bibliotekāres Aigas stāstu par mātes tēlu literatūrā. Dalījas savā pieredzē, kurās grāmatās lasot, viņi saskārās ar mātes tēlu, kāds tas bija. Īpašu interesi izraisīja mātes tēls pasakās, piemēram, drosmīgā māte kaza. u.c. Stundas turpinājumā skolēni iepriecinājaklātesošos ar skanīgo dziesmu, deju un protams dzejas rindām par mīļo mīļo māmiņu. Meitenes dzied, bet ekrānā ties rādīts klips, apsveikums māmiņām. Pateicāmies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei par sadarbību un iinteresantu bibliotekāro stundu! Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa organizē bibliotekāro stundu Lāču pamatskolā!

Attēls

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa organizē bibliotekāro stundu Lāču pamatskolā!

Attēls

Bibliotekārās stundas "Elektroniska kataloga iespējas" norise!

Attēls
2017. gada 10. maijā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojās Naujenes pamatskolā ar bibliotekāro stundu “Elektroniska kataloga iespējas”. Stundas mērķis bija iepazīstināt 7. klases skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas elektroniska kataloga http://naujene.biblioteka.lv/alise izmantošanu.  Nodarbības laikā bērni iemācījās meklēt nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas. Noskaidroja, vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā, ir pieejams, vai ir izsniegts lasītājam. Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētājiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot autorizētā lietotāja iespējas- skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, proti, cik un kādas grāmatas ir izsniegtas, redzēt to izsniegšanas termiņu pagarināt izsnieguma termiņu, skatīt informāciju par pieejamību uz izdevumiem, veikt eksemplāru pasūtīšanu, kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem. Lai iegūtu autorizācijas datus, jāgriežas bibliotēkā, ku