sestdiena, 2015. gada 28. marts

Aprīļa pasākumi Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā

Naujenes tautas bibliotēkas
 Bērnu nodaļas
aktivitātes aprīlī


      
1.       
Literārā izstāde „ Dāņu  rakstniekam  Hansam Kristianam Andersenam – 210”  (1805-1875)
02.04.15

Naujenes TB  
Bērnu nodaļa


S.Kardele


2.       
Bibliotekārā stunda                      „Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaule” veltīta Starptautiskai bērnu grāmatu dienai.

02.04.15
15:00
Naujenes TB  
Bērnu nodaļa
S.Kardele

3.       
Literārā izstāde ” Lieldienu tradīcijas”
02.04.15

Naujenes TB
           

S.Kardele

4.       
Dalība konkursā “Plašais apvārsnis”
10.04.15
12:00
Balvi
S.Kardele
5.       
Tikšanās ar dzejnieci Stepanīdu Miloseviču „Grāmatu prieks apkārt pasaulei! Bibliotēkas nedēļas ietvaros.
23.04.15
15:00
Naujenes TB  
Bērnu nodaļa
S.Kardele

6.       
Piedalīšanās Lielajā talkā
25.04.15

Naujenes TB
D.Čiževska

ceturtdiena, 2015. gada 12. marts

Literārā kafejnīca " Tāda es esmu... veltījums Aspazijai"


                   Aspaziju 150 gadu jubilejā sveica
 Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā

                   Šī gada 12. martā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā  norita literārā kafejnīca "Tāda es esmu ... veltījums Aspazijai". Pasākumā piedalījās Lāču pamatskolas skolēni,  kuri ar aizrautību stāstīja par  Aspāzijas dzīvi un daiļradi, kā arī ar sajūsmu lasīja savus mīļākos Aspazijas dzejoļus.
Ar savu burvīgo balsi klātesošos priecāja Marina Gubska - Jansone. 

Pasākuma nobeigumā dalībnieki nodziedāja kopīgo dziesmu.


pirmdiena, 2015. gada 9. marts

Literārā kafejnīca

        Naujenes tautas bibliotēkas
                   
              bērnu nodaļā            
                    2015. gada 12. martā


                      plkst. 15.00
               Literārā kafejnīcā

”„Tāda es esmu...” veltījums Aspazijai”
Vieta: Naujenes tautas bibliotēka
(Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads)
                                                
                                       
               Tālr. uzziņām : 654 50246

piektdiena, 2015. gada 6. marts

Lāču pamatskolas pirmskolēni ciemojas NTB Bērnu nodaļā

Lāču pamatskolas pirmskolēni

ciemojas Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā

 
 
               Šī gada 5. martā Lāču pamatskolas pirmskolas grupas "Lāčuks"  iepazinās ar Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļu. Pirmskolēni iepazinās ar bibliotēku rašanas vēsturi, ar grāmatu fondu, kā arī raganiņas vadībā iepazinās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Raganiņa novadīja viktorīnu par pasaku varoņiem.
 

 
 
 Multfilmas skatīšanās
 
 
Grāmatu skatīšanās

 
Kopīgā bilde
Atā,  bibliotēka! Uz drīzu tikšanos!
 
 
Sagatavoja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele

 


trešdiena, 2015. gada 4. marts

Bibliotekārās stundas Naujenes tautas bibliotēkā


2015. gada 4. martā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļu apmeklēja Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" 5. gadīgo grupas. Apmeklējumā laikā bērni iepazinās ar bibliotēku, bibliotēkas lietošanas noteikumiem un piedalījās viktorīnā par pasaku varoņiem.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" latviešu grupas apmeklējums

                   Par bibliotēkas lietošanas noteikumiem bērniem stāstīja bibliotēkas neparastā iemītniece - raganiņa.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" bilingvālās grupas apmeklējumsInformāciju sagatavoja Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele