Aprīļa pasākumi Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā

Naujenes tautas bibliotēkas
 Bērnu nodaļas
aktivitātes aprīlī


      
1.       
Literārā izstāde „ Dāņu  rakstniekam  Hansam Kristianam Andersenam – 210”  (1805-1875)
02.04.15

Naujenes TB  
Bērnu nodaļa


S.Kardele


2.       
Bibliotekārā stunda                      „Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaule” veltīta Starptautiskai bērnu grāmatu dienai.

02.04.15
15:00
Naujenes TB  
Bērnu nodaļa
S.Kardele

3.       
Literārā izstāde ” Lieldienu tradīcijas”
02.04.15

Naujenes TB
           

S.Kardele

4.       
Dalība konkursā “Plašais apvārsnis”
10.04.15
12:00
Balvi
S.Kardele
5.       
Tikšanās ar dzejnieci Stepanīdu Miloseviču „Grāmatu prieks apkārt pasaulei! Bibliotēkas nedēļas ietvaros.
23.04.15
15:00
Naujenes TB  
Bērnu nodaļa
S.Kardele

6.       
Piedalīšanās Lielajā talkā
25.04.15

Naujenes TB
D.Čiževska

Komentāri