pirmdiena, 2015. gada 28. decembris

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitāšu plāns 2016. gada janvārim

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa

 aicina apmeklēt

 2016. gada janvārī

                         

Nr.
p.k.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
1.       
Literārā izstāde
Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam-140” (1876-1916)
12.01.

Naujenes TB      

S.Kardele

2.       
Bibliotekārā stunda
„Džēka Londona grāmatu apskats”
12.01.

15.01.
15:00

14:00
NTB Bērnu nodaļa
Lāču pamatskola
S.Kardele
3.       
Literārā izstāde „Rakstniekam Doku Atim 155”(1861-1903)
16.01.

Naujenes TB      

S.Kardele


4.       
Gadalaiku literārā kafejnīca „ Balts no abiem galiem”
28.01.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa
S.Kardele
5.       
"Bērnu žūrijas 2015" realizācija
janvāris

Naujenes TB Bērnu nodaļa
S.Kardele

trešdiena, 2015. gada 2. decembris

Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē" Naujenes pamatskolā


                 Naujenes pamatskolā norisinājās bibliotekāra stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". NTB Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele iepazīstināja Naujenes sākumskolēnus ar Džanni Rodari dzīves gājumu un daiļradi. Bibliotekārās stundas laikā bērni noskatījās baleta "Sīpoliņš" fragmentu.

               
     Bibliotekārās stundas noslēgumā bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar līdzi atvestajām grāmatām. Lielākā daļa grāmatu  ir no lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu žūrija 2015". Bibliotekāre aicināja sākumskolēnus aktīvi iesaistīties šīs programmas gaitā un kļūt par grāmatu lasīšanas ekspertiem.      
Nāciet uz bibliotēku un atrodiet sev grāmatu! Lasiet un pasaule kļūs interesantāka un aizraujošāka.

Sagatavoja NTB bibliotekāre Skaidrīte Kardele


pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitātes decembrī

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa

 aicina apmeklēt


Nr. p.k.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
1.       
Bērnu žūrija 2015 realizācija
decembris

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
S.Kardele

2.       
Fotogrāfiju izstāde “Nezināmā Naujene”
No 1.12.

Naujenes pamatskola
S. Kardele
3.       
Bibliotekārā stunda „Dzanni Rodāri pasaku pasaulē”
02.12.
09:00
Naujenes pamatskola
S. Kardele
4.       
Vecāku tikšanās ar psihologu” Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību problēmu risinājumi”
10.12.
17:30
Naujenes TB
D.Čiževska
5.       
Bibliotekārā stunda
„Dainu skapis”
10.12.
10:00
Naujenes pamatskola
S. Kardele
6.       
Tematiskā izstāde Ziemassvētku brīnums
24.12.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
S.Kardele

7.       
Literārā izstāde „ Angļu rakstniekam Džozefam Radjardam Kiplingam –150”  (1865-1936)
30.12

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

S.Kardele

otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Literārā kafejnīca "Sipoliņ, tomātiņ ..."

23. oktobrī notika literārā kafejnīca "Sīpoliņ, tomātiņ ...". pasākumā piedalījās sākumskolas skolēni kuri lasīja Džanni Rodari dzeju, klausījās bibliotekārēs Skaidrītes Kardeles stāstījumu par Džanni Rodari daiļradi un dzīvi.Visi skolēni, kuri pasākumā lasīja dzeju tika apbalvoti ar pateicībām

Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē'"

              22. oktobrī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā notika bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". Bibliotekārā stunda stundā piedalījās Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas "Lāčuks" audzēkņi. Stundas laikā bērni iepazinās ar Džanni Rodari biogrāfiju un daiļradi,  skatījās multfilmu, baletu par Čipolino.trešdiena, 2015. gada 28. oktobris

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aicina apmeklēt


nauJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS

 AKTIVITĀTES novembrī


Nr.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
1.       
Bibliotekārā stunda
 „Džanni Rodāri pasaku pasaulē”
04.11.
9.00
Naujenes pamatskola
S. Kardele
2.       
Lasīšanas veicināšanas programmas „ Bērnu žūrija 2015”  realizācija
novembris

NTB Bērnu nodaļa
S. Kardele
3.       
Literārā izstāde „Mārtiņdiena”
10.11.

Naujenes TB
S.Kardele
4.       
Bērnu radošā darbnīca „Mēs Latvijai”
15.11.
15.00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa
S.Kardele

5.       
Bibliotekārā stunda 
Grāmatas pusaudžiem”
26.11.

27.11.
15.00

14.00
NTB Bērnu nodaļa
Lāču pamatskolā
S. Kardele
6.       
Literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam –180” (1835-1910)
30.11.

Naujenes TB
S.Kardele