Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: 2015

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitāšu plāns 2016. gada janvārim

Attēls
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa  aicina apmeklēt  2016. gada janvārī                           Nr. p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais 1.         Literārā izstāde „ Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam - 140” (1876-1916) 12.01. Naujenes TB        S.Kardele 2.         Bibliotekārā stunda „Džēka Londona grāmatu apskats” 12.01. 15.01. 15:00 14:00 NTB Bērnu nodaļa Lāču pamatskola S.Kardele 3.         Literārā izstāde „ Rakstniekam Doku Atim – 155” (1861-1903) 16.01. Naujenes TB        S.Kardele 4.         Gadalaiku literārā kafejnīca „ Balts no abiem galiem” 28.01. 15:00 Naujenes TB Bērnu nodaļa S.Kardele 5.         "Bērnu žūrijas 2015 "

Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē" Naujenes pamatskolā

Attēls
                 Naujenes pamatskolā norisinājās bibliotekāra stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". NTB Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele iepazīstināja Naujenes sākumskolēnus ar Džanni Rodari dzīves gājumu un daiļradi. Bibliotekārās stundas laikā bērni noskatījās baleta "Sīpoliņš" fragmentu.                      Bibliotekārās stundas noslēgumā bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar līdzi atvestajām grāmatām. Lielākā daļa grāmatu  ir no lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu žūrija 2015". Bibliotekāre aicināja sākumskolēnus aktīvi iesaistīties šīs programmas gaitā un kļūt par grāmatu lasīšanas ekspertiem.        N āciet uz bibliotēku un atrodiet sev grāmatu! Lasiet un pasaule kļūs interesantāka un aizraujošāka. Sagatavoja NTB bibliotekāre Skaidrīte Kardele

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitātes decembrī

Attēls
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa  aicina apmeklēt Nr. p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais 1.         Bērnu žūrija 2015 realizācija decembris Naujenes TB Bērnu nodaļa S.Kardele 2.         Fotogrāfiju izstāde “ Nezināmā Naujene” No 1.12. Naujenes pamatskola S. Kardele 3.         Bibliotekārā stunda „Dzanni Rodāri pasaku pasaulē” 02.12. 09:00 Naujenes pamatskola S. Kardele 4.         Vecāku tikšanās ar psihologu” Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību problēmu risinājumi” 10.12. 17:30 Naujenes TB D.Čiževska 5.         Bibliotekārā stunda „Dainu skapis” 10.12. 10:00 Naujenes pamatskola S. Kardele 6.         Tematiskā izstāde „ Ziemassvētku brīnums ” 24.12. Naujenes TB Bērnu nodaļa S.Kardele 7.         Lite

Bērnu radošā darbnīca "Mēs Latvijai"

Attēls

Literārā kafejnīca "Sipoliņ, tomātiņ ..."

Attēls
23. oktobrī notika literārā kafejnīca "Sīpoliņ, tomātiņ ...". pasākumā piedalījās sākumskolas skolēni kuri lasīja Džanni Rodari dzeju, klausījās bibliotekārēs Skaidrītes Kardeles stāstījumu par Džanni Rodari daiļradi un dzīvi. Visi skolēni, kuri pasākumā lasīja dzeju tika apbalvoti ar pateicībām

Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē'"

Attēls
              22. oktobrī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā notika bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". Bibliotekārā stunda stundā piedalījās Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas "Lāčuks" audzēkņi. Stundas laikā bērni iepazinās ar Džanni Rodari biogrāfiju un daiļradi,  skatījās multfilmu, baletu par Čipolino.

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aicina apmeklēt

Attēls
nauJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS  AKTIVITĀTES novembrī Nr. Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais 1.         Bibliotekārā stunda   „Džanni Rodāri pasaku pasaulē” 04.11. 9.00 Naujenes pamatskola S. Kardele 2.         Lasīšanas veicināšanas programmas „ Bērnu žūrija 2015”  realizācija novembris NTB Bērnu nodaļa S. Kardele 3.         Literārā izstāde „Mārtiņdiena” 10.11. Naujenes TB S.Kardele 4.         Bērnu radošā darbnīca „Mēs Latvijai” 15.11. 15.00 Naujenes TB Bērnu nodaļa S.Kardele 5.         Bibliotekārā stunda  „ Grāmatas pusaudžiem” 26.11. 27.11. 15.00 14.00 NTB Bērnu nodaļa Lāču pamatskolā S. Kardele 6.