Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē" Naujenes pamatskolā


                 Naujenes pamatskolā norisinājās bibliotekāra stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". NTB Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele iepazīstināja Naujenes sākumskolēnus ar Džanni Rodari dzīves gājumu un daiļradi. Bibliotekārās stundas laikā bērni noskatījās baleta "Sīpoliņš" fragmentu.

               
     Bibliotekārās stundas noslēgumā bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar līdzi atvestajām grāmatām. Lielākā daļa grāmatu  ir no lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu žūrija 2015". Bibliotekāre aicināja sākumskolēnus aktīvi iesaistīties šīs programmas gaitā un kļūt par grāmatu lasīšanas ekspertiem.      
Nāciet uz bibliotēku un atrodiet sev grāmatu! Lasiet un pasaule kļūs interesantāka un aizraujošāka.

Sagatavoja NTB bibliotekāre Skaidrīte Kardele


Komentāri