piektdiena, 2021. gada 26. februāris

"Bērnu žūrijas 2020" noslēguma pasākumu cikls ir noslēdzies!

2021. gada 26. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre novadīja pēdējos "Bērnu žūrijas 2020" noslēguma tiešsaistes pasākumus Naujenes pamatskolas 1.-2. klašu audzēkņiem. Šoreiz bērni noklausījās Annas Ļenasas grāmatu "Krāsu mošķis". Šī grāmata palīdz bērniem iemācīties atpazīt, nosaukt vārdā un saprast savas emocijas, viņiem saprotamā un pieņemamā veidā. Līdz ar Krāsu mošķīti bērni aicināti iepazītās emocijas saistīt ar krāsām, vienlaikus atkārtojot arī krāsu nosaukumus. Nodarbības laikā bērni uzzināja, ka nedzīvi objekti neko nejūt, iemācījās atpazīt emocijas pēc seju izteiksmes, nošķirt patīkamās emocijas no nepatīkamām, apsprieda, kā tikt galā ar negatīvam emocijām un piedāvāja dažus labas omas "receptes". Nodarbības noslēgumā tika apkopotas un atcerētas visas izlasītas grāmatas. Mazie lasīšanas eksperti dalījās savos iespaidos, nobalsoja par labākām un interesantākām grāmatām.
              Liels paldies maziem lasīšanas ekspertiem, klases audzinātājām Valijai Kavinskai un Ingrīdai Bleidelei, ka arī direktora vietniecei audzināšanās jomā Zinaīdai Pauliņai par aktīvu dalību lasīšanas veicināšanās programmā. Tuvākajā laikā visi dalībnieki saņems dāvanas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Savukārt kopējais žūrijas ekspertu balsu apkopojums tiks paziņots Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Lielajos lasīšanas svētkos”.
Lai lasītprieks un mīlestība pret grāmatu vieno!trešdiena, 2021. gada 24. februāris

Turpinās "Bērnu žūrijas 2020" noslēguma pasākumu cikls!

 Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija 2020” tuvojas savam noslēgumam. Tradicionāli, katru gadu, Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa organizē "Bērnu žūrijas" noslēguma pasākumu, lai apkopotu viedokļus un iespaidus par interesantākām grāmatām mazo lasīšanas ekspertu vidū.

 2021. gada 24. februārī bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja tiešsaistē noslēguma pasākumu Naujenes pamatskolas 4. klases audzēkņiem. Nodarbības laikā tika apkopotas un atcerētas visas izlasītas grāmatas. Mazie lasīšanas eksperti dalījās savos iespaidos, nobalsoja par labākām un interesantākām grāmatām. Bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja skolēnus ar vēl vienu "Bērnu žūrijas" grāmatu “Poķu grāmatu”.

Bibliotekāre pastāstīja par grāmatas autora Edgara Valtera daiļradi. Bērni uzzināja, kā grāmatas autoram radās Poķu tēls, kur ir “Poķu zeme”, kas ir poķi, kur viņi dzīvo, kā izskatās. 

“Poķu grāmata” ir pasaka par neparasto poķu tautu, kas visu dienu mierīgi stāv ar plikām pēdām mitrā zemē un klusu sarunājas ar blakus esošiem poķiem. Viņu apģērbs ir no salmiem, tāpēc viņi atgādina purva ciņus. Briesmu brīdī viņi sastingst, sabužinās un izliekas par parastu zāles kušķi. Poķi ir miermīlīgi, ziņkārīgi, labsirdīgi meža cilvēciņi, kuri dzīvo saskaņā ar dabu.

 Vēl viņi dzejo, jo ko citu, lai darītu, ja tev mierīgi jāstāv stundām ilgi? Zeme, kur poķi bija dzīvojuši daudzas paaudzes, pēkšņi kļuva ar katru dienu sausāka un poķiem sāka kņudēt kāju pēdas un viņi nolēma doties lielajā ceļojumā, meklēt sev jaunās mājas. Poķi uzskata, ka tieši cilvēka darbības dēļ iestājas “Lielais Sausums”, jo cilvēki spēj nosusināt zemi, izrakt grāvjus, novirzīt vai iznīcināt ūdens tecējumu. 

 Nodarbības laikā, kopā ar poķiem, skolēni pētīja dzīvnieku pēdas un pavasara puķes, prātoja par nepieciešamību sargāt un rūpēties par dabu un tās bagātībām. 

 Lasītveicināšanas nodarbības laikā skolēni ne tikai iepazinās ar neparasto poķu tautu, bet arī centās saprast to, kā mums jādzīvo saskaņā ar dabu.

Sirsnīgs paldies maziem lasīšanas ekspertiem un klases audzinātājai Aivai Lindei par aktīvu dalību lasīšanas veicināšanās programmā. Tuvākajā laikā visi dalībnieki saņems dāvanas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Savukārt kopējais žūrijas ekspertu balsu apkopojums tiks paziņots Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Lielajos lasīšanas svētkos”.

Lai lasītprieks un mīlestība pret grāmatu vieno!pirmdiena, 2021. gada 22. februāris

Naujenes pamatskolas 3. klases audzēkņi noslēdza "Bērnu žūrijas 2020" lasīšanas maratonu !

2021. gada 19. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja noslēguma pasākumu “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 3. klases audzēkņiem. Nodarbība noritēja tiešsaistē. Nodarbības laikā tika apkopotas un atcerētas visas izlasītas grāmatas. Mazie lasīšanas eksperti dalījās savos iespaidos, nobalsoja par labākām un interesantākām grāmatām. Bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja skolēnus ar vēl vienu Bērnu žūrijas grāmatu “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”. Grāmatas autore ir Sabīne Košeļeva, kurai šī grāmata bija debija bērnu literatūrā. Grāmata ir par draudzību, uzvedības un ētiskām normām, izpalīdzību un toleranci. Bērni uzzināja, kāpēc gurķi kļūst rūgti un kas nozīme “īsts gurķiskums”. Visi kopā apspriedām, kā palīdzēt citam cilvēkam ja viņš dikti skumst, pārdzīvo vai bēdājas, apmainījāmies ar komplimentiem un labiem vārdiem. Nodarbības noslēgumā bērniem bija iedots mājas darbs, uzzīmēt “Bērnu žūrijas” plakātu vai ilustrāciju, kādai no kolekcijas grāmatai!
          Sirsnīgs paldies visiem grāmatmīļiem un klases audzinātājai Alitai Kokinai par aktīvu dalību lasīšanas veicināšanās programmā. Tuvākajā laikā visi dalībnieki saņems dāvanas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Savukārt kopējais žūrijas ekspertu balsu apkopojums tiks paziņots Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Lielajos lasīšanas svētkos”.

Lai lasītprieks un mīlestība pret grāmatu vieno!

Naujenes pamatskolas raksts Daugavpils novada Izglītības pārvaldes mājas lapā, skat. šeit ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris

E- viktorīna "Mana dzimtā valoda"!

 21. februārī visa pasaule atzīme Starptautisko dzimtās valodas dienu. Šī diena un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. Latviešu valoda ir unikāla, jo šajā valodā runā tikai Latvijā. Ārzemēs tikai latvieši. Tāpēc mums jāsaglabā to un jāattīsta, lai tā nepazustu. To var panākt lasot grāmatas, runājot latviski, mācot jaunus vārdus, frāzes, paplašinot vārdu krājumu. Valodu var pētīt arī caur tautas dziesmām, spēlēm un rotaļām.

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa piedāvā bērniem un jauniešiem 

piedalīties  aizraujošā e- viktorīnā

Jūs varat pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt daudz jauna un interesanta par latviešu valodas aforismiem, senvārdiem, alfabētu, vārdu nozīmi, izcelsmi, minēt mīklas u.c. Jūs arī uzzināsiet dažus interesantus faktus par citām pasaules valodām.

🔊❗Piedalies pats  un pastāsti  draugam!

E- viktorīnas "Mana dzimtā valoda" saiti atradīsi  šeit

vai ienāc  https://kahoot.com/  un atrodi spēli 

ar PIN 09319222 

!!! Ielogojoties, uzraksti savu vārdu un vecumu.
Atbildēt uz jautājumiem var
līdz 2021. gada 1. martam plkst. 12.00!

    Vēlam  veiksmi un jautri pavadīt brīvo laiku!!!

Ja rodas jautājumi!!!
Raksti uz epastu: biblioteka@naujene.lv
vai zvani 65450246
(bibliotēkas darba laikā)