Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: maijs, 2018

Ekskursija uz Naujenes tautas bibliotēku!

Attēls
2018. gada 17. maijā   ekskursijā uz  Naujenes tautas bibliotēku atbrauca Lāču pamatskolas 1. klases audzēkņi. Ekskursiju vadīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka, bērni apmeklēja  bibliotēkas Bērnu nodaļu, Lasītāju zāli un Abonementu, kur iepazinās ar  grāmatu izkārtojumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, noskatījās video “īsa pamācība  grāmatu lietošanā” un kopīgi apsprieda   bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ekskursijas laikā: bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem,   spēlēja spēli uz uzmanību, iejutās bibliotekāra lomā un sašķiroja grāmatas pa tēmām un nozarēm. Bibliotekāre izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.

Mātes dienai veltītās bibliotekārās stundas norise!

Attēls
2018.gada 14. maijā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojās Lāču pamatskolā, lai novadītu Mātes dienai veltīto bibliotekāro stundu “Mātes tēls literatūrā”. Bibliotekārās stundas mērķis bija iepazīstināt bērnus ar Mātes dienas vēsturi, tradīcijām un spilgtākajiem mātes tēliem -  bērnu literatūrā. Bibliotekāro stundu apmeklēja mazie Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi, kuri ar lielu interesi klausījās pasaku fragmentus par drosmīgo māti - kazu, ideālo Muminu mammu, par Kengu, kura pārmērīgi rūpējās par mazo Ru un citiem. Visi kopā noskatījās multfilmu par mazo mamuti, kurš meklēja māmiņu un nospēlēja spēli “Sakārto mammas lietas”. Neliels pārsteigums sagaidīja arī bibliotekāri. Skolēni iepriecināja viņu ar skanīgo dziesmu, deju un dzejoļiem par mīļo māmiņu.

Mātes dienai veltīta bibliotekārā stunda!

Attēls

Imanta Ziedoņa "Krāsainas pasakas" Naujenes pamatskolā!

Attēls
Maijā mēnesī, kad daba sāk ziedēt un plaukt, atzīmējam Imanta Ziedoņa dzimšanas dienu. Katrs no mums Imantu Ziedoni ir iepazinis citādāk. Vieni caur dzeju, citi caur epifānijām, esejām, bet bērni caur pasakām.       2018. gada 9. maijā Naujenes pamatskolā norisinājās Imanta Ziedoņa 85 gadu jubilejai veltīta literārā stunda “Krāsainas pasakas ”, kuru apmeklēja 3. un 4. klases skolēni.        Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja bērnus ar slavenā latviešu dzejnieka un rakstnieka biogrāfiju un daiļradi. Īpaša uzmanība bija veltīta Imanta Ziedoņa bērnu grāmatai “Krāsainas pasakas.” Sākumā bibliotekāre piedāvāja skolēniem nospēlēt krāsainu spēli, lai uzzināt cik labi viņi orientējās dabas krāsās. Stundas turpinājumā bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar pasaku fragmentiem, skolēniem vajadzēja uzminēt pasakas krāsu. Bērni uzzināja, ka Ziedoņa pasakās ir ielikta liela dzīves gudrība. Piemēram, "Sarkanā pasaka" aicina būt uzmanīg