piektdiena, 2020. gada 20. novembris

E-konkurss “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!”

                                                                              Foto no interneta resursiem

Naujenes tautas bibliotēka izsludina jaunu lasīšanas veicināšanas e- konkursu visiem „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu mīļotājiem. 
Konkursa mērķis ir popularizēt „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” kolekcijas grāmatas, attīstīt lasītāju radošās spējas un veicināt  interesi par lasīšanu.

Konkursa norise : no 2020.gada 23. novembra līdz 12. decembrim

Dalībnieku vecums: no 5 līdz 18 gadiem

Konkursa noteikumi:

Dalībniekam jāizlasa vismaz vienu savas vecumgrupas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” kolekcijas grāmatu un jāizpilda uzdevumu. Grāmatu sarakstu skaties šeit https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2672-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2020-kolekcija

Naujenes tautas bibliotēka piedāvā divus uzdevuma variantus. Jūs varat izvēlēties vienu no piedāvātiem. 

1.variants. Iedomājieties, ka esat šīs grāmatas autors un izdomājiet citu sižetu, notikumu pagriezienu vai jaunu varoni. Darbs iesniedzams datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus. 

2. variants. Iedomājieties, ka esat šīs grāmatas autors un izdomājiet citu grāmatas turpinājumu vai citu nobeigumu. Darbs iesniedzams datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus. 

3. !!! Piedāvājam arī uzzīmēt ilustrāciju savam darba variantam, nofotografējiet to un pievienojiet to, kā JPG failu. Tas dos priekšrocību jūsu darba novērtēšanā! 

Izpildītus uzdevumus JPG(ilustrācija) un PDF (uzdevums) failus sūtiet uz e-pasta adresi biblioteka@naujene.lv līdz 2020.gada 12.decembrīm 

!!! Obligāti darba sākumā norādiet darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu, skolu, autora vai viena no vecāku kontaktinformāciju - e-pasta adresi, telefona numuru un darba nosaukumu. 

Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuru pārstāves Naujenes tautas bibliotēkas darbinieki un viena pieaicinātā persona. Trīs labāko darbu autori, katrā vecuma grupā, saņems balvas, visi dalībnieki saņems diplomus par piedalīšanos un piemiņas suvenīrus.

Visi iesniegtie darbi tiks publicēti Naujenes tautas bibliotēkas emuārā virtuālajā izdevumā “E-konkursa “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!” rezultāti” un e-konkursa norise - Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv

Ja rodas jautājumi!!!
Rakstiet uz e-pastu: biblioteka@naujene.lv vai zvaniet 65450246. 

ceturtdiena, 2020. gada 5. novembris

Bibliotekārā-video stunda "Poķu grāmata" ciemos pie Naujenes pamatskolas skolēniem!

2020. gada 4. novembrī pie Naujenes pamatskolas 3. klases skolēniem viesojās “Bērnu žūrijas” kolekcijas “Poķu grāmata”. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka sagatavoja bērniem bibliotekāro-video stundu, kuru palīdzēja novadīt Naujenes pamatskolas skolotājas Alita Kokina un Zinaīda Pauliņa.

Skolēni noklausījās bibliotekāres Aigas video lasījumu, kurš bija sadalīts vairākās daļās. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar grāmatas autora Edgara Valtera daiļradi. Bērni uzzināja, kā grāmatas autoram radās Poķu tēls, kur ir “Poķu zeme”, kas ir poķi, kur viņi dzīvo, kā izskatās. 

“Poķu grāmata” ir pasaka par neparasto poķu tautu, kas visu dienu mierīgi stāv ar plikām pēdām mitrā zemē un klusu sarunājas ar blakus esošiem poķiem. Viņu apģērbs ir no salmiem, tāpēc viņi atgādina purva ciņus. Briesmu brīdī viņi sastingst, sabužinās un izliekas par parastu zāles kušķi. Poķi ir miermīlīgi, ziņkārīgi, labsirdīgi meža cilvēciņi, kuri dzīvo saskaņā ar dabu.

Vēl viņi dzejo, jo ko citu, lai darītu, ja tev mierīgi jāstāv stundām ilgi? Zeme, kur poķi bija dzīvojuši daudzas paaudzes, pēkšņi kļuva ar katru dienu sausāka un poķiem sāka kņudēt kāju pēdas un viņi nolēma doties lielajā ceļojumā, meklēt sev jaunās mājas. Poķi uzskata, ka tieši cilvēka darbības dēļ iestājas “Lielais Sausums”, jo cilvēki spēj nosusināt zemi, izrakt grāvjus, novirzīt vai iznīcināt ūdens tecējumu. 

Nodarbības laikā, kopā ar poķiem, skolēni dzejoja, pētīja dzīvnieku pēdas un prātoja par nepieciešamību sargāt un rūpēties par dabu un tās bagātībām. 

Lasītveicināšanas nodarbības laikā skolēni ne tikai iepazinās ar neparasto poķu tautu, bet arī centās saprast to, ka mums jādzīvo saskaņā ar dabu.

Liels paldies Naujenes pamatskolas skolotajām Zinaīdai Pauliņai un Alitai Kokinai par palīdzību bibliotekārās- video stundas vadīšanā

                                                                   (Foto autors Alita Kokina, Zinaīda Pauliņa)