Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: aprīlis, 2018

Naujenes tautas bibliotēkas bērnu nodaļa aicina!

Attēls

Skaļās lasīšanas stunda Vecstropu AP

Attēls
Vecāku ievērībai ! NTB Vecstropu apkalpošanas punkts (bibliotēka) aicina 5. - 7. gadu vecuma bērnus piedalīties Skaļās lasīšanas stundā "Nu, grāmatiņa, stāsti, kas jauns!" , kura notiks sestdien, 28. aprīlī b ibliotēkas nedēļas "Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība" ietvaros. Esiet mīļi gaidīti! ( Mēs atrodamies: Vecstropu ciems, 18. Novembra ielā 392, tālr. 654-57127)

Bibliotekārā stunda "Mana pirmā grāmatiņa" Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" audzēkņiem!

Attēls
2018. gada 18. aprīlī Naujenes tautas bibliotēkā viesojās Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” latviešu un krievu grupu audzēkņi. Bibliotekārās stundas “Mana pirmā grāmatiņa” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.         Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka parādīja bērniem lasītāju zāles un abonementa telpas, pastāstīja par grāmatu izvietojumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, uzzināja par bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Stundas laikā bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, salika no burtiem vārdu “bibliotēka”, iejutās bibliotekāra lomā un sašķiroja grāmatas pa tēmām, krāsām. Stundas noslēgumā bērni secināja, ka pret grāmatām vajag izturēties saudzīgi un cienīgi. Bibliotekāre izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie grāmatām, kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem, un uzdāvināja katram jaunam lasītājam piemiņas dāvaniņu.