trešdiena, 2016. gada 30. marts

Pasākumu plans 2016. gada aprīlimNaujenes tautas bibliotēkas pasākumu plāns 2016. gada aprīlim


Nr.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
 1.  

Tematiskā izstāde „Starptautiskā bērnu grāmatu diena”
02.04.16.

NTB Bērnu nodaļa
Lociku fil.
Vecstropu AP
S. Kardele

T.Gordina
N.Aļehno
 1.  

Bibliotekārā stunda „ Drošs internets”
08.04.16
14:00
NTB Lociku filiālē
T.Gordina
S.Kardele
 1.  

“Veiklo rociņu darbnīca” Ziepju izgatavošanas nodarbība bibliotēkas lasītājiem.
Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros
19.04.16
17:00
NTB Naujenes apkalpošanas punkts
Ņ.Prusakova
 1.  

Ekskursija  uz Bērnu nodaļu „Mana pirmā grāmatiņa” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” latviešu un krievu grupas
Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros
20.04.16
9:50
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa  

S.Kardele

 1.  

Literārā izstāde „Angļu rakstniecei Šarlotei Brontē –200” (1816-1855)
21.04.16.

Naujenes TB  
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
J.Višņakova
T.Gordina
Ņ.Prusakova
N.Aļehno
 1.  

Gadalaiku literārā kafejnīca „ Dabas atmoda”
Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros
21.04.16
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa  

S.Kardele

 1.  

Izbraukuma pasākums.
Tikšanās ar Naujenes pagasta dzejniekiem „ Mans grāmatplaukts .
Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros
22.04.16
14.00
Lāču pamatskolā
S. Kardele
N. Ponleitnere
 1.  

Izbraukuma pasākums.
Pasākums - konkurss „Riti raiti valodiņa!
 5.-9.kl.skolēniem
27.04.16
8.50
Naujenes pamatskolā
S. Kardele

Darba plāns aprīlimNAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS

Bernu nodaļas AKTIVITĀTES 2016. GADA aprīlīNr.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
 1.  
Tematiskā izstāde „Starptautiskā bērnu grāmatu diena”
02.04.16.

NTB Bērnu nodaļa


S. Kardele 1.  
Bibliotekārā stunda „ Drošs internets”
08.04.16
14:00
NTB Lociku filiālē
T.Gordina
S.Kardele
 1.  
Ekskursija  uz Bērnu nodaļu „Mana pirmā grāmatiņa” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” latviešu un krievu grupas
Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros
20.04.16
9:50
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa  

S.Kardele

 1.  
Gadalaiku literārā kafejnīca „ Dabas atmoda”
Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros
21.04.16
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa  

S.Kardele

 1.  
Izbraukuma pasākums.
Tikšanās ar Naujenes pagasta dzejniekiem „ Mans grāmatplaukts .
Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros
22.04.16
14.00
Lāču pamatskolā
S. Kardele


 1.  
Izbraukuma pasākums.
Pasākums - konkurss „Riti raiti valodiņa!
 5.-9.kl.skolēniem
27.04.16
8.50
Naujenes pamatskolā
S. Kardele

trešdiena, 2016. gada 23. marts

Letonikas virtuālā erudīcijas spēle "Izzini Latvijas monētas iekaltās kultūrzīmēs" noslēgusiesLetonikas virtuālās erudīcijas spēlē  "Izzini Latvijas monētas iekaltās kultūrzīmēs" 

Naujenes tautas bibliotēka ir 49 vietā.  
Vieta
Bibliotēkas nosaukums
Punkti
Lasītāju skaits
Reitings
36
Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka
57.14
129
0.443
37
Varakļānu novada Stirnienes bibliotēka
74.3
171
0.435
38
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
243.35
611
0.398
39
Veclaicenes bibliotēka
45.44
124
0.366
40
Aizkraukles pilsētas bibliotēka
907.08
2530
0.359
41
Tērvetes novada Augstkalnes bibliotēka
113.74
324
0.351
42
Ogres novada Ciemupes bibliotēka
58
186
0.312
43
Maļinovas pagasta bibliotēka
75.69
254
0.298
44
Grobiņas pilsētas bibliotēka
346.1
1183
0.293
45
Nītaures pagasta bibliotēka
91.29
321
0.284
46
Nākotnes bibliotēka
79.78
289
0.276
47
Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka
112.05
424
0.264
48
Varakļānu tautas bibliotēka
167.14
661
0.253
49
Naujenes tautas bibliotēka
289.65
1246
0.232
50
Umurgas bibliotēka
93.59
411
0.228
51
Kuldīgas novada p/a "Kuldīgas galvenā bibliotēka"
742.63
3364
0.221
52
Ķepovas pagasta bibliotēka
12
58
0.207
53
Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka
31.67
159
0.199
54
Riebiņu novada Kotļerovas bibliotēka
14.62
86
0.17
55
Tilžas pagasta bibliotēka
52.58
328
0.16
56
Vilces pagasta Vilces bibliotēka
53.13
361
0.147
57
Mazsalacas pilsētas bibliotēka
107.36
759
0.141
58
Ciblas novada Ciblas bibliotēka
29.32
222
0.132
59
Pureņu pagasta bibliotēka
14.82
117
0.127
60
Silmalas pagasta bibliotēka
18.6
150
0.124
61
Skrundas pilsētas bibliotēka
87.08
741
0.118
62
Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka
20
170
0.118
63
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka
235.57
2122
0.111
64
Durbes pilsētas bibliotēka
57.04
518
0.11
65
Lazdukalna bibliotēka
14.22
150
0.095
66
Rubas pagasta bibliotēka
13.27
140
0.095
67
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
449.53
4794
0.094