Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: septembris, 2015

Apsveikums Skolotāju dienā

Attēls
Naujenes Tautas bibliotēkas   kolektīvs sveic  Lāču pamatskolas, Naujenes pamatskolas,  Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes un Naujenes mūzikas un mākslas skolas   skolotājus profesionālajos svētkos - Skolotāju dienā.

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aicina apmeklēt

Attēls
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas  aktivitātes oktobrī Nr.p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta   Literārā izstāde „Tev svētki, skolotāj!” 01.10.2015. Naujenes TB     Literārā izstāde „Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri – 95” (1920-1980) 23.10.2015. Naujenes TB     Konkurss  „Dainu skapis” 30.10.2015. 22.10.2015. 15:00 14:00 NTB Bērnu nodaļa Lāču pamatskolā   Bibliotekārā stunda „Džanni Rodāri pasaku pasaulē ” oktobris pēc vienošanos NTB Bērnu nodaļa Lāču pamatskolā Naujenes pamatskolā   Radošo darbu konkursa noslēgums „Rudentiņš bagāts vīrs” 29.10.15 15:00 NTB Bērnu nodaļa

Konkurss " Rainim- 150 "

Konkursa – zinību spēles „Rainim -150” Atbilžu anketa Dalībnieka vārds, uzvārds: ____________________________ e-pasts:_____________________________ Telefona nr.: _________________________ ( dati netiks izpausti trešajām personām ) Iezīmē, tavuprāt, pareizo atbildi uz katru jautājumu! ( Pasvītro vai iezīmē treknrakstā. Bet tikai 1 katram jautājumam! ) Kas 1863. gada pavasarī no Lašu pagasta Baltās muižas Červonkas kroga ieradās un apmetās uz dzīvi Tadenavā? a) Grāfs Kazimirs Plāters – Zībergs ar ģimeni b) Krišjānis Pliekšāns ar ģimeni c) Gothards Frīdrihs Stenders Kā agrāk sauca māju Tadenavā, kurā uz dzīvi apmetās ģimene? Kāds ir šīs mājas nosaukums mūsdienās?       a) Agrāk: „Raiņi”, tagad: „Luksti”       b) Agrāk sauca ,,Vārslavāni”, tagad sauc ,,Luksti” c) Agrāk: „Vārslavāni”, tagad „Raiņi” 1863. gadā Tadenavas zemnieki nespēja nomaksāt īpašumu nomas maksu, tādēļ grāfs Kazimirs Plāters-Zībergs z

Apsveikums Zinību dienā

Attēls

NTB Bērnu nodaļas pasākumi septembrim

Attēls
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas pasākumi septembrī Nr. p.k. Pasākums Datums Laiks   Literārā izstāde „ RakstniekamVladimiram Kaijakam – 85(1930) 02.09.2015.   Dzejas dienu poētiskā kafejnīca “Dzejas noskaņa” 10.09.15 15:00   Literārā izstāde „Rakstniekam Sudrabu Edžum–155” (1860-1941) 11.09.2015.   Literārā izstāde „Dzejniekam, dramaturgam Rainim–150” (1865-1929) 11.09.2015.   Literārā izstāde „Dzejniekam Auseklim–160”  (1850-1879) 18.09.15   Literārā izstāde „Valodu diena Eiropā” 26.09.15   Literārā izstāde „Miķeļdiena” 29.09.2015.