trešdiena, 2015. gada 30. septembris

Apsveikums Skolotāju dienā

Naujenes Tautas bibliotēkas

 kolektīvs sveic Lāču pamatskolas, Naujenes pamatskolas, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes un Naujenes mūzikas un mākslas skolas skolotājus profesionālajos svētkos - Skolotāju dienā.

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aicina apmeklēt

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas

 aktivitātes oktobrī


Nr.p.k.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta

 1.  
Literārā izstāde „Tev svētki, skolotāj!”
01.10.2015.

Naujenes TB  


 1.  
Literārā izstāde „Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri – 95”(1920-1980)
23.10.2015.

Naujenes TB  


 1.  
Konkurss  „Dainu skapis”
30.10.2015.

22.10.2015.
15:00

14:00

NTB Bērnu nodaļa
Lāču pamatskolā


 1.  
Bibliotekārā stunda
„Džanni Rodāri pasaku pasaulē ”

oktobris
pēc vienošanos

NTB Bērnu nodaļa
Lāču pamatskolā
Naujenes pamatskolā

 1.  
Radošo darbu konkursa noslēgums „Rudentiņš bagāts vīrs”
29.10.15
15:00
NTB Bērnu nodaļa

pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

Konkurss " Rainim- 150 "


Konkursa – zinību spēles
„Rainim -150”
Atbilžu anketaDalībnieka vārds, uzvārds: ____________________________
e-pasts:_____________________________
Telefona nr.: _________________________
( dati netiks izpausti trešajām personām )


Iezīmē, tavuprāt, pareizo atbildi uz katru jautājumu!
( Pasvītro vai iezīmē treknrakstā. Bet tikai 1 katram jautājumam! )

 1. Kas 1863. gada pavasarī no Lašu pagasta Baltās muižas Červonkas kroga ieradās un apmetās uz dzīvi Tadenavā?

a) Grāfs Kazimirs Plāters – Zībergs ar ģimeni
b) Krišjānis Pliekšāns ar ģimeni
c) Gothards Frīdrihs Stenders

 1. Kā agrāk sauca māju Tadenavā, kurā uz dzīvi apmetās ģimene? Kāds ir šīs mājas nosaukums mūsdienās?
      a) Agrāk: „Raiņi”, tagad: „Luksti”
      b) Agrāk sauca ,,Vārslavāni”, tagad sauc ,,Luksti”
c) Agrāk: „Vārslavāni”, tagad „Raiņi”

 1. 1863. gadā Tadenavas zemnieki nespēja nomaksāt īpašumu nomas maksu, tādēļ grāfs Kazimirs Plāters-Zībergs zemniekus izliek no mājām. No cik mājam Tadenavas teritorijā tika izlikti saimnieki?

            a) no divām
            b) no septiņām
            c) no astoņām

4. Ko jaunais saimnieks darīja ar tukšajām mājām, no kurām bija izlikti zemnieki?

a) Izpirka un tālāk pārdeva vācu muižniekam, kurš izveidoja pusmuižu, kuru nosauca par Tadenhof
            b) Nopirka un nojauca, lai atbrīvotu teritoriju labības laukiem
            c) Ņēma nomā un izveidoja pusmuižu pie Dunavas muižas

5. Nosauciet Zemgales novada pagastus, kuros dzimuši  Dārta Pliekšāne un Krišjānis Pliekšāns?

            a) Bārbeles un Stelpes
            b) Stelpes un Dunavas
            c) Stelpes un Neretas


6. Kas notika 1865. gada 30.augustā (pēc vecā stila) Sēlijas dienvidaustrumos Ilūkstes apriņķa Dunavas pagasta „Vārslavānos”?

a) Tika atvērta četru klašu skola
b) Piedzima puisēns
c) Piedzima Līze Pliekšāne


7. Cik gadus Jānis Pliekšāns nodzīvoja Tadenavā?

a) Nodzīvoja divus gadus
b) Nodzīvoja četrus gadus
c) Nodzīvoja sešus gadus

8. Kā sauca jauno dzīves vietu, uz kuru, pēc Tadenavas atstāšanas, devās Pliekšānu ģimene?
Ērti rati
Tēvs un māte,
Kāju vidū es un māsa.
Vārtos saule izvadīja,
Līdzi tecēj’ zaļi meži.


a) Jasmuiža
b) Berķenele
c) Randene

9. Kāpēc Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns bieži mainīja dzīves vietas?

a) Viņš bija tirgotājs, atvēra savus veikalus
b) Viņš bija zemnieks, nomnieks, kurš nomāja un apsaimniekoja pusmuižas
c) Slēpās no muižnieku vajāšanas

10. Cik pavisam bērnu ir bijis Krišjāņa un Dārtas Pliekšānu ģimenē?

a) Divi bērni
b) Trīs bērni
c) Pieci bērni

11. Kā sauca Raiņa māsas?

a) Līze un Dora
b) Līna un Dora.
c) Elza un Dārta

       12. Kādās Sēlijas un Latgales muižiņās pagāja Raiņa bērnība un skolas gadi?

a) Sēlijas-Tadenava, Randene, Berķenele; Latgales - Jasmuiža, Červonka
b) Latgales- Jasmuiža; Sēlijas- Berķenele, Laši, Červonka
c) Sēlijas- Tadenava, Randene, Berķenele; Latgales - Vasilovas, Jasmuižas


        13. 1949. gadā pie mājas Tadenavā, (tagad muzeja ēkas) pieliek piemiņas plāksni. Kādi               vārdi tajā iegravēti?

a) Dzimis Latviešu Tautas dzejnieks
Jānis Rainis
dzīvoja še1865 -1869

b) Latviešu Tautas dzejnieks
J. Rainis
Dzimis Tadenavā 1865.11.DC
Dzīvoja še 1865 -1869

           14. Netālu no „Varslavānu” mājām atradās pirtiņa, kurā dzimis Rainis. Kurā gadā vecās            pirtiņas vietā uzlikts piemiņas akmens?

a) 1926. gadā
b) 1983.gadā
c) 1985. gadā

          15. Kādi vārdi iekalti piemiņas akmenī?
a) Šeit dzimis Rainis
b) Šeit dzimis Rainis – dižais Tautas dzejnieks
c) Pastāvēs, kas pārmainīsies. Rainis

          16. Rainis bija ieguvis labu  izglītību. Kādās izglītības iestādēs mācījies Rainis?

a) Vilkumiesta pansijā, Grīvas vācu skolā, Jelgavas Universitātē, Pēterburgas Universitātē, Maskavas Universitātē
b) Vilkumiesta pansijā, Grīvas vācu skolā, Daugavpils pilsētas ģimnāzijā, Maskavas Universitātē
c) Vilkumiesta pansijā pie mācītāja O. Svensona, Grīvas vācu skolā, Rīgas pilsētas ģimnazijā, Pēterburgas universitātē

          17. Ar ko nodarbojies un kādus amatus savas dzīves laikā ieņēmis Jānis Pliekšāns?

a) Rainis ir bijis dzejnieks, dramaturgs, teātra darbinieks, žurnālists, ārsta palīgs, deputāts
b) Latviešu tautas dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, teātra darbinieks, sociāldemokrātiskais žurnālists un politiķis, jurista palīgs, dienas lapas redaktors, izglītības ministrs, satversmes I, II, III saeimas deputāts
c) dzejnieks, dramaturgs, žurnālists, teātra darbinieks, jurista palīgs, tulkotājs, skolotājs, tieslietu ministrs

            18. Uz kurieni, pēc tiesas sprieduma, uz pieciem gadiem tika izsūtīts Rainis?

a) Tika izsūtīts uz Paņevežu
b) Tika izsūtīts uz Šveici
c) Tika izsūtīts uz Slobodsku

       19. Kurā gadā Rainis salaulājās ar dzejnieci, dramaturģi Aspaziju?

a) 1824. gadā
b) 1897.gadā
c) 1899. gadā

       20. Kas bija viņu laulātājs?

a) Cietuma mācītājs
b) Rīgas Sv.Pētera baznīcas mācītājs

      21. Kāds bija Aspazijas īstais vārds un uzvārds?

a) Elza Rozenvalde
b) Emma Rozenberga
c) Elza Rozenberga

      22. Kurā gadā Rainis bija spiests emigrēt? Kurp viņš devās? Kāds bija emigrācijas iemesls?

a) Sākoties I pasaules karam, baidījās no represijām, 1914. gadā emigrē uz Slobodsku
b) Baidoties no vajāšanas, 1905.gada 31.decembrī emigrēja uz Šveici
c) Baidījās no savu literāro darbu aizliegšanas, 1917. gadā emigrē uz Pēterburgu


      23. Kādas Raiņa lugas un traģēdija tapušas emigrācijas laikā?

a) „Zelta zirgs”, „Jāzeps un viņa brāļi”, „Dvēseļu putenis”
b) „Dvēseļu putenis”, Jāzeps un viņa brāļi”, „Spēlēju, dancoju”
c) Zelta zirgs”, ,,Indulis un  Ārija”, ,,Spēlēju dancoju”, ,,Jāzeps un viņa brāļi”

     24. Kurā poēmā, Rainis kā viens no pirmajiem, aicināja veidot neatkarīgu Latvijas valsti?

a) Poēma „Lāčplēsis” (1896.gadā)
b) Poēma ,,Daugava” (1916. gadā)
c) Poēma „Valsts” (1918.gadā)

      25. Kāds ir 1900. gadā Slobodskas trimdā sarakstītā dzejoļa nosaukums, kurā Raiņa              pamatdoma ir:

 „Pašu zemē, pašu valstī, dzīvi un pašu darinātu.
Pats cīnies, palīdzi, domā, spried un sver,
Pats esi kungs, pats laimei durvis ver!”

a) „Cīnies, palīdzi, sver”
b) „Pats laimei durvis ver”
c) „Pats”

26. Kurā gadā Rainis un Aspazija  no izsūtījuma atgriezās Latvijā? Kādus vārdus Rainis ieraksta robežu kontroles grāmatā?

a) Latvijā atgriezās 1921. gadā. Robežu kontroles grāmatās ieraksta: „ Pašiem sava Latvija. Brīva. Rainis un Aspazija.”
b) Latvijā atgriezās 1918.gadā. Robežu kontroles grāmatās ieraksta: „Uz brīvu valsti! Sveika Latvija! Rainis un Aspazija.”
c) Latvijā atgriezās 1920. gadā. Robežu kontroles grāmatā ieraksta: ,, Rainis un Aspazija. Sveika, brīva Latvija! Lai dzīvo!”

27. Kurā gadā Rainis bija Izglītības ministrs?
a) 1922. gadā
b) 1927. gadā
c) 1929. gadā

28.   „Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais?
        Ved dzīvi tā, ka pēc nav jāteic: ,,vīla’’!
        Kā panākt to?
        Ir bauslis visu pirmais
        Un visu pēdējais, ir tikai ,,mīla”!
        Rainis - mīļai, mazai … par piemiņu.”

Kam Rainis veltījis šīs dzejas rindas?

a) Rainis- mīļai, mazai Olgiņai par piemiņu
b) Rainis- mīļai, mazai Doriņai par piemiņu
c) Rainis- mīļai, mazai Mēnessmeitiņai par piemiņu

29. Kurā gadā miris Rainis? Kā agrāk sauca kapus, kuros apbedīts Rainis un kā tie tika nosaukti vēlāk?

a) Rainis miris 1926. gada 12. septembrī. Jaunie kapi. Vēlāk tika nosaukti Raiņa vārdā
b) Rainis miris 1929.gada 8. septembrī. Meža kapi. Vēlāk tika nosaukti Raiņa vārdā
c) Rainis miris 1929. gada 12.septembrī. Jaunie kapi. Vēlāk tika nosaukti Raiņa vārdā

30. Kāds tēlnieks veidojis Raiņa kapa pieminekli? Kā sauc kapa pieminekli?

a) Veidojis tēlnieks V. Aizsils. Pieminekli sauc „Rainis”
b) Veidojis tēlnieks K. Zāle. Pieminekli sauc „Saucējs”
c) Veidojis tēlnieks K. Zemdega. Pieminekli sauc ,,Atmoda”

31. Kāda izdevniecība izdevusi grāmatu, kurā atklātībā tiek nodota Raiņa un viņa vecākās māsas savstarpējā sarakste dzejnieka jaunības periodā. Kā sauc grāmatu?

a) Grāmatu sauc ,,Sirdsmīļo brālīt”, izdevniecība ,,Madris”
b) Grāmatu sauc ,,Mīļo brālīt”, izdevniecība ,,Madris”

 32. Iepriekš minētās grāmatas ievadā rakstnieks, Raiņa dzīves un daiļrades izcils pētnieks Rolands Dobrovenskis raksta: ,, …. ar savu mīlestību un inteleģenci deva Rainim un tuvākajiem bezgala daudz - visu, kas viņai bija, dzīvi ieskaitot.”
Kāds vārds un uzvārds jāliek daudzpunktu vietā?

a) Elza Rozenberga
b) Dora Pliekšāne
c) Līze Pliekšāne

33. Bērnības vietu atmiņu iespaidā Rainis sarakstījis daudz izjustu dzejoļu.
      Kā sauc burtnīcu, kurā ievietoti šie dzejoļi?
      Kādi ir dzejas ciklu nosaukumi?

a) Dagdas skiču burtnīca. Cikli: ,, Uz mājām”,, Nams”, ,,Dārzs”, ,,Liepu gatve”, ,,Mēness meitiņa”
b) Dabas skiču burtnīca. Cikli: ,,Ziedu pļava”, ,,Māja”, ,,Puķu dārziņš’’, ,,Ošu gatve, ”Mēness meita”

34. Kas ir autore pasakai par Raiņa bērnību? Kāds ir grāmatas nosaukums, kurā iekļauta šī pasaka?
 Grāmatas autore ievadā raksta: „Pasaka nav domāta tieša nozīmē, Rainis pats savu dzīves gājumu nosaucis par pasaku un sapni. Vispārinājumu un dzejiskumu gribējās izcelt Raiņa bērnības stāstā, ikdienišķo saistīt ar netik dienišķo, sapni ar īstenību.”

a) Saulcerīte Viese. „Randenes vasara”
b) Saulcerīte Viese „Vasara Berķenelē”

35. Tāla zeme, mīļa tauta,
      Devi otru dzimtu zemi
      Manim, tevī nedzimušam.
Kā sauc vietu, kuru Rainis uzskatīja par savu otro dzimteni?

a) Pleskava
b) Slobodska
c) Kastaņjola

36.Kurā gadā Rainis piedalījās Ilūkstes pamatskolas svinīgajā atklāšanā?
a) 1925
b) 1927
c) 1928

37.Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste iekļauta UNESO projekta ,,Pasaules atmiņa”  Latvijas nacionālajā reģistrā, aptver 35 gadus abu dzejnieku radošajā mūžā.
Cik vēstules to veido?
     
a) 2387
b) 2499
c) 2477


Par katru pareizo atbildi Tu saņemsi 1 punktu. Maksimālais punktu skaits – 37.


Anketu ar atzīmētām pareizajām atbildēm lūgums sūtīt uz e-pastu: skaidritek74@inbox.lv

trešdiena, 2015. gada 2. septembris

Apsveikums Zinību dienā
NTB Bērnu nodaļas pasākumi septembrim

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas

pasākumi septembrī
Nr.
p.k.
Pasākums
Datums
Laiks

 1.  
Literārā izstāde „ RakstniekamVladimiram Kaijakam – 85(1930)
02.09.2015.


 1.  
Dzejas dienu poētiskā kafejnīca “Dzejas noskaņa”
10.09.15
15:00

 1.  
Literārā izstāde „Rakstniekam Sudrabu Edžum–155” (1860-1941)
11.09.2015.


 1.  
Literārā izstāde „Dzejniekam, dramaturgam Rainim–150” (1865-1929)
11.09.2015.


 1.  
Literārā izstāde „Dzejniekam Auseklim–160”  (1850-1879)
18.09.15


 1.  
Literārā izstāde „Valodu diena Eiropā”
26.09.15


 1.  
Literārā izstāde „Miķeļdiena”
29.09.2015.