Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: marts, 2017

Bibliotekārās stundas "Mana pirmā grāmatiņa" norise!

Attēls
        2017. gada 23. martā Naujenes tautas bibliotēkā viesojas  Naujenes  pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi. Bibliotekārās stundas   “Mana pirmā grāmatiņa” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.         Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar Lasītavas, Abonementa un Bērnu nodaļas telpām, pastāstīja par grāmatu izkārtojuma noteikumiem un  atklāja vienu noslēpumu. Bērni uzzināja, kas notiek ar grāmatām naktī vai brīžos, kad telpā nav neviena cilvēka! Izrādījās ka,   pasaku tēli izkāp no grāmatām. Prinči ar princesēm dejo, zvēri iet rotaļās, raganas un burvji rāda brīnumus… Ja ienākt pēkšņi  telpā, tad daži no viņiem nepaspēj atgriezties savā pasakā. Tā arī sanāca iepriekšējā naktī! Bērni palīdzēja bibliotekārei atgriezt pasaku varoņus savās grāmatās. Pēc tam, bibliotēkas iemītniece, vecā, gudrā, runājošā grāmata iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un atgādināja  par saudzīgu att

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aicina!!!

Attēls

Bibliotekārās stundas "Drošs internets" norise!

Attēls
2017. gada 7. martā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā notika bibliotekāra stunda “Drošs internets”.     Uz nodarbību bija uzaicināti “Lāču” pamatskolas 5. klases skolēni.   Stundas mērķis bija iepazīstināt bērnus ar interneta, sociālo tīklu lietošanās noteikumiem un riskiem. Diskusijas laikā tika noskaidrots,   ko nozīmē privātums un privātā rakstura informācija, kādas sekas var būt, ja  privāta informācija tiek publicēta internetā. Skolēni bija informēti par to, ka nepatīkamajās situācijās var droši vērsties pie palīdzības, zvanot bērnu un jauniešu uzticības centrā pa tālruni 116111, ka arī griezties portālā www.drossinternets.lv.

Bibliotekārās stundas "Mana dzimtā valoda" norise!

Attēls
2017. gada 28. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojas Naujenes pamatskolā. Tikšanās bija veltīta Starptautiskai dzimtās valodas dienai.   21. februāris   par Starptautisko dzimtās valodas dienu tika pasludināts 1999. gadā Parīzē UNESCO konferencē. Bibliotekārās stundas mērķis bija pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu un popularizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir dziļas un daudzpusīgas personības attīstības pamats. Latviešu valoda ir unikāla, jo šajā valodā runā tikai Latvijā. Ārzemēs tikai latvieši. Tāpēc mums jāsaglabā to un jāattīstā, lai tā nepazūstu. Bibliotekārās stundas laikā 5.klases skolēni uzzināja, ka senatnē mūsu senči runāja citādāk. Senlatvieši mūsu valodu vispār nesaprastu, arī mēs ar grūtībām saprastu valodu, kurā runājuši mūsu senči. Tiešām, darba lapa ar senvārdiem sagādāja skolēniem lielas grūtības. Stundas laikā bija pievērsta bērnu uzmanība dzimtas valodas saglabāšanai un attīs