ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

Bibliotekārās stundas "Mana pirmā grāmatiņa" norise!

        2017. gada 23. martā Naujenes tautas bibliotēkā viesojas Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi. Bibliotekārās stundas  “Mana pirmā grāmatiņa” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
        Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar Lasītavas, Abonementa un Bērnu nodaļas telpām, pastāstīja par grāmatu izkārtojuma noteikumiem un  atklāja vienu noslēpumu. Bērni uzzināja, kas notiek ar grāmatām naktī vai brīžos, kad telpā nav neviena cilvēka! Izrādījās ka, pasaku tēli izkāp no grāmatām. Prinči ar princesēm dejo, zvēri iet rotaļās, raganas un burvji rāda brīnumus… Ja ienākt pēkšņi  telpā, tad daži no viņiem nepaspēj atgriezties savā pasakā. Tā arī sanāca iepriekšējā naktī! Bērni palīdzēja bibliotekārei atgriezt pasaku varoņus savās grāmatās. Pēc tam, bibliotēkas iemītniece, vecā, gudrā, runājošā grāmata iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un atgādināja  par saudzīgu attieksmi pret grāmatām. Stundas beigās bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem. Runājošā grāmata izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie viņas, kļūs par bibliotēkas lietotājiem, mīlēs grāmatas un attieksies pret tām cienīgi.
Stundu novadīja bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.
trešdiena, 2017. gada 8. marts

Bibliotekārās stundas "Drošs internets" norise!


2017. gada 7. martā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā notika bibliotekāra stunda “Drošs internets”. 
  Uz nodarbību bija uzaicināti “Lāču” pamatskolas 5. klases skolēni.  Stundas mērķis bija iepazīstināt bērnus ar interneta, sociālo tīklu lietošanās noteikumiem un riskiem. Diskusijas laikā tika noskaidrots,  ko nozīmē privātums un privātā rakstura informācija, kādas sekas var būt, ja  privāta informācija tiek publicēta internetā. Skolēni bija informēti par to, ka nepatīkamajās situācijās var droši vērsties pie palīdzības, zvanot bērnu un jauniešu uzticības centrā pa tālruni 116111, ka arī griezties portālā www.drossinternets.lv.

trešdiena, 2017. gada 1. marts

Bibliotekārās stundas "Mana dzimtā valoda" norise!2017. gada 28. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojas Naujenes pamatskolā. Tikšanās bija veltīta Starptautiskai dzimtās valodas dienai.
 
21. februāris  par Starptautisko dzimtās valodas dienu tika pasludināts 1999. gadā Parīzē UNESCO konferencē. Bibliotekārās stundas mērķis bija pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu un popularizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir dziļas un daudzpusīgas personības attīstības pamats. Latviešu valoda ir unikāla, jo šajā valodā runā tikai Latvijā. Ārzemēs tikai latvieši. Tāpēc mums jāsaglabā to un jāattīstā, lai tā nepazūstu.
Bibliotekārās stundas laikā 5.klases skolēni uzzināja, ka senatnē mūsu senči runāja citādāk. Senlatvieši mūsu valodu vispār nesaprastu, arī mēs ar grūtībām saprastu valodu, kurā runājuši mūsu senči. Tiešām, darba lapa ar senvārdiem sagādāja skolēniem lielas grūtības. Stundas laikā bija pievērsta bērnu uzmanība dzimtas valodas saglabāšanai un attīstīšanai. To var panākt lasot grāmatas, runājot latviski, mācot jaunus vārdus, frāzes, paplašinot vārdu krājumu, ka arī nepiesārņot savu runu ar lāmu vārdiem, “parazītvārdiem” un “dežūrskaņām”. Valodu var pētīt arī caur tautas dziesmām,  spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu. Stundas laikā bērni minēja latviešu tautas mīklas, noklausījās latviešu tautas pasaku. Taču tā bija neparasta klausīšanās, bet “kustīgā”. Dzirdot vārdu balodis, skolēniem vajadzēja piecelties kājās. Stundas noslēgumā bērni iepazinās ar aforizmiem par valodu un grāmatu. Šos izteicienus viņi paši sakārtoja uz lapas no atsevišķiem vārdiem un pēc tam prezentēja! 
Cerams, ka, veicot atraktīvos uzdevumus, skolēni šīs bibliotekārās stundas laikā guva pārliecību tam, ka dzimtās valodas apguve var būt interesanta, aizraujoša un palīdzēs valodu kopt, attīstīt un cienīt!