Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: februāris, 2020

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums "Lasi, vērtē, dalies"!

Attēls
Naujenes tautas bibliotēka jau daudzus gadus piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Ar katru gadu tā kļūst arvien populārākā starp mūsu bibliotēkas lietotājiem.         Naujenes tautas bibliotēka jau 2019.gada vasarā sagādāja lasāmās grāmatas un uzaicināja bērnus, jauniešus un viņu vecākus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Šogad projekta dalībnieku skaits pieauga līdz 45 cilvēkiem. Visaktīvākie lasītāji bija Naujenes pamatskolas audzēkņi. Tieši tāpēc, Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu "Lasi, vērtē, dalies!" bija nolemts organizēt Naujenes pamatskolā. 2020. gada janvāra beigās visi žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotas vietas, norādot, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu. Žūrijas eksperti iemācījās vērtēt grāmatas saturu, dizainu un iesaistīja draugus sarunās par izlasīto. Naujenes tautas bibl

Annas Sakses 115. gadu jubilejai veltīta "Dzimtās valodas diena"!

Attēls
21. februārī visa pasaule atzīme Starptautisko Dzimtas valodas dienu. Šī diena un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.     2020. gada 26. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja bibliotekāro stundu "Mana dzimta valoda" Naujenes pamatskolas 4. un 5. klases skolēniem. Bibliotekārā stunda bija veltīta Annas Sakses 115. gadu jubilejai. Viņas daiļrades krājumā ir romāni un dzeja, bet "Pasakas par ziediem" ir rakstnieces vizītkarte. Rakstniece ir teikusi: "Ziedi ir daļa no dzīves skaistuma". Viņa šo skaistumu ietērpusi vārdos, radot burvīgas pasakas. Bibliotekārās stundas laikā bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar Annas Sakses biogrāfiju un daiļradi, pastāstīja, kā rakstniecei radās ideja uzrakstīt pirmo pasaku "Naktsvijole". Bērni uzzināja, ka katram ziedam Annas Sakses pasakās ir savs liktenis, īpašības un jūtas. Piemēram, Vijolīt

Bibliotekārās stundas "Mana pirmā grāmatiņa" norise!

Attēls
2020. gada 20. februārī Naujenes tautas bibliotēku apmeklēja mazi ciemiņi no Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis". Šīs bija bērnu pirmais bibliotēkas apmeklējums. Ar lielu prieku un sajūsmu mazuļi pētīja grāmatu pils telpas, šķirstīja skaistas bērnu grāmatas. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka pastāstīja maziem apmeklētājiem par grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds "bibliotēka", noskatījās video par pasaules skaistākām bibliotēkām, minēja mīklas par grāmatu varoņiem. Kopīgi apsprieda, kā pareizi uzvesties bibliotēkā un kā saudzīgi izturēties pret grāmatām. Mazie apmeklētāji ar lielu interesi noklausījās bibliotekāres lasīto grāmatu "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata". Runcis Puncis atklāj, ka nav laikus nodevis bibliotēkā grāmatu, un saprot, ka būs lielas nepatikšanas, ja kāds to uzzinās. Viņš pat iedomājās, ka viņu var  ielikt cietumā! Punčuks bēg no bibliotēkas, tomēr izrādījās,

Naujenes tautas bibliotēkas "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību " I kārtas fināla rezultāti

Attēls
2020. gada 19. februārī Naujenes tautas bibliotēkā notika "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību" I kārtas fināls. Konkursā piedalījās  5. un 6. klašu skolēni no  Naujenes un Lāču pamatskolām,  Daugavpils Tehnoloģiju liceja un Daugavpils 3. vidusskolas.     Sacensības atklāja Naujenes pamatskolas 7. klases skolniece INNA IVANOVA, kura pagājušo gadu kļuva par Latvijas skaļās lasīšanas čempioni. Inna novēlēja veiksmi konkursa dalībniekiem un nolasīja fragmentu no Vizmas Belševicas grāmatas “Bille”. Sacensību dalībniekiem skolasbiedru un žūrijas priekšā trīs minūšu laikā bija jānolasa fragments no paša izvēlētās grāmatas, kura viņuprāt ir visinteresantākā un visaizraujošākā. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu palīdzēja Naujenes pamatskolas skolotāja un Lasīšanas sacensību koordinatore Inese Locika, Lāču pamatskolas latviešu valodas skolotāja Zinaīda Šumska un Naujenes tautas bibliotēkas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.      Skolēnu lasītprasmi vērtēja žūrija: Naujenes pagas