ceturtdiena, 2020. gada 27. februāris

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums "Lasi, vērtē, dalies"!

Naujenes tautas bibliotēka jau daudzus gadus piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Ar katru gadu tā kļūst arvien populārākā starp mūsu bibliotēkas lietotājiem. 
       Naujenes tautas bibliotēka jau 2019.gada vasarā sagādāja lasāmās grāmatas un uzaicināja bērnus, jauniešus un viņu vecākus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Šogad projekta dalībnieku skaits pieauga līdz 45 cilvēkiem. Visaktīvākie lasītāji bija Naujenes pamatskolas audzēkņi. Tieši tāpēc, Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu "Lasi, vērtē, dalies!" bija nolemts organizēt Naujenes pamatskolā.
2020. gada janvāra beigās visi žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotas vietas, norādot, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu. Žūrijas eksperti iemācījās vērtēt grāmatas saturu, dizainu un iesaistīja draugus sarunās par izlasīto.
Naujenes tautas bibliotēkas grāmatu vērtēšanas eksperti 1 vietu piešķīra, sekojošām kolekciju grāmatām:

vecuma grupā 5+ Evelina Dacjūte "Laime ir lapsa"

vecuma grupā 9+ Klauss Hāgerups "Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas"

vecuma grupā 11+ Māris Rungulis "Trīs nāves Mārtiņdienā"

vecuma grupā 15+ Nikola Jūna "Viss, itin viss"

Vecāku žūrijā Andris Akmentiņš "Skolotāji"


Katrs bērnu žūrijas dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto pateicību par aktīvu līdzdarbošanos ,,Bērnu žūrijā” , nelielu piemiņas balviņu un konfektes.
        Visaktīvākie un čaklākie “Bērnu žūrijas 2019” dalībnieki
šī gada  7. martā brauks uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku un piedalītos “Lielajos lasīšanos svētkos”!
        Pasākumu organizēja un vadīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.


Annas Sakses 115. gadu jubilejai veltīta "Dzimtās valodas diena"!

21. februārī visa pasaule atzīme Starptautisko Dzimtas valodas dienu. Šī diena un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.
    2020. gada 26. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja bibliotekāro stundu "Mana dzimta valoda" Naujenes pamatskolas 4. un 5. klases skolēniem. Bibliotekārā stunda bija veltīta Annas Sakses 115. gadu jubilejai. Viņas daiļrades krājumā ir romāni un dzeja, bet "Pasakas par ziediem" ir rakstnieces vizītkarte. Rakstniece ir teikusi: "Ziedi ir daļa no dzīves skaistuma". Viņa šo skaistumu ietērpusi vārdos, radot burvīgas pasakas. Bibliotekārās stundas laikā bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar Annas Sakses biogrāfiju un daiļradi, pastāstīja, kā rakstniecei radās ideja uzrakstīt pirmo pasaku "Naktsvijole". Bērni uzzināja, ka katram ziedam Annas Sakses pasakās ir savs liktenis, īpašības un jūtas. Piemēram, Vijolīte ir kautra, Magone - kaisla, Jasmīns - lepns. Bērni minēja mīklas par ziediem, pārbaudīja savas zināšanas ziedu nosaukumos un daudzveidībā. Pasākuma noslēgumā bērni noskatījās multfilmu, kura uzņemta pēc Annas Sakses pasakas "Zaķa kāposti" motīviem. Skolēni uzzināja kāpēc skābenes sauc par zaķa kāpostiem un kāpēc cilvēkus, kuri brauc bez biļetēm, sauc par "zaķiem".

piektdiena, 2020. gada 21. februāris

Bibliotekārās stundas "Mana pirmā grāmatiņa" norise!

2020. gada 20. februārī Naujenes tautas bibliotēku apmeklēja mazi ciemiņi no Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis". Šīs bija bērnu pirmais bibliotēkas apmeklējums. Ar lielu prieku un sajūsmu mazuļi pētīja grāmatu pils telpas, šķirstīja skaistas bērnu grāmatas. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka pastāstīja maziem apmeklētājiem par grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds "bibliotēka", noskatījās video par pasaules skaistākām bibliotēkām, minēja mīklas par grāmatu varoņiem. Kopīgi apsprieda, kā pareizi uzvesties bibliotēkā un kā saudzīgi izturēties pret grāmatām. Mazie apmeklētāji ar lielu interesi noklausījās bibliotekāres lasīto grāmatu "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata". Runcis Puncis atklāj, ka nav laikus nodevis bibliotēkā grāmatu, un saprot, ka būs lielas nepatikšanas, ja kāds to uzzinās. Viņš pat iedomājās, ka viņu var  ielikt cietumā! Punčuks bēg no bibliotēkas, tomēr izrādījās, ka bibliotēkā strādā jauka bibliotekāre. Beigu beigās viss beidzas labi!
Bērniem ļoti patika bibliotēkā, it īpaši Bērnu nodaļā. Ceram, ka viņi biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.

ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

Naujenes tautas bibliotēkas "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību " I kārtas fināla rezultāti

2020. gada 19. februārī Naujenes tautas bibliotēkā notika "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību" I kārtas fināls. Konkursā piedalījās  5. un 6. klašu skolēni no Naujenes un Lāču pamatskolām, Daugavpils Tehnoloģiju liceja un Daugavpils 3. vidusskolas.
    Sacensības atklāja Naujenes pamatskolas 7. klases skolniece INNA IVANOVA, kura pagājušo gadu kļuva par Latvijas skaļās lasīšanas čempioni. Inna novēlēja veiksmi konkursa dalībniekiem un nolasīja fragmentu no Vizmas Belševicas grāmatas “Bille”. Sacensību dalībniekiem skolasbiedru un žūrijas priekšā trīs minūšu laikā bija jānolasa fragments no paša izvēlētās grāmatas, kura viņuprāt ir visinteresantākā un visaizraujošākā. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu palīdzēja Naujenes pamatskolas skolotāja un Lasīšanas sacensību koordinatore Inese Locika, Lāču pamatskolas latviešu valodas skolotāja Zinaīda Šumska un Naujenes tautas bibliotēkas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka. 
    Skolēnu lasītprasmi vērtēja žūrija: Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja Marina Baranovska, Naujenes novadpētniecības muzeja vecākā speciāliste Māra Kampāne. Žūrija skolēnu uzstāšanos vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem: uzsvaru lietošana, lasīšanas temps, balss atbilstība sižetam, vai veidojas acu kontakts ar auditoriju, priekšnesuma saprotamība un fragmenta izvēle.
    Žūrijai bija ļoti grūts uzdevums izvērtēt pašu labāko, tas nebija viegli. Tomēr izvērtējot visus par un pret žūrija nonāca pie kopsaucēja.
     Par Naujenes pagasta Skaļās lasīšanas čempionēm kļuva Naujenes pamatskolas 5. klases skolniece DIĀNA LAPIŅA, kura lasīja fragmentu no Dangoles Kandrotienes grāmatas “Skapja stāsti” un Lāču pamatskolas 6. klases skolniece ALISIJA OVČIŅŅIKOVA, kura izvēlējusies fragmentu no Eleonoras H. Porteres grāmatas “Polianna”. Meitenes pārstāvēs Naujenes pagastu reģionālajā skaļās lasīšanās finālā Daugavpils novada kultūras centrā 19. martā. Naujenes tautas bibliotēkas Lasīšanas sacensības I kārtas fināla 2.vietu saņēma Lāču pamatskolas 6. klases skolniece ALĪNA ĻEONOVA un 3. vietu Naujenes pamatskolas 6. klases skolniece KSENIJA PANOVSKA. Diplomus par dalību žūrija pasniedza Daugavpils 3. vidusskolas skolniecei Olgai Jukumai, Daugavpils Tehnoloģiju liceja skolniecei Annai Šostakai, Lāču pamatskolas skolniecei Viktorijai Silovai un Naujenes pamatskolas skolniecēm Anželikai Siņķevičai un Evelīnai Ņukšai.

Apsveicam visus sacensību dalībniekus!!!