Bibliotekārās stundas "Mana pirmā grāmatiņa" norise!

2020. gada 20. februārī Naujenes tautas bibliotēku apmeklēja mazi ciemiņi no Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis". Šīs bija bērnu pirmais bibliotēkas apmeklējums. Ar lielu prieku un sajūsmu mazuļi pētīja grāmatu pils telpas, šķirstīja skaistas bērnu grāmatas. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka pastāstīja maziem apmeklētājiem par grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds "bibliotēka", noskatījās video par pasaules skaistākām bibliotēkām, minēja mīklas par grāmatu varoņiem. Kopīgi apsprieda, kā pareizi uzvesties bibliotēkā un kā saudzīgi izturēties pret grāmatām. Mazie apmeklētāji ar lielu interesi noklausījās bibliotekāres lasīto grāmatu "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata". Runcis Puncis atklāj, ka nav laikus nodevis bibliotēkā grāmatu, un saprot, ka būs lielas nepatikšanas, ja kāds to uzzinās. Viņš pat iedomājās, ka viņu var  ielikt cietumā! Punčuks bēg no bibliotēkas, tomēr izrādījās, ka bibliotēkā strādā jauka bibliotekāre. Beigu beigās viss beidzas labi!
Bērniem ļoti patika bibliotēkā, it īpaši Bērnu nodaļā. Ceram, ka viņi biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.

Komentāri