Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: oktobris, 2015

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aicina apmeklēt

Attēls
nauJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS  AKTIVITĀTES novembrī Nr. Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais 1.         Bibliotekārā stunda   „Džanni Rodāri pasaku pasaulē” 04.11. 9.00 Naujenes pamatskola S. Kardele 2.         Lasīšanas veicināšanas programmas „ Bērnu žūrija 2015”  realizācija novembris NTB Bērnu nodaļa S. Kardele 3.         Literārā izstāde „Mārtiņdiena” 10.11. Naujenes TB S.Kardele 4.         Bērnu radošā darbnīca „Mēs Latvijai” 15.11. 15.00 Naujenes TB Bērnu nodaļa S.Kardele 5.         Bibliotekārā stunda  „ Grāmatas pusaudžiem” 26.11. 27.11. 15.00 14.00 NTB Bērnu nodaļa Lāču pamatskolā S. Kardele 6.