Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aicina apmeklēt


nauJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS

 AKTIVITĀTES novembrī


Nr.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
1.       
Bibliotekārā stunda
 „Džanni Rodāri pasaku pasaulē”
04.11.
9.00
Naujenes pamatskola
S. Kardele
2.       
Lasīšanas veicināšanas programmas „ Bērnu žūrija 2015”  realizācija
novembris

NTB Bērnu nodaļa
S. Kardele
3.       
Literārā izstāde „Mārtiņdiena”
10.11.

Naujenes TB
S.Kardele
4.       
Bērnu radošā darbnīca „Mēs Latvijai”
15.11.
15.00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa
S.Kardele

5.       
Bibliotekārā stunda 
Grāmatas pusaudžiem”
26.11.

27.11.
15.00

14.00
NTB Bērnu nodaļa
Lāču pamatskolā
S. Kardele
6.       
Literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam –180” (1835-1910)
30.11.

Naujenes TB
S.Kardele

Komentāri