Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: februāris, 2023

Bibliotekārā stunda "Mana dzimtā valoda"

Attēls
  2023. gada 22. februārī par godu Starptautiskai dzimtās valodas dienai Naujenes pamatskolā tika organizēta bibliotekārā stunda “Mana dzimtā valoda”. Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.   Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja 5. klases skolēnus ar seno latviešu valodu, apvidvārdiem, aizguvumiem no citām tautu valodām. Skolēni uzzināja jaunus faktus par latviešu valodu,  minēja mīklas un bilžu rēbusus,  sprieda par valodas nozīmi ikdienas komunikācijā un pašizpausmē.  Stundas laikā bija pievērsta bērnu uzmanība dzimtas valodas saglabāšanai un attīstīšanai. To var panākt lasot grāmatas, mācot jaunus vārdus, frāzes, paplašinot vārdu krājumu. Valodu var pētīt arī caur tautas dziesmām, spēlēm un rotaļām.  “Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes” /J. Alunāns/

Drošāka interneta diena Lāču pamatskolā

Attēls
 2023. gada 7. februārī, Vispasaules drošāka interneta dienā Lāču pamatskolā notika bibliotekārā stunda par drošību internetā 3.a, 3.b un 4. klases izglītojamiem. Nodarbību vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka. Viņai palīdzēja Lāču pamatskolas skolotāja Lolita Proma un pedagoga palīgs Anita Kardele. Aiga Soldatjonoka atgādināja skolēniem, ka internets nav tikai zināšanu un jautrību avots, bet arī tas var būt bīstams, jo ir pilns ar vīrusiem un krāpniekiem. Izglītojami uzzināja, kas ir personiskā informācija un kāpēc to nedrīkst publicēt internetā. Līdztekus ir jāuzmanās, publicējot fotogrāfijas, lai neatklātu savu privāto dzīvesvietu. Bibliotēkas stundas noslēgumā skolēni noskatījās multfilmu par vieglprātīgo aitiņu, kura aizgāja uz tikšanos ar savu "internetdraugu" vilku. Protams, ka tā darīt nedrīkst, jo mēs nezinām, kas slēpjas aiz ekrāna. Kā mājasdarbu izglītojamie saņēma rēbusu par drošību internetā. 3. un 4. klases skolēni ir ļ