Drošāka interneta diena Lāču pamatskolā

 2023. gada 7. februārī, Vispasaules drošāka interneta dienā Lāču pamatskolā notika bibliotekārā stunda par drošību internetā 3.a, 3.b un 4. klases izglītojamiem.
Nodarbību vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka. Viņai palīdzēja Lāču pamatskolas skolotāja Lolita Proma un pedagoga palīgs Anita Kardele. Aiga Soldatjonoka atgādināja skolēniem, ka internets nav tikai zināšanu un jautrību avots, bet arī tas var būt bīstams, jo ir pilns ar vīrusiem un krāpniekiem. Izglītojami uzzināja, kas ir personiskā informācija un kāpēc to nedrīkst publicēt internetā. Līdztekus ir jāuzmanās, publicējot fotogrāfijas, lai neatklātu savu privāto dzīvesvietu. Bibliotēkas stundas noslēgumā skolēni noskatījās multfilmu par vieglprātīgo aitiņu, kura aizgāja uz tikšanos ar savu "internetdraugu" vilku. Protams, ka tā darīt nedrīkst, jo mēs nezinām, kas slēpjas aiz ekrāna. Kā mājasdarbu izglītojamie saņēma rēbusu par drošību internetā.
3. un 4. klases skolēni ir ļoti zinoši un aktīvi, un viņi apņēmās būt vēl uzmanīgākiem internetā. Paldies Aigai Soldatjonokai par šo noderīgo bibliotekāro stundu!

Lāču pamatskolas pedagoga palīgs Anita Kardele.Komentāri