Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: februāris, 2018

"Drošāka interneta diena" Naujenes pamatskolā!

Attēls
Latvijā jau 15. gadu pēc kārtas  tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena ar saukli "Drošāks internets sākas ar tevi!"  2018. gada 21. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojās Naujenes pamatskolā, kur novadīja bibliotekāro stundu “Drošs internets”. Nodarbībā piedalījās Naujenes pamatskolas 2.- 4. klases skolēni.  Stundas mērķis bija iepazīstināt bērnus ar interneta, sociālo tīklu lietošanas noteikumiem un riskiem. Diskusijas laikā tika noskaidrots,  ko nozīmē personiskā jeb privātā informācija. Spēles laikā bērni noskaidroja, kam var izpaust personisko informāciju un kādas sekas var būt, ja  privātā informācija tiek publicēta internetā. Bērni izvērtēja dažus izdomāto cilvēku interneta profilus un secināja, ka daži cilvēki publicē pārāk daudz privātas informācijas. Bibliotekāre pastāstīja skolēniem par “viltus profiliem” un   informēja par to, ka nepatīkamajās situācijās var vērsties pēc palīdzības, zvanot bērnu un ja

Bērnu nodaļa organizē bibliotekāro stundu Naujenes pamatskolā!!!

Attēls

Drošā interneta diena Lāču pamatskolā!

Attēls
        2018. gada 8. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojās Lāču pamatskolā, kur sadarbībā ar skolas bibliotekāri   Skaidrīti Kardeli novadīja bibliotekāro stundu “Drošs internets”.         Uz nodarbību bija uzaicināti “Lāču” pamatskolas 2.- 4. klases skolēni.  Stundas mērķis bija iepazīstināt bērnus ar interneta, sociālo tīklu lietošanas noteikumiem un riskiem. Diskusijas laikā tika noskaidrots,  ko nozīmē personiskā jeb privātā informācija. Bibliotekāres, spēles formā izskaidroja bērniem, kam var izpaust personisko informāciju un kādas sekas var būt, ja  privātā informācija tiek publicēta internetā. Skolēni aizpildīja darba lapas par drošību internetā un   bija informēti par to, ka nepatīkamajās situācijās var vērsties pēc palīdzības, zvanot bērnu un jauniešu uzticības centrā pa tālruni 116111, ka arī griezties portālā www.drossinternets.lv.

"Bērnu žūrijas 2017" noslēguma pasākuma norise!

Attēls
     2017. gadā Naujenes tautas bibliotēkas lasītāji kārtējo reizi piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2017”. Katrai vecuma grupai LNB piedāvāja lasīt un vērtēt 6 atšķirīgu žanru grāmatas.          Naujenes tautas bibliotēka jau vasarā sagādāja lasāmās grāmatas un aicināja bērnus un jauniešus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Visaktīvāk “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijā 2017” iesaistījās bērni no vecumgrupas 5+ un 9+. 2018. gada janvāra beigās žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotas vietas, norādot, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums „Lasi, vērtē, dalies” Naujenes tautas bibliotēkā norisinājās 2018.gada 3. februārī.     Naujenes tautas bibliotēkas mazie grāmatu vērtēšanas eksperti 1 vietu piešķīra, sekojošām bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām: vecuma grupā 5+ Anitas Kreituses

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa organizē drošāka interneta dienu Lāču pamatskolā!

Attēls

Literārās stundas "Velniņi" norise !

Attēls
2018. gada 29. janvārī Lāču pamatskolā norisinājās Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu   jubilejai veltīta literārā stunda “Velniņi”. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja bērnus ar rakstnieka biogrāfiju, daiļradi un pasakas “Velniņi” galvenajiem   varoņiem. Šajā grāmatā autors stāsta par diviem maziem velniņiem, kas izbēg no elles un nokļūst uz zemes. Izmantojot savas burvju spējas, velniņi nolēma izjokot godīgo zemnieku, bet visi viņu ļaunie iecerētie darbi pārvēršas labajos. Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele ar 5. klases skolēniem   nolasīja interesantākus pasakas fragmentus. Bibliotekāres kopā ar bērniem apsprieda velniņu nedarbus un secināja, ka ļaunums nevar skart to, kas pats ir labs un labam būt ir jaukāk, interesantāk, nekā ļaunām. Literārās stundas noslēgumā skolēni piedalījās spēlē, kurā bērni iejutās saimnieka lomā un cīnījās ar velniņu nedarbiem.  Paldies Lāču pamatskolas bibliotekārei Skaidrītei Kardelei par sadarb