trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis

Tikšānās ar dzejnieku Pāvelu Plotnikovu


Konkurss "Riti raiti, valodiņa" Naujenes pamatskolā                 27.04.2016.g. Naujenes tautas bibliotēka organizēja Naujenes pamatskolā konkursu "Riti raiti, valodiņa". Pasākumā piedalījās 5. -9. klašu skolēni.
                  Skolēniem bija piedāvāti uzdevumi 3 valodās - latviešu, angļu un krievu.  Skolēni piedalījās konkursos "Esi vērīgs!", "Zini vai mini!", "Atpazīsti valodu!", "Nosauc mēnešus", "Izlabo parunu", "Ievieto burtu", "Spārnotie izteicieni", "Antonīmi" un "Zīmju valoda"
                    Konkursa laikā skolēni pētīja valodu koku, meklējot latviešu valodas atrašanas vietu.  Bērni aktīvi piedalījās erudīcijas konkursā "Zini vai mini", atbildot uz dažādiem jautājumiem par valodām. Visaktīvāk skolēni laboja kļūdas parunās. Par pareizām atbildēm skolēni saņēma saldās dāvaniņas.
Konkursa noslēguma bilde


pirmdiena, 2016. gada 25. aprīlis

NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS AKTIVITĀTES 2016. GADA MAIJĀ

NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS

BēRNU NODAĻAS AKTIVITĀTES 2016. GADA maijam
Nr.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais

  1.  
Tematiskā izstāde „Maijs - Latvijas valsts svētku mēnesis”
02.05.16

NTB Bērnu nodaļa           

S.Kardele


  1.  
Konkursa norise „Manas valsts valoda”
02.05.-18.05.

NTB Bērnu nodaļa
S. Kardele

  1.  
Izbraukuma bibliotekārā stunda „Mātes tēls literatūrā”
06.05.2016

12.30
Lāču pamatskola
S. Kardele

  1.  
Tematiskā izstāde „Tev svētki, māmiņ!
08.05.16.

NTB Bērnu nodaļa

S.Kardele

  1.  
Eiropas dienas ietvaros izbraukuma pasākums Tikšanās ar veloceļotāju Georģiju Sokolovsku”
09.05.2016.
14.40
Lāču pamatskola
S. Kardele

  1.  
Konkursa „Manas valsts valoda” noslēguma pasākums
19.05.16.
15.00
NTB Bērnu nodaļa
S. Kardele

  1.  
Mazo mākslinieku plenērs “Juzefova parka ainavu valdzinājumā”
29.05.16
15:00
Juzefovas parks
D.Čiževska
S.Kardele

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Literārās kafejnīcas "Dabas atmoda " norise

            21. aprīlī Naujenes tautas bibliotēka norisinājās literārā kafejnīca "Dabas atmoda". Naujenes pamatskolas un Lāču pamatskolas 5.-9. klašu skolēni lasīja dzeju par pavasari. Pasākumā skanēja latviešu un krievu dzejnieku dzeja par pavasari.
         Pasākuma īpaša viešņa Naujenes pagasta novadniece - dzejniece Ļudmila Idzāne. Dzejniece lasīja savu dzeju par pavasari un arī citus savus dzejoļus.
        Pasākuma noslēgumā literārās kafejnīcas dalībnieki bija apbalvoti ar pateicībām par piedalīšanos literārajā kafejnīcā "Dabas atmoda".
Pateicāmies Naujenes un Lāču pamatskolu kolektīvam par palīdzību pasākumu organizēšanā.

Bibliotekāre Skaidrīte Kardele

trešdiena, 2016. gada 20. aprīlis

Ekskursija „Mana pirmā grāmatiņa” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” latviešu un krievu grupu uz NTB Bērnu nodaļu


20. aprīlī  Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” ietvaros notika ekskursija  uz Bērnu nodaļu „Mana pirmā grāmatiņa”. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļu apmeklēja  Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” latviešu un krievu grupas.
Pasākuma beigās pirmsskolas audzēkni saņēma zelta atslēdziņu no grāmatu pasaules un personīgo lasītāja karti. °
Bibliotekāre Skaidrīte Kardele

ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Tikšānās ar Naujenes pagasta dzejnieci Ļudmilu Idzāni


4. aprīlī, Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros, pie Lāču pamatskolas pirmsskolēniem ciemojās Naujenes pagasta dzejniece Ļudmila Idzāne.  Dzejniece lasīja savus dzejoļus. Bērni viņu klausījās ļoti uzmanīgi.
piektdiena, 2016. gada 1. aprīlis

Margaritas Labonarskas grāmatas prezentācija Naujenes tautas bibliotēkā31. martā Naujenes tautas bibliotēkā sapulcējās pirmsskolas vecuma bērni.
Kas ir Goša? Kā jūs nezināt kas ir Goša?  Bet Lāču pamatskolas  pirmsskolas grupas "Lāčuks" un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis"sagatavošanas grupas audzēkņi iepazinās ar Gošas saimnieci. Ģošas saimniece lieliska rakstniece un mūsu novadniece Margarita Labonarska.
Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros Naujenes tautas bibliotēka notika grāmatas "Байки от Гоши" prezentācija.
 Pasākumā 2. klases skolnieces lasīja dzejoļus no šīs grāmatas.


 Un ar prieku un baudu klausījāmies tos pašas autores un bibliotekāres Skaidrītes Kardeles  lasījumā.

Ar īpašu prieku bērni noklausījās stāstu par ceļojumu uz vasarnīcu.

 Negaidīts bija arī pārsteigums no Gošas. Viņš ar saimnieces starpniecību nodeva maziem klausītājiem saldās dāvaniņas ar novēlējumiem. Goša jau saņēma vēstuli no 2. klases skolnieces, bet tagad ar nepacietību gaidas vēstules no mazajiem lasītājiem.