Pasākumu kalendārs 2022./2023.gads

Naujenes bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada septembrī
 1.  

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” realizācija

septembris


Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “Sveika skola!!!!”

01.09.

 

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

“Valda Mežbārde. Glezniecība.” Daugavpils Marka Rotko mākslas centra krājuma izstāde

 No 1.09.


Naujenes bibliotēka

 1.  

Foto-konkurss Lasām kopā=Esam kopā! veltīts Starptautiskai lasītprasmes un rakstpratības dienai

1.-8.09.

 

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Radošā darbnīca "Ceļosim grāmatā!" Naujenes pagasta svētku ietvaros

08.09.

16.00-18.00

Naujenes bibliotēka

PSV Vecstropi,

ciems "Ceļinieks"

 1.  

Foto-konkursa Lasām kopā=Esam kopā!”  noslēguma pasākums, rezultātu apkopošana un  balvu pasniegšana

08.09.

16.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniecei Inesei Zanderei- 65 (1958)”

15.09.


Naujenes bibliotēkas

visās PSV

 1.  

Poētiski muzikālā tikšanās pie tējas tases ar Brigitu Madelāni, Dzejas dienu ietvaros.

15.09.

17.30

Naujenes bibliotēka

 1.  

Medijpratības nodarbība #2 “Ričijs Rū un internets” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” audzēkņiem

20.09.

10.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Interaktīvā tikšanās bērniem "Es atceros!". Spēlēsim atmiņas trenēšanas galda spēli "Auto", runāsim par atmiņu.

21.09.

16.00

Naujenes bibliotēka

PSV Lociki

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniecei, rakstniecei Andrai Manfeldei- 50 (1973)”

26.09.


Naujenes bibliotēka

 1.  

“Bērnu žūrijas 2023 grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 1.klases skolēniem

27.09.

8.45

Naujenes pamatskolā

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Franču rakstniekam Prospēram Merimē – 220 (1803-1870)”

27.09.


Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Miķeļdiena”

29.09.


Naujenes bibliotēkas

visās PSV

 1.  

“Gleznojam kopā ar Antoņinu Rudāni” radošā darbnīca pieaugušajiem.

29.09.

17.30

Naujenes bibliotēka

 

Naujenes bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada augustā
 1.  

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” realizācija

augusts


Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”

Radošo nodarbību cikls.

Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam!

01.08.

08.08.

15.08.

22.08.

14.00

Naujenes bibliotēkas

PSV

Naujenē

 1.  

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!"

02.08

16.00

Naujenes bibliotēkas

PSV

Vecstropos

 1.  

Tikšanās ar ceļotāju, blogeri, grāmatu autori Zani Eniņu ”Ceļojumu stāsti”. Tiek aicināti visi interesenti, kam ir tuvi ceļojumi, piedzīvojumi un pārdzīvojumi.

 

03.08.

17.30

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”

Radošo nodarbību cikls.

Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam!

03.08.

10.08.

17.08.

24.08.

15.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!"

10.08.

16.00

Naujenes bibliotēkas

PSV

Locikos

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”- Literāro nodarbību cikla ietvaros.

 “Lasāmpiektdienas pikniks”

Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi.

Aktivitātes, sarunas un uzdevumi par izlasīto.

04.08.

11.08.

18.08.

25.08.

16.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniecei Olgai Lisovskai – 95 (1928-2015)”

04.08.


Naujenes bibliotēka

 

PSV Lociki

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei, literatūrzinātniecei Ingrīdai Sokolovai – 100 (1923-2012)”

10.08.


Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Rakstniekam Matīsam Kaudzītem – 175 (1848-1926)”

18.08.


Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Dzejniekam, publicistam Antonam Rancānam – 90 (1933-2009)”

18.08.


Naujenes bibliotēka

 

Naujenes bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada jūlijā
 1.  

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” realizācija

jūlijs

15.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”

Radošo nodarbību cikls.

Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam!

04.07.

11.07.

18.07.

25.07.

14.00

Naujenes bibliotēkas

PSV

Naujenē

 1.  

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!"

05.07.

19.07.

16.00

Naujenes bibliotēkas

PSV

Vecstropos

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”

Radošo nodarbību cikls.

Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam!

06.07.

13.07.

20.07.

27.07.

15.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!"

13.07.

27.07.


16.00

Naujenes bibliotēkas

PSV

Locikos

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”- Literāro nodarbību cikla ietvaros.

 “Lasāmpiektdienas pikniks”

Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi.

Aktivitātes, sarunas un uzdevumi par izlasīto.

07.07.

14.07.

21.07.

28.07.

16.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Amerikāņu rakstniekam Ērvingam Stounam – 120 (1903-1989)”

14.07.

 

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Kristīnes Kuņickas “Kroņu darināšanas“ meistarklase.

27.07.

17.00

Naujenes bibliotēka

 Naujenes bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada jūnijā

*PSV- pakalpojumu sniegšanas vieta

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā  bērnu aizsardzības diena”

01.06.

 

Naujenes bibliotēkā un

PSV Vecstropos, Locikos

 1.  

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” grāmatu kolekcijas atklāšanas pasākums

01.06.

15.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Kristīnes Kuņickas gleznu izstādes “KK kubisms” atklāšana

01.06.

17.00

Naujenes bibliotēka

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”

Radošo nodarbību cikls.

Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam!

06.06.

13.06.

20.06

27.06.

14.00

Naujenes bibliotēkas

PSV

Naujenē

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”

14.06.


Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta tematiskā  izstāde „ Puķes Jāņa vainagā”

19.06.

 

Naujenes bibliotēkā un

PSV Vecstropos, Locikos, Naujenē

 1.  

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!" 1. nodarbība.

21.06.

16.00

Naujenes bibliotēkas

PSVVecstropos

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Vācu rakstniekam Ēriham Marija Remarkam – 125 (1898-1970)”

22.06.

 

Naujenes bibliotēkā un

PSV Vecstropos, Locikos, Naujenē

 1.  

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!"1. nodarbība

29.06.

16.00

Naujenes bibliotēkas

PSVLocikos

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”

Radošo nodarbību cikls. 1.nodarbība.

Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam!

29.06.

15.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

“Bērnu bibliovasara 2023”- Literāro nodarbību cikla ietvaros.

 “Lasāmpiektdienas pikniks”

Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi.

- Kaimiņi. Rosio Bonilja. (5+)

Aktivitātes, sarunas un uzdevumi par izlasīto.

30.06.

16.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 

Naujenes bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada maijā
 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Maijs - Latvijas valsts svētku mēnesis”

02.05.

 

Naujenes bibliotēka un

nodaļās Locikos,

Vecstropu

Naujenē

 1.  

Mini konkurss bērniem ”4. maija svētki”

2.-3.05.


Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam un rakstniekam Imantam Ziedonim – 90 (1933-2013)”

03.05.


Naujenes bibliotēka un

nodaļās Locikos,

Vecstropu

Naujenē

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena”

08.05.


Naujenes bibliotēka un

nodaļās Locikos,

Vecstropu

Naujenē

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Tev svētki, māmiņ!”

08.05.


Naujenes bibliotēka un

nodaļās Locikos,

Vecstropu

Naujenē

 1.  

Māmiņdienai veltīta radošā darbnīca “Gardumu darītava”

11.05.

15.00, 17.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Medipratības nodarbība “Ričijs Rū un internets” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vecākas grupas audzēkņiem.

11.05.

10.00

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniecei Maijai Laukmanei- 70 (1953)”

17.05.


Naujenes bibliotēka un

nodaļās Locikos

 

 1.  

Medipratības nodarbība “Ričijs Rū un internets” Lāču pamatskolas 1.klases skolēniem.

18.05.

12.45

Naujenes bibliotēkas

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Bibliotekārā stunda bērniem un jauniešiem "Iepazīstam enciklopēdiju"

18.05.

12.20

Naujenes bibliotēka

Nodaļā Locikos

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Persiešu astronomam, zinātniekam, dzejniekam, filozofam Omaram Haijāmam – 975 (1048-ap 1131)”

18.05.

 

Naujenes bibliotēka un

nodaļās Locikos,

Vecstropu

Naujenē

 1.  

Plaukta literārā izstāde ”Vācu komponistam, diriģentam, rakstniekam Rihardam Vāgneram – 210 (1813-1883)”

22.05.

 

J.Višņakova

 

 1.  

LNB BAC projekta “Ar viedumu medijpratībā” ietvaros Augšdaugavas novada bibliotekāru un senioru  tikšanās ar mediju pārstāvjiem.

24.05.

10.30

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Vēsturniekam, rakstniekam, tiesībzinātniekam Arvedam Švābem – 135 (1888-1959)”

25.05.

 

Naujenes bibliotēka

 1.  

Radošā darbnīca bērniem "Vasariņa tuvojas!"

26.05

16.00

Naujenes bibliotēka

Vecstropu nodaļa


Naujenes bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada aprīlī
 1.  

Tematiskā izstāde “Dārza darbi pavasarī”

aprīlis

 

Naujenes bibliotēka

Nodaļās Locikos,

Vecstropu

 1.  

Individuālā Joku dienas mini akcija “April, april!”

1.04.

9.00-15.00

Naujenes bibliotēka

Vecstropu nodaļa

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Nāc nākdama Liela diena!”

03.04.

 

Naujenes bibliotēka

Nodaļās Locikos,

Vecstropu

 1.  

Joku dienai veltīta spēle “Patiesība vai meli”

04.04.

15.00

Naujenes bibliotēka

Lociku nodaļa

 1.  

Ēnu diena

05.04.

 

Naujenes bibliotēka

 1.  

Joku dienai veltīta tematiskā tikšanās “Nopietni, pa jokam!”

05.04.

10.30

Naujenes bibliotēka

Vecstropu nodaļa

 1.  

Bibliotēkas nedēļas ietvaros tematiskā izstāde “Svinam kopā! LBB 100”

17.-23.04.

 

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Bibliotēkas nedēļas ietvaros bibliotekārā stunda – ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vecākas grupas audzēkņiem.

19.04.

10.00

Naujenes bibliotēka

 1.  

Bibliotēkas nedēļas ietvaros bibliotekārā stunda – ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem.

20.04.

9.05

Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam – 140 (1883-1923)”

27.04.

 

Naujenes bibliotēka

Lociku nodaļa

Naujenes bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada martā
 1.  

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Lasi, vērtē dalies!” Naujenes pamatskolā

1.03.

8.50

Naujenes bibliotēka

 1.  

Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas” Naujenes pamatskolas 5.kl

1.03.

9.45

Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam, žurnālistam Paulam Bankovskim -50 (1973)”

10.03.

 

Naujenes bibliotēka

Nodaļa Locikos,

Vecstropu

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejnieks, mūziķis  Guntars Račs”

13.03.

 

Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniece Zane Nuts”

13.03.

 

Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā  izstāde “Norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam – 195 (1828-1906)”

20.03.

 

Naujenes bibliotēka

Lociku nodaļa

 1.  

Naujenes bibliotēkas jaunās ēkas atklāšanas pasākums „Atver durvis parka bibliotēkai!” 

20.03.

11.30

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Tikšanās ar dzejnieku, mūziķi Guntaru Raču

21.03.

17.30

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Informatīvā lekcija un darbnīca bērniem kopā ar Daugavpils sikspārņu centru

22.03.

15.00

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Z. Riekstiņas lekcija „Kā, rūpējoties par vidi, mēs parūpējamies par sevi”

23.03.

17.00

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Lekcija “Vietējā vēsture cilvēku dzīvesstāstos”  , sadarbojoties ar Daugavpils Universitāti

24.03.

10.30

Naujenes bibliotēka

 

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”

24.03.

 

Naujenes bibliotēka

 1.  

"Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību" I kārtas fināls Naujenes tautas bibliotēkā

29.03.

15.00

Naujenes bibliotēka

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Holandiešu gleznotājam, grafiķim Vinsentam van Gogam – 170 (1853-1890)”

30.03.

 

Naujenes bibliotēka

 1.  

Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas” Lāču pamatskolas 9. klases skolēni

31.03.

13.15

Naujenes bibliotēka

 1.  

Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas” Lāču pamatskolas 6. klases skolēni

31.03.

14.00

Naujenes bibliotēka


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada februārī
 1.  

Bibliotekārā  stunda “Drošs internets”. Lāču pamatskolas 3.-4. klases skolēniem.

07.02.

12.25

Lāču pamatskola

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Dzejniecei Ārijai Elksnei-95 (1928-1984)”

07.02.

 

NTB

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Bibliotekārā  stunda “Drošs internets” Naujenes pamatskolas 3.-4. klases skolēniem

8.02.

8.50

Naujenes pamatskola

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Franču rakstniekam Žilam Vernam – 195 (1828-1905)”

08.02.

 

NTB

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Valentīndienas apsveikuma izgatavošanas darbnīca “Sveiciens no Valentīna”

9.02.

16.00

NTB

Lociku filiāle

 

 1.  

Valentīndienas apsveikuma izgatavošanas darbnīca “Sveiciens no Valentīna”

10.02.

16.00

NTB

Vecstropu AP

 1.  

Tematiskā izstāde „Starptautiskā dzimtās valodas diena”

21.02.

 

NTB

Naujenes AP

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Literārā stunda „Mana dzimtā valoda” . Naujenes pamatskolas 7. klases skolēniem.

22.02.

8.50

Naujenes pamatskolaNaujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2023. gada  janvarī
 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 160 (1863-1908)”

02.01.


NTB

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam – 120 (1903-1990)”

05.01.

 

NTB

Lociku filiāle

 1.  

“Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 3. klases skolēniem

11.01.

8.50

Naujenes pamatskola

 1.  

“ Putnu barotavu izgatavošanas darbnīca”  bērniem un jauniešiem.

12.01.

15.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam, filozofam Robertam Mūkam – 100 (1923-2006)”

14.01.

 

NTB

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Lāču pamatskolas 2. klases skolēniem

16.01.

11.30

Lāču pamatskola

 1.  

“Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Lāču pamatskolas 3. klases skolēniem

16.01.

12.25

Lāču pamatskola

 1.  

Neortografikas nodarbība kopā ar mākslinieci Elitu Gudziševsku

18.01.

10.30

Naujenes TB Vecstropu AP

 1.  

Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 1.-2. klases skolēniem

18.01.

8.50

Naujenes pamatskola

 1.  

Radoši izzinoša darbnīca “Sniegpārslas stāsts”

19.01.

16.00

Naujenes TB

Lociku filiāle

 1.  

Tematiskā izstāde „1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”

20.01.


NTB

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Franču rakstniekam Stendāla – 240 (1783-1842)”

23.01.

 

NTB

Lociku filiāle

Vecstropu APNaujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada decembrī
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

decembris

 

Naujenes TB  

 

 1.  

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde,  izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros

decembris

 

Naujenes TB  

 

 1.  

Brīvmākslinieces Elitas Gudziševskas mākslas darbu izstāde “Neirona spēles un cerību stari”

līdz 21.12.


Naujenes TB Vecstropu AP

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei-Freibergai - 85 (1937)”

01.12.


Naujenes TB

Lociku filiāle

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “ Jautrie Ziemassvētki”

01.12.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Andrejam Upītim - 145 (1877-1970)”

02.12.


Naujenes TB

Lociku filiāle

 1.  

Interaktīvā ziemas pasaku lasīšana bērniem un jauniešiem.

13.12.

16.00

Naujenes TB

Lociku filiāle

 1.  

Interaktīvā ziemas pasaku lasīšana bērniem un jauniešiem.

14.12.


Naujenes TB

Vecstropu AP

 1.  

Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi Naujenes pamatskolas 3. kl skolēniem

14.12.

8.50

Naujenes pamatskola

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai - 125 (1897-1978)”

15.12.


Naujenes TB

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Vācu rakstniekam Heinriham Bellam - 105 (1917-1985)”

21.12.


Naujenes TB

 

 1.  

Eglītes rotājumu izgatavošanas radošā darbnīca bērniem un jauniešiem “Ziemassvētku brīnums”

22.12.

15.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” noslēgums, apbalvošana. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem Nolikums.

27.-28.12.

11.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada novembrī
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

novembris

 

Naujenes TB      

 

 1.  

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde,  izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros

novembris

 

Naujenes TB      

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” starts. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (03.01. – 28.12.2022.)

Nolikums.

novembris

 

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Alekseja Pozdnjakova maķetu izstāde “Mans sapņu nams”

novembris

 

Naujenes TB

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Mārtiņdiena

10.11.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Sveču liešanas darbnīca”Baltsarkanā gaismā” visiem interesentiem.

10.11

15.00

Naujenes TB

 

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Lāčplēša diena

11.11.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Kolāžas veidošana “Manas mājas - Latvija”

11.11.

15.00

Naujenes TB Vecstropu AP

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam - 85 (1937-2013)”

11.11.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Latvijas Republikas proklamēšanas diena”

14.11.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 115  (1907-2002)”

14.11.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Kolāžas veidošana “Manas mājas - Latvija”

15.11.

15.00

Naujenes TB

Lociku filiāle

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Aktrisei Lilitai Ozoliņai - 75 (1947)”

17.11.

 

Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Atstarotāju veidošanas darbnīca bērniem un jauniešiem „Esmu redzams”.

17.11.

15.00

Naujenes TB

 

 1.  

Brīvmākslinieces Elitas Gudziševskas mākslas darbu izstāde “Neirona spēles un cerību stari”

No 23.11.


Naujenes TB Vecstropu AP

 1.  

Literārā stunda “Karlsons, kas dzīvo uz jumta” veltīta Astrīdas Lindgrēnas 115. gadu jubilejai, Lāču pamatskolas 4. kl. skolēniem.

23.11.

8.50

Lāču pamatskolā

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Angļu rakstniekam Džonatanam Sviftam - 355 (1667-1745)”

30.11.

 

Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi Naujenes pamatskolas 1.-2.kl. audzēkņiem.

30.11.

8.50

Naujenes pamatskola


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada oktobrī
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

oktobris

 

Naujenes TB      

 

 1.  

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde,  izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros

oktobris

 

Naujenes TB      

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” starts. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (03.01. – 28.12.2022.)

Nolikums.

oktobris

 

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Tev svētki, skolotāj!”

oktobris


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 155 (1867-1892)”

03.10.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

 Bibliotekārā stunda- kvests “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika ” Naujenes pamatskolas 8.kl. skolēniem.

05.10.

8.50

Naujenes TB

Bērnu nodaļā

 1.  

 Bibliotekārā stunda- kvests “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika ” Lāču pamatskolas 7.kl. skolēniem.

06.10.

9.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļā

 1.  

“Bērnu žūrijas 2022” grāmatu lasījumi”  Lāču pamatskolas 2.kl. skolēniem.

07.10.

11.30

Lāču pamatskolā

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam - 135 (1887-1958)”

18.10.


Naujenes TB

visās filiālēs

 1.  

“Bērnu žūrijas 2022” grāmatu lasījumi”  Naujenes pamatskolas 3.kl. skolēniem.

19.10.

8.50

Naujenes pamatskolā

 1.  

"Krāsu prieks". Saruna par krāsu ietekmi uz labsajūtu. Mandalu krāsošana. Visiem interesentiem.

19.10.

 

NTB Vecstropu AP

 1.  

Individuālas 3D printera nodarbības bērniem no 10 gadu vecuma un jauniešiem

20.10.

14.00-17.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļā

 1.  

"Starp Mārtiņiem un Miķeļiem". Nodarbība bērniem par latviešu tradīcijām rudenī. Lāču pamatskolas skolēniem.

20.10.

 

NTB Lociku filiālē

 1.  

“Aušanas darbnīca” visiem interesentiem kopā ar Olgu Kuzminu.

27.10

16.00

Naujenes TB

 Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada septembrī
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

septembris

 

Naujenes TB

 

 1.  

Edītes Strupās  radošo darbu izstāde “Ziedi man apkārt” izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros

septembris

 

Naujenes TB

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” starts. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (03.01. – 28.12.2022.)

Nolikums.

septembris

 

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “Sveika skola!!!!”

01.09.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Dzejniecei Lijai Brīdakai - 90 (1932)”

01.09.


Naujenes TB

Lociku fil.

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Tautsaimniekam, politiķim,  Latvijas Valsts prezidentam (1936-1940) Kārlim Ulmanim - 145 (1877-1942)”

01.09.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Dzejas dienu pasākums “Pantiņš+pantiņš=dzejolītis” PII “Rūķītis” vecākās grupas bērnu tikšanās ar dzejnieci S.Miloševiču

08.09.

10.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 1.  

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju brauciens uz Dzejas dienu 2022 pasākumu Berķenelē

09.09.

14.00

Raiņa mājā Berķenelē

 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Kraujas ciema un bibliotēkas vēsture”. Tikšanās ar Antonu Somu, SIA “Meliors Krauja” valdes priekšsēdētāju.  Naujenes pagasta svētku ‘22 “Tiekamies Kraujā!” ietvaros

10.09.

14.00-15.00

Naujenes TB

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Kraujas ciema dzejnieku un rakstnieku literārie darbi” Naujenes pagasta svētku ‘22 “Tiekamies Kraujā!” ietvaros

10.09.

14.00-

18.00

Naujenes TB

 

 1.  

Kraujas ciema dzejnieces Stepanidas Miloševičas stāstu stunda bērniem Naujenes pagasta svētku ’22 “Tiekamies Kraujā!” ietvaros

10.09.

15.00-

16.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 1.  

“Grāmatzīmju radošā darbnīca” Naujenes pagasta svētku ‘22 “Tiekamies Kraujā!” ietvaros

10.09.

16.00-

17.00

pie bibliotēkas

 

 1.  

Dzejas stunda pieaugušajiem kopā ar dzejniekiem ”Dzeja, saule, saulespuķe” Naujenes pagasta svētku ‘22 “Tiekamies Kraujā!” ietvaros

10.09.

16.00-

17.00

Naujenes TB lasītavā

 1.  

Naujenes pagasta nemateriālais kultūras mantojums kopā ar Ingu Zeili un Naujenes kultūras centra folkloras kopu “Rūžeņa”, Naujenes pagasta svētku ‘22 “Tiekamies Kraujā!” ietvaros

10.09.

17.00-

18.00

pie bibliotēkas

 

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Stīvenam Edvinam Kingam - 75 (1947)”

21.09.


Naujenes TB

Lociku fil.

 1.  

“Bērnu žūrijas 2022 grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 1.klases skolēniem.

21.09.

9.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Amerikāņu rakstniekam Viljamam Folkneram - 125 (1897-1962)”

23.09.


Naujenes TB

Lociku fil.

 1.  

“Ziepju izgatavošanas radošā darbnīca” visiem interesentiem

27.09.

15.00-17.00

Naujens AP

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde veltīta Miķeļdienai “Rudens nāk sētiņā”

29.09.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Termo mozaīkas radošā darbnīca” bērniem

29.09.

16.00-17.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada augustā
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

augusts

 

Naujenes TB      

 

 1.  

Edītes Strupās  radošo darbu izstāde “Ziedi man apkārt”

Izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros.

augusts

 

Naujenes TB      

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” starts. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (03.01.-28.12.2022.)

Nolikums.

augusts

 

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

Vecstropu AP

 1.  

Dalība lasīšanas veicināšanas konkursā “Grāmatons 2022”

augusts

 

Naujenes TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei - 90 (1932-2004)”

02.08.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

3.,10.,

17.,24.,

31.08.

13.00-15.00

NTB Vecstropu AP

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

2.,9.,16.,

23.,30.08

13.00-15.00

NTB Lociku filiālē

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Augustam Deglavam - 160 (1862-1922)”

09.08.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

2.,9.,16.,

23.,30.08

13.00-15.00

NTB Naujenes AP                      

 

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

4.,11.,

18.,25.08.

14.00-16.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Angļu rakstniecei Enidai Blaitonai - 125 (1897-1968)”

11.08

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Angļu rakstniekam Džonam Golsvērtijam - 155 (1867-1933)”

14.08.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Poļu rakstniekam Boļeslavam Prusam - 175 (1847-1912)”

20.08.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju - 70 (1947)”

24.08.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 145 (1877-1962)”

25.08.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

3D printera un 3D pildspalvu vasaras  darbnīca bērniem no 7 gadu vecuma. Iepazīšanās ar 3D printeri un 3D pildspalvām ar iespēju izdrukāt, izkrāsot savu rotājumu vai dekoru.

augusts

16.00-18.00

Naujenes TB

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada jūlijā
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

jūlijs

 

Naujenes TB      

 

 1.  

Edītes Strupās  radošo darbu izstādes atklāšana un meistardarbnīca “Ziedi man apkārt”

Izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros.

No 06.07.

15:00

Naujenes TB      

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” starts. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (03.01.-28.12.2022.)

Nolikums.

jūlijs

 

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

 1.  

Plaukta literārā izstāde vācu rakstniekam Hermanim Hesem - 145 (1877-1962) “”

02.07.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

6.,13.,20.,

27.07.

13.00-15.00

NTB Vecstropu AP

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

4.,11.,18.,

25.07.

13.00-15.00

NTB Lociku filiālē

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim - 90 (1932-2014)”

11.07.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

5., 12., 19.,26.07.

13.00-15.00

NTB Naujenes AP                      

 

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

7,14.,21., 28.07.

 

14.00-16.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Armēņu izcelsmes krievu gleznotājam 

Ivanam Aivazovskim - 205 (1817-1900) ”

29.07.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

3D printera un 3D pildspalvu vasaras  darbnīca bērniem no 7 gadu vecuma. Iepazīšanās ar 3D printeri un 3D pildspalvām ar iespēju izdrukāt, izkrāsot savu rotājumu vai dekoru.

jūlijs

16.00-18.00

Naujenes TB

 1.  

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros,  3-4 gadu veciem bērniem un viņu vecākiem, pirmā tikšanās ar bibliotēku.

jūlijs

 

Naujenes TBNaujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada jūnijā
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

jūnijs

 

Naujenes TB       

 

 1.  

Cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros, izstāde “Ceļojumu piezīmes”

Izstādē izlikta  mazo ceļojuma krūzīšu kolekcija pārmīšus ar bibliotēkas krājumā esošajiem ceļojumu ceļvežiem.

jūnijs

 

Naujenes TB       

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” starts. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (03.01.-28.12.2022.)

Nolikums.

jūnijs

 

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā  bērnu aizsardzības diena”

01.06.

 

Naujenes TB un visās filiālēs

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

1.,8.,15.,

22.,29.06.

13.00-15.00

NTB Vecstropu AP

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

6.,13.,20.,

27.06.

13.00-15.00

NTB Lociku filiālē

 1.  

Naujenes pagasta dzejnieces, mākslinieces Margaritas Labonarskas dzejas krājuma “Dzīves elpa” prezentācija.

8.06.

 15.00

Naujenes TB       

 

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”

14.06.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta tematiskā  izstāde

Puķes Jāņa vainagā”

20.06.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Spāņu arhitektam Antonio Gaudi - 170 (1852-1926)”

22.06

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

7., 14., 21.,28.06.

13.00-15.00

NTB Naujenes AP                       

 

 1.  

Bērnu BIBLIOVASARA 2022”- nodarbību cikls: lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.

30.06.

 

14.00-16.00

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

 1.  

3D printera un 3D pildspalvu vasaras  darbnīca bērniem no 7 gadu vecuma. Iepazīšanās ar 3D printeri un 3D pildspalvām ar iespēju izdrukāt, izkrāsot savu rotājumu vai dekoru.

30.06.

16.00-18.00

Naujenes TB

 1.  

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros,  3-4 gadu veciem bērniem un viņu vecākiem, pirmā tikšanās ar bibliotēku.

jūnijs

 

Naujenes TB


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2022. gada maijā

 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

maijs

 

Naujenes TB       

 

 1.  

Cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros, izstāde “Ceļojumu piezīmes”

Izstādē izlikta  mazo ceļojuma krūzīšu kolekcija pārmīšus ar bibliotēkas krājumā esošajiem ceļojumu ceļvežiem.

maijs

 

Naujenes TB       

 

 1.  

Lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2022” starts. Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (03.01.-28.12.2022.)

Nolikums.

maijs

 

Naujenes TB

Bērnu nodaļa

Lociku filiāle

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Maijs - Latvijas valsts svētku mēnesis”

02.05.

 

Naujenes TB       

 

 1.  

E-viktorīna “4.maijs– Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena” 

 Tiešsaistes viktorīna visiem interesentiem, veltīta brīvības svētku tradīcijām.

02.05.-15.05. 

 

Naujenes TB Bērnu nodaļa

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Alfredam Dziļumam - 115 (1907-1976)”

02.05.

 

Naujenes TB       

 

 1.  

E-viktorīna “Tev svētki, māmiņa!” 

Tiešsaistes viktorīna bērniem un jauniešiem, veltīta Mātes dienai.

 

02.05.-15.05. 

 

Naujenes TB Bērnu nodaļa

 1.  

Radoša darbnīca “Mana mīļā māmiņa”. Lāču pamatskolas pirmsskolas “Lāčuks” audzēkņiem.

03.05.

10.00

NTB Lociku filiāle