pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitātes decembrī

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa

 aicina apmeklēt


Nr. p.k.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
1.       
Bērnu žūrija 2015 realizācija
decembris

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
S.Kardele

2.       
Fotogrāfiju izstāde “Nezināmā Naujene”
No 1.12.

Naujenes pamatskola
S. Kardele
3.       
Bibliotekārā stunda „Dzanni Rodāri pasaku pasaulē”
02.12.
09:00
Naujenes pamatskola
S. Kardele
4.       
Vecāku tikšanās ar psihologu” Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību problēmu risinājumi”
10.12.
17:30
Naujenes TB
D.Čiževska
5.       
Bibliotekārā stunda
„Dainu skapis”
10.12.
10:00
Naujenes pamatskola
S. Kardele
6.       
Tematiskā izstāde Ziemassvētku brīnums
24.12.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
S.Kardele

7.       
Literārā izstāde „ Angļu rakstniekam Džozefam Radjardam Kiplingam –150”  (1865-1936)
30.12

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

S.Kardele

otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Literārā kafejnīca "Sipoliņ, tomātiņ ..."

23. oktobrī notika literārā kafejnīca "Sīpoliņ, tomātiņ ...". pasākumā piedalījās sākumskolas skolēni kuri lasīja Džanni Rodari dzeju, klausījās bibliotekārēs Skaidrītes Kardeles stāstījumu par Džanni Rodari daiļradi un dzīvi.Visi skolēni, kuri pasākumā lasīja dzeju tika apbalvoti ar pateicībām

Bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē'"

              22. oktobrī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā notika bibliotekārā stunda "Džanni Rodari pasaku pasaulē". Bibliotekārā stunda stundā piedalījās Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas "Lāčuks" audzēkņi. Stundas laikā bērni iepazinās ar Džanni Rodari biogrāfiju un daiļradi,  skatījās multfilmu, baletu par Čipolino.