Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: marts, 2019

Startē foto konkurss "Grāmatas dzīves zelta mirkļi"

Attēls
  Naujenes tautas bibliotēkā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 30.aprīlim startē foto konkurss "Grāmatas dzīves zelta mirkļi", bērniem un jauniešiem no 9 līdz 18 gadiem. Konkurss norisināsies trijās kārtās, uzvarētāji tiks pasludināti un apbalvoti 2019. gada 6. jūnijā.            Konkursa pamatmērķis: Iesaistot Naujenes pagasta bērnus un jauniešus, veikt mākslinieciski kvalitatīvu fotogrāfiju atlasi, lai izveidotu foto izstādi “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” un publicētu virtuālo izdevumu “Fotogrāfiju kolekcija “Grāmatas dzīves zelta mirkļi”. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit un izdrukāt pieteikuma anketu.           Tālr. uzziņām: 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv vai Naujenes tautas bibliotēkā - Daugavas iela 31A, c. Krauja. Naujenes pagasts, Daugavpils novads.   Aicinām piedalīties konkursā  un  uzvarēt!!!

Sniegbaltais un Ogļmelnais Naujenes tautas bibliotēkā!

Attēls
    2019. gada 22. martā Naujenes tautas bibliotēkā ciemojās Naujenes pamatskolas 1. klases audzēkni, kur viņi satikās ar diviem slavenu komponistu vārdā nosauktiem kaķiem - Ludvigu un Amadeju. Naujenes tautas bibliotēka turpina realizēt izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programmu “Mūsu mazā bibliotēka”. Pasākuma laikā tā dalībniekiem bija iespēja noklausīties Igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmatas “Sniegbaltais un Ogļmelnais” lasījumu. Bērnu grāmata vēsta par diviem kaķiem, kuru saimnieki dodas koncerttūrē, atstājot kaķus pieskatīt māju. Bilžu grāmata mudina bērnus uzzināt vairāk par Mocartu un Bēthovenu un iemācīties pazīt pulksteni, sekojot līdzi kaķu dienas gaitām. Bērni iepazinās ar  grāmatas autores dzīvesvietu Igauniju, iemācījās igauņu valodā pateikt vārdus "labdien", “paldies”, “kaķis”, izpildīja uzdevumus  darba burtnīcā. Pasākuma noslēgumā bērni uzzināja, kas ir Mocarts un Bēthovens, iedzīvojās slaveno mūziķu lomā un klausījās viņu skaņd

“Mūsu mazā bibliotēka” ciemos Lāču pamatskolā.

Attēls
Naujenes tautas bibliotēka turpina realizēt izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programmu “Mūsu mazā bibliotēka”.           2019. gada 20. martā Lāču pamatskolā tika novadītas divas nodarbības kaķu tematikā. Pirmsskolas grupas “Lāčuks” un 1. klases audzēkni tika iepazīstināti ar Igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmatas “Sniegbaltais un Ogļmelnais” galvenajiem varoņiem – Amadeju un Ludvigu, ieklausījās grāmatas lasījumā, izsekoja  kaķu gaitām dienas garumā un vienlaikus ar lasītprasmi apguva arī māku nolasīt pareizu laiku. Bērni iepazinās ar grāmatas autores dzīvesvietu Igauniju, iemācījās igauņu valodā pateikt vārdus "labdien", “paldies”, “kaķis”, izpildīja uzdevumus darba burtnīcā, uzzināja, kas ir Mocarts un Bēthovens, iedzīvojās slaveno mūziķu lomā un klausījās viņu skaņdarbus. Nodarbības noslēgumā bērni un ar lielu prieku piedalījās jaukajā foto sesijā.

Leļļu teātra "Leļļu karuselis" izrāde!

Attēls
2019. gada 12. martā Naujenes tautas bibliotēkā notika Leļļu teātra “Leļļu karuselis” lugas “Tince grib mācīties” izrāde. Šogad leģendārai bērnu grāmatu rakstniecei un ilustratorei Margaritai Stārastei noritēja 105. gadu jubileja. Tieši par godu viņai tika iestudēta šī pasaka. Uz bibliotēku tika uzaicināti Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi. Pirms izrādes, mazie skatītāji tika iepazīstināti ar Margaritas Stārastes daiļradi, apskatīja krāsainas grāmatu ilustrācijas un noskatījās animācijas filmas ”Zīļuks” fragmentu. Pasākuma noslēgumā viņus gaidīja pats interesantākais- leļļu teātra priekšnesums.      Maziem skatītājiem ļoti iepatikās pasaka un pateicībā par jauku izrādi viņi pasniedza aktieriem garšīgu dāvanu.

Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Attēls
2019.gada 9. martā Rīgā notika Lielie lasīšanas svētki- lasītprasmes veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” noslēguma pasākums, kuru organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka. Uz šo pasākumu kopā ar bibliotekārēm Aigu Soldatjonoku, Ņinu Prusakovu un Naujenes pamatskolas skolotāju Zinaīdu Pauliņu devās 12 Naujenes tautas bibliotēkas čaklākie un aktīvākie bērnu un jauniešu žūrijas eksperti. Šīs krāšņs pasākums notika Gaismas pils lielajā Ziedoņa zālē, kur sapulcējās ap 700 dalībnieki – bērni, jaunieši un pieaugušie, – pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada iecienītāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus un izdevējus.      Svētki notika divās daļās: pasākums mazajiem lasītājiem 5+ līdz 9+ vecuma grupā; pasākums pusaudžiem un jauniešiem 11+ līdz 15+ vecuma grupā, kā arī "Vecāku žūrijas" dalībniekiem.          No Naujenes tautas bibliotēkas šogad bija pārstāvētas visas vecumgrupas. Bērni saņēm

Margaritas Stārastes 105 gadu jubilejai veltīta "Dzimtās valodas diena"!

Attēls
       Katru gadu, visā pasaulē 21. februārī, tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šī diena un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.         Jau no janvāra beigām, Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa gatavojās  bibliotekārai stundai “Mana dzimtā valoda”, jo nolēmām veltīt šo stundu leģendāras latviešu mākslinieces un rakstnieces Margaritas Stārastes 105 gadu jubilejai. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka, kopā ar leļļu teātra “Leļļu karuselis” aktieriem iestudēja lugu “Tince grib mācīties”, pēc M. Stārastes pasakas motīviem. Gandrīz katru vakaru Bērnu nodaļā notika aktīvā darbošanās: rekvizīta un dekorāciju izgatavošana, scenārija rakstīšana un labošana, aktieru kastings un mēģinājumi.        2019. gada 6. martā Naujenes pamatskolas lielajā zālē sapulcējušies 1.-4. klases skolēni, lai izbaudītu Margaritas Stārastes pasaku pievilcību. Naujenes pamatskolas skolēni uzzināja  “pasaku vecmāmiņas”

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018" noslēguma pasākuma norise!

Attēls
    2018. gadā Naujenes tautas bibliotēka kārtējo reizi piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2018”. Katrai vecuma grupai LNB piedāvāja lasīt un vērtēt 6 atšķirīgu žanru grāmatas.         Naujenes tautas bibliotēka jau vasarā sagādāja lasāmās grāmatas un aicināja bērnus, jauniešus un viņu vecākus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Šogad projekta dalībnieku skaits krietni pieauga līdz 34 cilvēkiem. Rudenī lielajam lasīšanas maratonam piebiedrojās arī Naujenes pamatskolas 1.klases audzēkni.        2019. gada janvāra beigās visi žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotas vietas, norādot, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu. Žūrijas eksperti iemācījās vērtēt grāmatas saturu, dizainu un iesaistīja draugus sarunās par izlasīto.         Bērnu žūrijas noslēguma pasākums „Lasi, vērtē, dalies” Naujenes tautas bibliotēkā notika