Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: aprīlis, 2021

Naujenes tautas bibliotēkas "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības " I kārtas fināla rezultāti.

Attēls
2021. gada 28. aprīlī Naujenes tautas bibliotēkā notika "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības" I kārtas fināls. Pasākums tika organizēts tiešsaistē Zoom platformā. Konkursā piedalījās 5. klašu skolēni no Naujenes un Lāču pamatskolām.  Sacensību dalībnieki atsūtīja video ierakstus, kuros trīs minūšu laikā viņi lasa fragmentu no paša izvēlētās grāmatas. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu palīdzēja Naujenes pamatskolas skolotāja un Lasīšanas sacensību Daugavpils novada  koordinatore Inese Locika un Lāču pamatskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Kardele.  Skolēnu lasītprasmi vērtēja žūrija: Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja Marina Baranovska, Naujenes novadpētniecības muzeja vecākā speciāliste Māra Kampāne, Naujenes PII “Rūķītis” vadītāja Anna Vaidere, Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību specialiste Inese Minova, Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska, Naujenes tautas bibliotēkas

Eži ienāk bibliotēkā, turpinājums!!!

Attēls
Naujenes tautas bibliotēkā pilnā sparā rit Bibliotēku nedēļa "Darīt neticamo"! 2021. gada 22. aprīlī ežu figūriņu kolekcijas “Mīluļi ar maigām adatām” izstādi tiešsaistē apmeklēja Lāču pamatskolas 1.A klases skolēni un pirmsskolas grupas "Lāčuks" audzēkni.    Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja bērnus ar Iraīdas Grigorjevas un Nataļjas Petrovskas ežu figūriņu kolekciju, pastāstīja par to, kā radās ideja kolekcijas veidošanai, kādi eži ir kolekcijā, kā tā tiek papildināta. Izstādē apskatāmas 136 ežu figūriņas no dažādiem materiāliem - mīkstas, keramikas, plastmasas, stikla, gumijas, koka un citas. Izrādās, ka gandrīz visi ezīši tika dāvināti. Piemēram, Nataļjas Petrovskas kolekcijā nav neviena, pašas pirktā ezīša eksemplāra. Nodarbības laika bērni iepazinās ar bibliotēkas krājumā esošām grāmatām par ežiem, uzzināja daudz interesantu faktu par ežiem. Piemēram, vai ežiem garšo piens, vai viņi piedzimst ar adatām, cik Latvijā dzīvo ežu sugu, vai v

Eži ienāk bibliotēkā!!!

Attēls
2021. gada 21. aprīlī Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja tieššaistē virtuālo ežu figūriņu kolekcijas “Mīluļi ar maigām adatām” izstādes atklāšanu. Šīs pasākums tika organizēts Bibliotēku nedēļas “Dari neticamo!” ietvaros. Kolekcijas autores  Iraīda Grigorjeva un Nataļja Petrovska. Izstādē apskatāmas 136 ežu figūriņas no dažādiem materiāliem - mīkstas, keramikas, plastmasas, stikla, gumijas, koka un citas.       Ežu pasauli virtuāli apciemoja Naujenes pamatskolas 3. klases audzēkņi. Bērni uzzināja, kas ir kolekcionārs, kā tiek veidotas kolekcijas. Daži skolēni pastāstīja par savām mājas kolekcijām. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar Iraīdas Grigorjevas un Nataļjas Petrovskas ežu figūriņu kolekciju, pastāstīja par to, kā radās ideja kolekcijas veidošanai, kādi eži ir kolekcijā, kā tā tiek papildināta. Izrādās, ka gandrīz visi ezīši tika dāvināti. Piemēram, Nataļjas Petrovskas kolekcijā nav neviena, pašas pirktā ezīša eksemplāra. Nodarbības laika bērni iepazinās ar

Bibliotēku nedēļa "Dari neticamo!" Naujenes tautas bibliotēkā ir sākusies ar...

Attēls
No 19.-25.04.2021. Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa ar tēmu “Dari neticamo”! Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa uzsāka šo nedēļu ar bibliotekāru e- stundu “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem.    Bērni virtuāli apmeklēja Naujenes tautas bibliotēkas telpas, uzzināja, ko nozīme vārds "bibliotēka” un “grāmata”, iepazinās ar pasaules skaistākām bibliotēkām, minēja mīklas, izpildīja uzdevumus par pasaku varoņiem. Kopīgi apsprieda, kā pareizi uzvesties bibliotēkā un kā saudzīgi izturēties pret grāmatām. Mazie apmeklētāji ar lielu interesi noklausījās bibliotekāres lasīto grāmatu "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata". Runcis Puncis atklāj, ka nav laikus nodevis bibliotēkā grāmatu, un saprot, ka būs lielas nepatikšanas, ja kāds to uzzinās. Viņš pat iedomājās, ka viņu var ielikt cietumā! Punčuks bēg no bibliotēkas, tomēr izrādījās, ka bibliotēkā strādā jauka bibliotekāre. Beigu beigās viss beidzas labi! Paldie

"Lieldienu e- viktorīnas" rezultāti!

Attēls
2021. gadā 12. aprīlī noslēdzās Naujenes tautas bibliotēkas veidotā  "LIELDIENU E- VIKTORĪNA"! E-viktorīnā piedalījās 49 cilvēki! Viktorīnas dalībnieki varēja pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt daudz jauna un interesanta par Lieldienu svinēšanās tradīcijām, ticējumiem, simboliem un mīklām! Saite uz viktorīnas uzvarētāju  pjedestālu Paldies, visiem e-viktorīnas dalībniekiem par piedalīšanos!

Bibliotekārā e-stunda "Bibliotēkā dzīvo grāmatas".

Attēls
2021. gada 14. un 15. aprīlī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja bibliotekāro e-stundu "Bibliotēkā dzīvo grāmatas" Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" vecāko grupu audzēkņiem. Nodarbība bija veltīta Pasaules grāmatu dienai, kuru atzīmēsim 23. aprīlī. Bērni virtuāli apmeklēja Naujenes tautas bibliotēkas telpas, iepazinās ar pasaules skaistākām bibliotēkām, minēja mīklas, izpildīja uzdevumus par pasaku varoņiem. Bibliotekāre pastāstīja par grāmatas rašanās vēsturi. Bērni uzzināja, kā pirmās grāmatas rakstīja uz māla plāksnēm, kas ir papiruss, tīstokļi, manuskripti, pergaments un daudzus citus interesantus faktus par grāmatu rašanos. Nodarbību noslēgumā bibliotekāre pastāstīja, kāda saistība ir starp kokiem un grāmatu, kā mūsdienās ražo papīru un kāpēc jāsaudzē grāmatas. Paldies Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam par sadarbību un palīdzību bibliotekārās stundas organizēšanā . Atbildes sveicie