Bibliotekārā e-stunda "Bibliotēkā dzīvo grāmatas".

2021. gada 14. un 15. aprīlī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja bibliotekāro e-stundu "Bibliotēkā dzīvo grāmatas" Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" vecāko grupu audzēkņiem. Nodarbība bija veltīta Pasaules grāmatu dienai, kuru atzīmēsim 23. aprīlī. Bērni virtuāli apmeklēja Naujenes tautas bibliotēkas telpas, iepazinās ar pasaules skaistākām bibliotēkām, minēja mīklas, izpildīja uzdevumus par pasaku varoņiem. Bibliotekāre pastāstīja par grāmatas rašanās vēsturi. Bērni uzzināja, kā pirmās grāmatas rakstīja uz māla plāksnēm, kas ir papiruss, tīstokļi, manuskripti, pergaments un daudzus citus interesantus faktus par grāmatu rašanos. Nodarbību noslēgumā bibliotekāre pastāstīja, kāda saistība ir starp kokiem un grāmatu, kā mūsdienās ražo papīru un kāpēc jāsaudzē grāmatas.
Paldies Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam par sadarbību un palīdzību bibliotekārās stundas organizēšanā.


Komentāri