Bibliotēku nedēļa "Dari neticamo!" Naujenes tautas bibliotēkā ir sākusies ar...

No 19.-25.04.2021. Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa ar tēmu “Dari neticamo”! Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa uzsāka šo nedēļu ar bibliotekāru e- stundu “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem.
   Bērni virtuāli apmeklēja Naujenes tautas bibliotēkas telpas, uzzināja, ko nozīme vārds "bibliotēka” un “grāmata”, iepazinās ar pasaules skaistākām bibliotēkām, minēja mīklas, izpildīja uzdevumus par pasaku varoņiem. Kopīgi apsprieda, kā pareizi uzvesties bibliotēkā un kā saudzīgi izturēties pret grāmatām. Mazie apmeklētāji ar lielu interesi noklausījās bibliotekāres lasīto grāmatu "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata". Runcis Puncis atklāj, ka nav laikus nodevis bibliotēkā grāmatu, un saprot, ka būs lielas nepatikšanas, ja kāds to uzzinās. Viņš pat iedomājās, ka viņu var ielikt cietumā! Punčuks bēg no bibliotēkas, tomēr izrādījās, ka bibliotēkā strādā jauka bibliotekāre. Beigu beigās viss beidzas labi!

Paldies Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas skolotājām par sadarbību un palīdzību bibliotekārās stundas organizēšanā!


Komentāri