Bibliotekārā stunda "Mana dzimtā valoda"

 2023. gada 22. februārī par godu Starptautiskai dzimtās valodas dienai Naujenes pamatskolā tika organizēta bibliotekārā stunda “Mana dzimtā valoda”. Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

 Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja 5. klases skolēnus ar seno latviešu valodu, apvidvārdiem, aizguvumiem no citām tautu valodām. Skolēni uzzināja jaunus faktus par latviešu valodu, minēja mīklas un bilžu rēbusus, sprieda par valodas nozīmi ikdienas komunikācijā un pašizpausmē.  Stundas laikā bija pievērsta bērnu uzmanība dzimtas valodas saglabāšanai un attīstīšanai. To var panākt lasot grāmatas, mācot jaunus vārdus, frāzes, paplašinot vārdu krājumu. Valodu var pētīt arī caur tautas dziesmām, spēlēm un rotaļām.

 “Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes”

/J. Alunāns/Komentāri