Skaļās lasīšanas stunda Vecstropu AP


Vecāku ievērībai!

NTB Vecstropu apkalpošanas punkts (bibliotēka)

aicina
5. - 7. gadu vecuma bērnus

piedalīties

Skaļās lasīšanas stundā
"Nu, grāmatiņa, stāsti, kas jauns!",
kura notiks sestdien, 28. aprīlī


bibliotēkas nedēļas "Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība" ietvaros.

Esiet mīļi gaidīti!


(Mēs atrodamies: Vecstropu ciems, 18. Novembra ielā 392, tālr. 654-57127)

Komentāri