Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas aktivitāšu plāns 2016. gada janvārim

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa

 aicina apmeklēt

 2016. gada janvārī

                         

Nr.
p.k.
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta
Atbildīgais
1.       
Literārā izstāde
Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam-140” (1876-1916)
12.01.

Naujenes TB      

S.Kardele

2.       
Bibliotekārā stunda
„Džēka Londona grāmatu apskats”
12.01.

15.01.
15:00

14:00
NTB Bērnu nodaļa
Lāču pamatskola
S.Kardele
3.       
Literārā izstāde „Rakstniekam Doku Atim 155”(1861-1903)
16.01.

Naujenes TB      

S.Kardele


4.       
Gadalaiku literārā kafejnīca „ Balts no abiem galiem”
28.01.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa
S.Kardele
5.       
"Bērnu žūrijas 2015" realizācija
janvāris

Naujenes TB Bērnu nodaļa
S.Kardele

Komentāri