Bibliotēkas nedēļas norise!

   Bibliotēkas nedēļas ietvaros, Naujenes tautas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda "Mana pirmā grāmatiņa". Šogad Bibliotēku nedēļa notiek laikā no 22.–28. aprīlim un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.
   2019. gada 26. aprīlī, Naujenes tautas bibliotēku apciemoja pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" audzēkņi. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka organizēja bērniem interesantu un izzinošu ekskursiju pa grāmatu pasauli. Bērni apmeklēja Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu, kur iepazinās ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Īpaši bērniem patika Bērnu nodaļa ar spēlēm un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām par jebkuru tēmu: supervaroņi, mašīnas, princeses, nāriņas, dzīvnieki, augi, raganas, rūķi, mošķi un daudzām citām pasākām un stāstiem. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, noskatījās prezentāciju “Pasaules skaistākās bibliotēkas”, kopīgi apsprieda bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ekskursijas laikā: bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, spēlēja spēles. Bibliotekāre izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.
Komentāri