“Bērnu žūrijas 2022" grāmatu lasījumi Naujenes pamatskolas 3. klases skolēniem

 Saulainā 2022. gada 17. oktobra rītā pie Naujenes pamatskolas 3. klases skolēniem viesojās Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka un Daugavpils Universitātes studente praktikante Anita Kardele.

Bibliotekāre Aiga iepazīstināja mazus lasīšanas ekspertus ar konkursa noteikumiem un grāmatu kolekciju. A. Soldatjonoka un A. Kardele nolasīja bērniem fragmentus no Marka Uves Klinga grāmatas “Diena, kad ome salauza internetu”. Šī asprātīgā grāmata stāsta par to, ka kāda ome kādā Vācijas pilsētiņā salauza internetu visā pasaulē. Bez interneta nekas vairs nav tā, kā bija: bērni vairs nevar spēlēt spēles, bet pieaugušie strādāt. Neskatoties uz to, ka internets nestrādāja, diena pagāja ļoti jautri. Grāmata apbūra mazos klausītājus. Tajā bija tik daudz labsirdīga humora un smieklīgu varoņu!

Praktikante Anita Kardele piedāvāja izglītojamiem pārbaudīt savas zināšanas par interneta rašanās vēsturi un drošību internetā. Skolēni uzzināja, ka visātrākais internets pasaulē ir Čīlē, bet vislēnākais - Turkmenistānā. Viktorīnas dalībnieki pareizi atbildēja uz visiem jautājumiem par drošību internetā, parādot sevi kā medijpratības ekspertus.

Kad skolēniem piedāvāja iztēloties, ko viņi darītu, ja pazustu internets, izglītojamie pastāstīja, kā var jautri pavadīt laiku arī bez interneta  spēlēt galda spēles, paslēpes, futbolu un, protams, lasīt grāmatas. Bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iemācīja 3. klases izglītojamos spēlēt mēmo šovu. Katram spēles dalībniekam vajadzēja bez vārdiem, tikai ar kustībām parādīt kādu dzīvnieku vai lietu. Šī spēle bija ne tikai jautra, bet arī radoša, jo ļāva katram iedzīvoties mēmā kino aktiera lomā. Bibliotekārās stundas noslēgumā apņēmības pilni bērni uzņēmās izlasīt kopā ar skolotāju Ingrīdu Bleideli vēl 3 grāmatas, ka arī starpbrīžos spēlēt mēmo šovu.

Sirsnīgs paldies Naujenes pamatskolas 3. klases izglītojamiem un viņu skolotājai Ingrīdai Bleidelei par atsaucību un viesmīlību! Novēlām jums vienmēr draudzēties ar grāmatām!

Informāciju sagatavoja Daugavpils Universitātes studente Anita Kardele.



Komentāri