"Bibliotēku nedēļas 2022" noslēgumā

 "Bibliotēkas nedēļas 2022" ietvaros Naujenes tautas bibliotēku divu nedēļu garumā apmeklēja kupls skaits bērnu. Kopumā tika organizētas 5 bibliotekāras stundas "Bibliotēkā dzīvo grāmatas". Aprīļa mēnesim noslēdzoties, burvīgajā “grāmatu pasaulē” ciemojās Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka organizēja bērniem interesantu un izzinošu ekskursiju pa grāmatu pasauli. Bērni apmeklēja Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu, kur iepazinās ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka” un “grāmata”, noskatījās prezentāciju "Pasaules skaistākās bibliotēkas", minēja mīklas. Bērniem ļoti iepatikās Bērnu nodaļa ar spēlēm, lellēm un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām par dažādām tēmām: supervaroņi, mašīnas, princeses, nāriņas, dzīvnieki, augi, raganas, rūķi, mošķi un daudzām citām pasākām un stāstiem. Īpašu uzmanību bērni pievērsa 3D printerim un 3D pildspalvām.


Komentāri