"Digitālās nedēļas 2022" aktivitātes Naujenes tautas bibliotēkā.

 2022. gadā 21.- 25. martā norisinājās Eiropas Digitālā nedēļa Latvijā.  Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa “Digitālās nedēļas 2022” ietvaros organizēja bibliotekāro stundu “Elektroniskā kataloga iespējas”.

23. martā Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojās Naujenes un Lāču pamatskolā pie 5., 6., un 9. klases skolēniem. Tikšanās laikā skolēni tika   iepazīstināti ar Augšdaugavas novada bibliotēku  elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv/alise . Skolēni iemācījās atrast nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas. Noskaidroja vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā vai ir šobrīd  pieejams vai arī ir izsniegts lasītājam.   Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētājiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot autorizētā lietotāja iespējas - pagarināt grāmatas lasīšanas laiku, pasūtīt grāmatas vai stāties rindā, pēc grāmatas, kura izdota citam lasītājām.

Nodarbības laikā bibliotekāre pastāstīja par iespēju bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā, izmantojot pakalpojumu “3td e-GRĀMATU bibliotēka”.

Skolēni tika iepazīstināti arī ar interneta resursu Letonika.lv, kurš ir ļoti noderīgs dažādu mācību priekšmetu apguvei. Bibliotekāre atgādināja, ka attālināto piekļuvi šim resursam bez maksas var saņemt ikviens Naujenes tautas bibliotēkas reģistrēts lietotājs, tādējādi iegūstot pieeju plašiem, uzticamiem, avotos balstītiem resursiem – enciklopēdijām, vārdnīcām, attēlu krātuvēm, kā arī daiļliteratūras lasītavai.

Nodarbības noslēgumā daži skolēni izteica vēlēšanos kļūt par Naujenes tautas bibliotēkas lasītājiem, aizpildīja lietotāju online reģistrācijas lapu un saņēma piekļuves paroles e-grāmatu bibliotēkai, Augšdaugavas novada  elektroniskajam kopkatalogam un Letonikas datu bāzei.Komentāri