Mēs to paveicām!

2020. gada 22. janvārī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka viesojas Naujenes pamatskolā, lai kopā ar 2. klases audzēkņiem lasītu lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija" pēdējo grāmatu - Evelina Dacjūte "Laime ir lapsa". Kā, bērnam izskaidrot, kas ir laime? 
 Palīgā nāca grāmata un  kopā ar Lapsiņu lasījām sirsnīgu un filozofisku stāstu, skatījāmies košas ilustrācijas, prātojam un runājam par laimi. Kopā ar bērniem secinājām, ka laimei nevajag daudz, tā ir mums viss apkārt un katram ir sava. Laime var būt oranžs apelsīns, zelta zivtiņa, basketbola bumba, mājdzīvnieks, šūpošanās šūpolēs, saruna ar draugu, ģimenes kopā būšana...
 Nodarbības noslēgumā skolēni patstāvīgi aizpildīja sagatavotas anketas un norādīja, kurām no sešām žūrijas sarakstā iekļautajām grāmatām piešķirtu 1., 2. vai 3.vietu.
      Paldies, Naujenes pamatskolas 2. klases skolēniem un viņu klases audzinātājai ALITAI KOKINAI par aktīvu piedalīšanos lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019".

Komentāri