Radošās darbnīcas “Jāņu zāles vainagā” norise!!!


Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.

22. jūnijā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa organizēja radošo darbnīcu "Jāņu zāles vainagā". Darbnīcas laikā bērni uzzināja par Līgo svētku tradīcijām, ticējumiem, Jāņu zālīšu nozīmi un izmantošanu vainagu vīšanā un apguva dažādus vainaga pīšanas paņēmienus.

Komentāri