Bibliotekārās stundas "Vinnijs Pūks un viņa draugi" norise.

2017. gada 19. janvārī Naujenes tautas bibliotēkā viesojas Lāču pamatskolas 15 skolēni. Bibliotekārā stunda bija veltīta A.A.Milna 135 gadu jubilejai. Skolēni tika iepazīstināti ar rakstnieka biogrāfiju un daiļradi. Īpaša uzmanība bija veltīta viņa populārākai bērnu grāmatai "Vinnijs Pūks un viņa draugi". Bērni uzzināja, kā radās grāmatas varoņi un no kurienes tika aizgūts Vinnija Pūka vārds. Pēc multiplikācijas filmas noskatīšanās bērni raksturoja katru pasakas varoni un apsprieda interesantākus grāmatas sižetus. Stundas beigās skolēni risināja krustvārdu mīklu par Vinniju pūku un viņa draugiem, nodziedāja Pūka jautro dziesmiņu. Katrs bērns saņēma krāsojamās lapas ar grāmatas varoņu attēliem, lai mājās tos izkrāsotu. Stundu sagatavoja un vadīja bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.Komentāri