Bibliotekārās stundas “Caur Ziemassvētku puteņiem” norise2016. gada 29. decembrī Naujenes tautas bibliotēkā viesojas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi. Bibliotekārās stundas laikā bērni noskatījās multiplikācijas filmas par Ziemassvētku brīnumiem, iepazinās ar bibliotēkā pieejamo Ziemassvētkiem veltīto grāmatu kopu, minēja mīklas, uzzināja par senlatviešu Ziemassvētku tradīcijām. Stundas beigās lielu prieku sagādāja jautrā spēle “Sniega pika”. Stundu vadīja bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.

Komentāri