Literārās kafejnīcas norise


14. oktobrī Naujenes tautas bibliotēkā sapulcējās dzejas mīlētāji. Šoreiz tie bija sākumskolas vecuma bērni no Lāču un Naujenes pamatskolām.
Pasākuma noslēgumā bērni tika apbalvoti ar pateicībām par piedalīšanos literārajā kafejnīcā.

Komentāri