Nāc un piedalies septembrī! NTB Bērnu nodaļa aicina


                      Esi aktīvs arī septembrī!                                

Nr.
p.k
Pasākums
Datums
Laiks
Vieta

  1.  
Bērnu žūrijas realizācija
septembris

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

  1.  
Tematiskā izstāde „Zinību diena”
01.09.16.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa  


  1.  
Literārā izstāde „Dzejas dienu noskaņā ”
09.09.16.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa  


  1.  
Bibliotekārā stunda „Andreja Pumpura daiļrade
23.09.
14.00
Lāču pamatskolā

  1.  
Tematiskā izstāde  „Eiropas valodu diena ”
26.09.16.

Naujenes TB  
Bērnu nodaļa

  1.  
Tematiskā izstāde „Miķeļdiena”
29.09.15.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa  

Komentāri