Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

       Naujenes tautas  bibliotekā 4. februārī pulcējās grāmatu lasīšanas eksperti. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļās norisinājās Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Esi grāmatu draugs” Katrai vecuma grupai LNB piedāvāja lasīt un vērtēt 6 atšķirīgas žanru grāmatas.

Bibliotekāre Skaidrīte Kardele jau rudenī sagādāja lasāmās grāmatas rosināja skolēnus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Visaktīvāk ,,Bērnu žūrijā” iesaistījās 1.-3. klašu skolēni. Janvāra beigās visi žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotās 1.-3. vietas, atpazina grāmatu varoņus un norādīja kāpēc tieši kāda no grāmatām kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu.

                                           


        Katrs Bērnu žūrijas dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto pateicību par aktīvu līdzdarbošanos ,,Bērnu žūrijā” un balvas.


Komentāri