piektdiena, 2020. gada 20. novembris

E-konkurss “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!”

                                                                              Foto no interneta resursiem

Naujenes tautas bibliotēka izsludina jaunu lasīšanas veicināšanas e- konkursu visiem „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu mīļotājiem. 
Konkursa mērķis ir popularizēt „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” kolekcijas grāmatas, attīstīt lasītāju radošās spējas un veicināt  interesi par lasīšanu.

Konkursa norise : no 2020.gada 23. novembra līdz 12. decembrim

Dalībnieku vecums: no 5 līdz 18 gadiem

Konkursa noteikumi:

Dalībniekam jāizlasa vismaz vienu savas vecumgrupas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” kolekcijas grāmatu un jāizpilda uzdevumu. Grāmatu sarakstu skaties šeit https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2672-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2020-kolekcija

Naujenes tautas bibliotēka piedāvā divus uzdevuma variantus. Jūs varat izvēlēties vienu no piedāvātiem. 

1.variants. Iedomājieties, ka esat šīs grāmatas autors un izdomājiet citu sižetu, notikumu pagriezienu vai jaunu varoni. Darbs iesniedzams datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus. 

2. variants. Iedomājieties, ka esat šīs grāmatas autors un izdomājiet citu grāmatas turpinājumu vai citu nobeigumu. Darbs iesniedzams datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus. 

3. !!! Piedāvājam arī uzzīmēt ilustrāciju savam darba variantam, nofotografējiet to un pievienojiet to, kā JPG failu. Tas dos priekšrocību jūsu darba novērtēšanā! 

Izpildītus uzdevumus JPG(ilustrācija) un PDF (uzdevums) failus sūtiet uz e-pasta adresi biblioteka@naujene.lv līdz 2020.gada 12.decembrīm 

!!! Obligāti darba sākumā norādiet darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu, skolu, autora vai viena no vecāku kontaktinformāciju - e-pasta adresi, telefona numuru un darba nosaukumu. 

Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuru pārstāves Naujenes tautas bibliotēkas darbinieki un viena pieaicinātā persona. Trīs labāko darbu autori, katrā vecuma grupā, saņems balvas, visi dalībnieki saņems diplomus par piedalīšanos un piemiņas suvenīrus.

Visi iesniegtie darbi tiks publicēti Naujenes tautas bibliotēkas emuārā virtuālajā izdevumā “E-konkursa “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!” rezultāti” un e-konkursa norise - Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv

Ja rodas jautājumi!!!
Rakstiet uz e-pastu: biblioteka@naujene.lv vai zvaniet 65450246. 

ceturtdiena, 2020. gada 5. novembris

Bibliotekārā-video stunda "Poķu grāmata" ciemos pie Naujenes pamatskolas skolēniem!

2020. gada 4. novembrī pie Naujenes pamatskolas 3. klases skolēniem viesojās “Bērnu žūrijas” kolekcijas “Poķu grāmata”. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka sagatavoja bērniem bibliotekāro-video stundu, kuru palīdzēja novadīt Naujenes pamatskolas skolotājas Alita Kokina un Zinaīda Pauliņa.

Skolēni noklausījās bibliotekāres Aigas video lasījumu, kurš bija sadalīts vairākās daļās. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar grāmatas autora Edgara Valtera daiļradi. Bērni uzzināja, kā grāmatas autoram radās Poķu tēls, kur ir “Poķu zeme”, kas ir poķi, kur viņi dzīvo, kā izskatās. 

“Poķu grāmata” ir pasaka par neparasto poķu tautu, kas visu dienu mierīgi stāv ar plikām pēdām mitrā zemē un klusu sarunājas ar blakus esošiem poķiem. Viņu apģērbs ir no salmiem, tāpēc viņi atgādina purva ciņus. Briesmu brīdī viņi sastingst, sabužinās un izliekas par parastu zāles kušķi. Poķi ir miermīlīgi, ziņkārīgi, labsirdīgi meža cilvēciņi, kuri dzīvo saskaņā ar dabu.

Vēl viņi dzejo, jo ko citu, lai darītu, ja tev mierīgi jāstāv stundām ilgi? Zeme, kur poķi bija dzīvojuši daudzas paaudzes, pēkšņi kļuva ar katru dienu sausāka un poķiem sāka kņudēt kāju pēdas un viņi nolēma doties lielajā ceļojumā, meklēt sev jaunās mājas. Poķi uzskata, ka tieši cilvēka darbības dēļ iestājas “Lielais Sausums”, jo cilvēki spēj nosusināt zemi, izrakt grāvjus, novirzīt vai iznīcināt ūdens tecējumu. 

Nodarbības laikā, kopā ar poķiem, skolēni dzejoja, pētīja dzīvnieku pēdas un prātoja par nepieciešamību sargāt un rūpēties par dabu un tās bagātībām. 

Lasītveicināšanas nodarbības laikā skolēni ne tikai iepazinās ar neparasto poķu tautu, bet arī centās saprast to, ka mums jādzīvo saskaņā ar dabu.

Liels paldies Naujenes pamatskolas skolotajām Zinaīdai Pauliņai un Alitai Kokinai par palīdzību bibliotekārās- video stundas vadīšanā

                                                                   (Foto autors Alita Kokina, Zinaīda Pauliņa)

ceturtdiena, 2020. gada 29. oktobris

Bibliotekārā-video stunda "Elektroniskā kataloga iespējas".

2020. gada 28. oktobrī Naujenes pamatskolā notika Naujenes tautas bibliotēkas  bibliotekārā-video stunda, kuras laikā  6. klases skolēni uzzināja par bibliotēkas elektronisko katalogu. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre sagatavoja skolēniem video ierakstus un prezentāciju, kuros iepazīstināja ar Naujenes tautas bibliotēkas elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv/alise . Skolēni iemācījās atrast nepieciešamo izdevumu pēc nosaukuma, autora vai tēmas. Noskaidroja vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā vai ir šobrīd  pieejams vai arī ir izsniegts lasītājam.   Bibliotekāre pastāstīja, ka bibliotēkas reģistrētājiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot autorizētā lietotāja iespējas - pagarināt grāmatas lasīšanas laiku, pasūtīt grāmatas vai stāties rindā, pēc grāmatas, kura izdota citam lasītājām un iereģistrēties un lasīt e-grāmatas www.3td.lv . 

  Nodarbības laikā bērni pielietoja jaunas zināšanas, lai izpildītu uzdevumus bibliotekārās stundas darbā lapā. Darba lapa tika sastādīta aizraujošās  Kvest spēles veidā. Bērni meklēja grāmatas elektroniskajā katalogā, ierakstīja atbildes lodziņos, rezultātā no iekrāsotiem burtiem tika salikts slepenais kods. Visātrākie skolēni saņēma piemiņas balviņas no Naujenes tautas bibliotēkas! 

Paldies Naujenes pamatskolas skolotājai Zinaīdai PAULIŅAI par palīdzību bibliotekāras stundas organizēšanā un vadīšanā!


(Foto Alita Kokina)

Bibliotekārā –video stunda “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi”!

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aktīvi turpina realizēt lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Diemžēl, epidemioloģiskās situācijas un stingru drošības pasākumu dēļ, visas aktivitātes ar bērniem klātienē ir aizliegtas. Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai Soldatjonokai radās ideja izveidot bibliotekāro-video stundu. 2020.g. 28. oktobrī Naujenes pamatskolā notika attālināti grāmatu lasījumi un jaunās bibliotekāras-video stundas testēšana. Bibliotekāre iepriekš sagatavoja īsus video ierakstus un uzdevumus par V. Ķerusa grāmatu “Meža meitene Maija”. Vadīt stundu klātienē palīdzēja skolotāja Zinaīda PAULIŅA, kura 3.-4. klašu skolēniem piedāvāja pildīt bibliotekāres Aigas sagatavotos uzdevumus.
    Stundas sākumā 3. un 4.klases skolēni tika iepazīstināti ar grāmatas autoru Viesturu Ķerus, kurš ir ornitologs un zaļo mežu aizstāvis. Viestura Ķerus grāmata "Meža meitene Maija” ieguva Latvijas Literatūras gada balvu, kā labākā, bērnu grāmatu kategorijā.
   Klausoties bibliotekāres video lasījumu, audzēkņi uzzināja, ka grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan skudru pūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas.
    Stundas turpinājumā, darbojoties grupās un klausoties bibliotekāres Aigas uzdevumos un skolotājas Zinaīdas PAULIŅAS norādījumos, bērni noteica putnus, izpētīja dažu putnu ceļu uz siltajām zemēm, atkārtoja, kas ir gājputni un nometnieki, kā arī viņiem vajadzēja atpazīt putnus, klausoties to balsīs. Bibliotekārās stundas noslēgumā bērni aizrautīgi zīmēja spārnotos draugus.

    Paldies, Naujenes pamatskolai par ciešu sadarbību, īpašs paldies skolotājām Zinaīdai Pauliņai, Alitai Kokinai, Aivai Lindei par bibliotekārās-video stundas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu lasījumi” organizēšanu un vadīšanu.
                                                                     Lai vairojas lasīt prieks!


(Foto autore  Alita Kokina)


ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

Ciemos pie 234 cūciņām!

 2020. gada 30. septembrī Naujenes tautas bibliotēkā viesojas Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkni! Mazie apmeklētāji ar lielu interesi un sajūsmu apskatīja Jekaterinas Smirnovas cūciņu figūriņu kolekcijas izstādi “Maz, maz cūciņ!!!". Izstādē skatāmas cūciņu figūriņas no dažādiem materiāliem, lieluma un formas. Bibliotēkā izstādītas 234 cūciņas. Bērni iepazinās arī ar bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām par cūciņām un sivēniem. Turpinot cūciņu tēmu, Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka lasīja priekšā grāmatu par trim sivēniem. Bērni aktīvi piedalījās grāmatas lasīšanā. Visi kopā apspriedām pasakas notikumus un secinājām, ka darbus labāk darīt laicīgi un kārtīgi, novērtējot ieguldītā darba nozīmīgumu – centība un darbs atmaksājās. 


pirmdiena, 2020. gada 21. septembris

M. Marcinkeviča grāmatas "Svizis" lasījumi

Sākas "Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrijas 2020" 
lasīšanas maratons!

2020. gada 18. septembrī Naujenes tautas bibliotēkā viesojās Naujenes pamatskolas skolēni, lai uzsāktu "Bērnu žūrijas" jaunās kolekcijas grāmatu lasīšanas maratonu. Šogad pie jau pieredzējušiem 3. klases ekspertiem piebiedrojās arī 4. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Aivu Lindi! Pirms kopīgas lasīšanas bērni iepazinās ar bibliotēkā iekārtoto Jekaterīnas Smirnovas cūciņu figūriņu kolekcijas izstādi “Maz, maz cūciņ!!!". Izstādē apskatāmas cūciņu figūriņas no dažādiem materiāliem, lieluma un formas. Bibliotēkā izstādītas 234 cūciņas. Turpinot cūciņu tēmu, Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka lasīšanai priekšā izvēlējas Marjusa Marcinkeviča grāmatu ‘’ Svisis’’, kuras galvenais varonis ir Sivēns. Grāmatā stāstīts par diviem draugiem- Sivēnu un gotiņu Adelaīdu, kuri devās slidot. Ezera dzīlēs viņus gaidīja briesmonis ‘’Svizis’’ar zobainu rīkli, kurš rakstīja uz ledus dīvainus vārdus, nezināmā valodā! Sivēnam un gotiņai bija jāpārvar ne tikai savas bailes, bet arī jāatmin noslēpumainus rakstus. Daudzi skolēni, jau grāmatas lasīšanas sākumā saprata, ka jocīgie uzraksti uz ledus ir otrādi apgriezti vārdi. Un briesmonis Svizis ir parastā Zivs, kura slāpst zem ledus un prasa palīdzību! Pasākumā noslēgumā skolēni mēģināja paši uzrakstīt otrādi apgrieztus vārdus un teikumus. Bija ļoti interesanti un smieklīgi!

Paldies Naujenes pamatskolas 3. un 4.klašu klases audzinātajām Alitai KOKINAI un Aivai LINDAI par sadarbību un aktīvu iesaistīšanos lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”!