ceturtdiena, 2019. gada 25. aprīlis

Pirmsskolas grupas "Lāčuks" ekskursija uz grāmatu pasauli!

    Bibliotēkas nedēļas ietvaros 2019. gada 25. aprīlī, agri no rīta, ekskursijā uz Naujenes tautas bibliotēku, atbrauca Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņi. Pie ieejas durvīm viesus priecīgi sagaidīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka. Ar lielu interesi bērni apmeklēja  grāmatu pasauli: Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu, kur iepazinās ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu. Īpaši bērniem patika Bērnu nodaļa ar spēlēm un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām par jebkuru tēmu: supervaroņi, mašīnas, princeses, nāriņas, dzīvnieki, augi, raganas, rūķi,  mošķi un daudzām citām pasākām un stāstiem. Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka”, noskatījās prezentāciju “Pasaules skaistākās bibliotēkas”, video “Īsa pamācība grāmatu lietošanā” un kopīgi apsprieda bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ekskursijas laikā: bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem, spēlēja spēles, iejutās bibliotekāra lomā un sašķiroja grāmatas pa tēmām un nozarēm. Bibliotekāre izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie grāmatām, saudzēs, mīlēs tās un kļūs par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem.

piektdiena, 2019. gada 29. marts

Startē foto konkurss "Grāmatas dzīves zelta mirkļi"


  Naujenes tautas bibliotēkā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 30.aprīlim startē foto konkurss "Grāmatas dzīves zelta mirkļi", bērniem un jauniešiem no 9 līdz 18 gadiem. Konkurss norisināsies trijās kārtās, uzvarētāji tiks pasludināti un apbalvoti 2019. gada 6. jūnijā.

           Konkursa pamatmērķis: Iesaistot Naujenes pagasta bērnus un jauniešus, veikt mākslinieciski kvalitatīvu fotogrāfiju atlasi, lai izveidotu foto izstādi “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” un publicētu virtuālo izdevumu “Fotogrāfiju kolekcija “Grāmatas dzīves zelta mirkļi”. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit un izdrukāt pieteikuma anketu.

          Tālr. uzziņām: 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv vai Naujenes tautas bibliotēkā - Daugavas iela 31A, c. Krauja. Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
  Aicinām piedalīties konkursā 
un  uzvarēt!!!pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Sniegbaltais un Ogļmelnais Naujenes tautas bibliotēkā!

    2019. gada 22. martā Naujenes tautas bibliotēkā ciemojās Naujenes pamatskolas 1. klases audzēkni, kur viņi satikās ar diviem slavenu komponistu vārdā nosauktiem kaķiem - Ludvigu un Amadeju.
Naujenes tautas bibliotēka turpina realizēt izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programmu “Mūsu mazā bibliotēka”. Pasākuma laikā tā dalībniekiem bija iespēja noklausīties Igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmatas “Sniegbaltais un Ogļmelnais” lasījumu. Bērnu grāmata vēsta par diviem kaķiem, kuru saimnieki dodas koncerttūrē, atstājot kaķus pieskatīt māju. Bilžu grāmata mudina bērnus uzzināt vairāk par Mocartu un Bēthovenu un iemācīties pazīt pulksteni, sekojot līdzi kaķu dienas gaitām. Bērni iepazinās ar  grāmatas autores dzīvesvietu Igauniju, iemācījās igauņu valodā pateikt vārdus "labdien", “paldies”, “kaķis”, izpildīja uzdevumus  darba burtnīcā. Pasākuma noslēgumā bērni uzzināja, kas ir Mocarts un Bēthovens, iedzīvojās slaveno mūziķu lomā un klausījās viņu skaņdarbus. Atvadoties, bērni ar lielu prieku piedalījās jaukajā fotosessijā!

“Mūsu mazā bibliotēka” ciemos Lāču pamatskolā.

Naujenes tautas bibliotēka turpina realizēt izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programmu “Mūsu mazā bibliotēka”.
          2019. gada 20. martā Lāču pamatskolā tika novadītas divas nodarbības kaķu tematikā. Pirmsskolas grupas “Lāčuks” un 1. klases audzēkni tika iepazīstināti ar Igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmatas “Sniegbaltais un Ogļmelnais” galvenajiem varoņiem – Amadeju un Ludvigu, ieklausījās grāmatas lasījumā, izsekoja  kaķu gaitām dienas garumā un vienlaikus ar lasītprasmi apguva arī māku nolasīt pareizu laiku. Bērni iepazinās ar grāmatas autores dzīvesvietu Igauniju, iemācījās igauņu valodā pateikt vārdus "labdien", “paldies”, “kaķis”, izpildīja uzdevumus darba burtnīcā, uzzināja, kas ir Mocarts un Bēthovens, iedzīvojās slaveno mūziķu lomā un klausījās viņu skaņdarbus. Nodarbības noslēgumā bērni un ar lielu prieku piedalījās jaukajā foto sesijā.trešdiena, 2019. gada 13. marts

Leļļu teātra "Leļļu karuselis" izrāde!

2019. gada 12. martā Naujenes tautas bibliotēkā notika Leļļu teātra “Leļļu karuselis” lugas “Tince grib mācīties” izrāde. Šogad leģendārai bērnu grāmatu rakstniecei un ilustratorei Margaritai Stārastei noritēja 105. gadu jubileja. Tieši par godu viņai tika iestudēta šī pasaka. Uz bibliotēku tika uzaicināti Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi. Pirms izrādes, mazie skatītāji tika iepazīstināti ar Margaritas Stārastes daiļradi, apskatīja krāsainas grāmatu ilustrācijas un noskatījās animācijas filmas ”Zīļuks” fragmentu. Pasākuma noslēgumā viņus gaidīja pats interesantākais- leļļu teātra priekšnesums. 
    Maziem skatītājiem ļoti iepatikās pasaka un pateicībā par jauku izrādi viņi pasniedza aktieriem garšīgu dāvanu.

otrdiena, 2019. gada 12. marts

Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.

2019.gada 9. martā Rīgā notika Lielie lasīšanas svētki- lasītprasmes veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” noslēguma pasākums, kuru organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka. Uz šo pasākumu kopā ar bibliotekārēm Aigu Soldatjonoku, Ņinu Prusakovu un Naujenes pamatskolas skolotāju Zinaīdu Pauliņu devās 12 Naujenes tautas bibliotēkas čaklākie un aktīvākie bērnu un jauniešu žūrijas eksperti. Šīs krāšņs pasākums notika Gaismas pils lielajā Ziedoņa zālē, kur sapulcējās ap 700 dalībnieki – bērni, jaunieši un pieaugušie, – pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada iecienītāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus un izdevējus. 
    Svētki notika divās daļās:
  • pasākums mazajiem lasītājiem 5+ līdz 9+ vecuma grupā;
  • pasākums pusaudžiem un jauniešiem 11+ līdz 15+ vecuma grupā, kā arī "Vecāku žūrijas" dalībniekiem. 
        No Naujenes tautas bibliotēkas šogad bija pārstāvētas visas vecumgrupas.
Bērni saņēma no LNB dāvanas un iespēju bezmaksas apmeklēt vienu no piedāvātajiem muzejiem. Kopā ar bibliotekārēm, žūrijas eksperti apmeklēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku, pastaigāja pa Vecrīgas šaurajām ieliņām un apmeklēja Latvijas Dabas muzeju.
Paldies visiem "Bērnu žūrijas 2018"  dalībniekiem un Naujenes pamatskolai par ciesu sadarbību lasīšanas veicināšanas programmas realizēšanā!