Pasākumu kalendārs 2018.gads

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada decembrim


1.        
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
decembris

Naujenes TB   

2.        
Tematiskā izstāde “ Jautrie Ziemassvētki”
decembris

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
3.        
Tematiskā izstāde „Itāliešu arhitektam, tēlniekam Džovanni Lorenco Bernīni – 420 (1598-1680)
07.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
4.        
Literārā izstāde „Rakstniekam Apsīšu Jēkabam – 160 (1858-1929)
08.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
5.        
Literārā izstāde „Rakstniekam, publicistam Atim Skalbergam – 80 (1938)
11.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
6.        
Literārā izstāde „ Krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam – 100 (1918-2008)
11.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
7.        
Literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Fimberam – 120 (1898-1970))
16.12

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
8.        
Literārā izstāde „Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 80 (1938)
20.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
9.        
Radošā darbnīca bērniem “Ziemassvētku brīnums”

21.12.
16:00
Naujenes TB  Bērnu nodaļa
10.    
Radošā darbnīca  bērniem ”Ziema. Balts gaišums mirdz no svecītēm”
21.12.
17:00
NTB Vecstropu AP
11.    
Literārā izstāde „Poļu dzejniekam Adamam Mickevičam – 220 (1798-1855)
24.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
12.    
Pasākums “Bibliotēkas eglītes svētki”
28.12.
14:00
Naujenes Jaunatnes un sporta centrā

13.    
Literārā izstāde „ Albertam Sprūdžam – 110 (1908-1944)
29.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada novembrim


 1.  
Tematiskā izstāde „ Latvija 1918.-2018.”, veltīta Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai.
No 1.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
novembris

Naujenes TB      


 1.  
Literārā izstāde „Rakstniekam Pāvulam Laizānam – 130 (1888-1933)
02.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” Naujenes pamatskolas 1. klases skolēniem (lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros)
7.11.
8:50
Naujenes pamatskola

 1.  
Literārā izstāde” Krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam – 200 (1818-1883)
09.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Tematiskā izstāde „Mārtiņdiena”
09.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Tematiskā izstāde „Lāčplēša diena”
09.11

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” Lāču pamatskolas pirmskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem (lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros)
12.11
9:00
Lāču pamatskola

 1.  
Tematiskā izstāde „ Gleznotājam Voldemāram Irbem – 125 (1893-1944)
13.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
“Simts vēlējumi Latvijai” Naujenes pagasta cilvēku vēlējumu, virtuālas grāmatas prezentācija (Latvijai-100)
15.11.
15:00
Naujenes TB      


 1.  
Linarda Onzuļa fotogrāfiju personālizstādes “Latgales ainavas” atklāšana (Latvijai-100)
15.11.
15:20
Naujenes TB      


 1.  
Radošā darbnīca „Mēs Latvijai” patriotisko piespraužu izgatavošanas nodarbība
16.11.
16:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Lasītāju tikšanās “Selma Lāgerlēva “Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums”
21.11.
15:00
NTB Lociku filiāle

 1.  
Literārā izstāde „Grāmatizdevējam Jānim Rozem – 140( 1878-1942)
30.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada oktobrim


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
oktobris

Naujenes TB  


 1.  
Literārā izstāde „Rakstniekam Albertam Belam – 80 (1938)
06.10.

Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Tematiskā izstāde „Tev svētki, skolotāj!”
06.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda "Elektroniskā kataloga iespējas" Lāču pamatskolas 6.-7. klases skolēniem
12.10.
14:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Bibliotēkas lietotāju un darbinieku dalība konkursā “Literatūras garša”, veltīts Eiropas kultūras mantojuma gadam
No 15.10-4.11.

Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Bibliotekārā stunda "Elektroniskā kataloga iespējas" Naujenes pamatskolas 7. -8.klases skolēniem
17.10.
8:50
Naujenes pamatskolā

 1.  
Literārā izstāde „Rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei -120 (1898-1955)
19.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā darbnīca "Priekšā lasīšanas laiks" Lāču pamatskolas 1. klases skolēniem  (Lasīt veicināšanas programmas "Mūsu mazā bibliotēka" ietvaros ) 
19.10.
12:30
Naujenes TB Bērnu nodaļa


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada septembrim


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
septembris

Naujenes TB


 1.  
Tematiskā izstāde „Zinību diena”
01.09.

Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Literārā izstāde „Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam – 190 (1828-1910)
09.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Dzejas dienu pikniks “Dzejas valdzinājumā”, izbraukuma pasākums
12.09.
15|:00
Slutišķu sādžā

 1.  
Literārā izstāde “Dzejniecei Inesei Zanderei- 60”
15.09.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Literārā izstāde „ Rakstniekam Vilim Veldrem -110 (1908-1940)
20.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Tematiskā izstāde  „Eiropas valodu diena ”
26.09.

Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Dzejas dienām veltītas izstādes atklāšana „Pantiņš + pantiņš = dzejolītis”
28.09.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Tematiskā izstāde „Miķeļdiena”
29.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada augustam

1.       
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
augusts

Naujenes TB  

2.       
Tematiskā izstāde „Aktierim Ivaram Kalniņam – 70 (1948)
01.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
3.       
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.
2.,9.,16., 23.08.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa

4.       
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.
3.,10.,17.,24.08.
15:00
Lociku filiāle

5.       
“Bērnu bibliovasara” , radošo darbnīcu cikls “Vasara. Nāc nākdama , vasariņa”
4.,11.,18.,25.08.
13:00
Vecstropu AP
6.       
Literārā izstāde „Dzejniecei Olgai Lisovskai – 90 (1928-2015)
04.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
7.       
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” mēģinājumi.
6.13.,20.,27.08.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa
8.       
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.
7.,14.,21.,
28.08.
14:00
Naujenes AP
9.       
Literārā izstāde „Rakstniekam Matīsam Kaudzītem – 170 (1848-1926)
18.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
10.   
Dalība Daugavpils novada  “Grāmatu svētkos”
24.08.

Demenes pagasts

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada jūlijam


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
jūlijs

Naujenes TB  


 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.
6.,13.,20., 27.07.
15:00
Lociku filiāle


 1.  
“Bērnu bibliovasara” , radošo darbnīcu cikls “Vasara. Nāc nākdama , vasariņa”
7.,14.,21., 28.07.
13:00
Vecstropu AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.
10.,17.,24.,
31.07.
14:00
Naujenes AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” mēģinājumi.
17.,23.,30. 07.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Literārā izstāde „Rakstniekam Aivaram Kļavim – 65 (1953)
17.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Tematiskā izstāde „Aktrisei Lilitai Bērziņai -115 (1903-1983)
17.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
“Šenila kociņu rokdarbu darbnīca” bērnu bibliovasaras ietvaros.
19.07.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam.
.26.07.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Literārā izstāde „Angļu rakstniecei Emīlijai Brontē – 200 (1818-1848)
30.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada jūnijam

 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
jūnijs

Naujenes TB 


 1.  
Tematiskā izstāde „Starptautiskā  bērnu aizsardzības diena”
01.06.2018.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam, pasākums
5.,14.,28.06.
15:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa


 1.  
Literārā izstāde Spāņu literātam Federiko Garsijam Lorkam – 120 (1898-1936)
05.06.2018.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam, pasākums
5.,12.,19.,26.06.
14:00
Naujenes AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam, pasākums
8.,15.,22.,29.06.
15:00
Lociku filiāle


 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības
11.,18.,25.06.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Tematiskā  izstāde „ Jāņi klāt, Jāņi klāt! ”
18.06.2018.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP

 1.  
Literārā izstāde Vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam -120 (1898-1970)
22.06.2018.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP

 1.  
Radoša darbnīca „Jāņu zāles vainagā”
22.06.
12:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļaNaujenes tautas bibliotēkas 

aktivitātes 2018. gada maijam  
   
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
maijs

Naujenes TB    

Tematiskā izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
maijs

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Tematiskā izstāde „Maijs - Latvijas valsts svētku mēnesis”
02.05.18.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Dzejniekam Imantam Ziedonim – 85 (1933-2013)
03.05.18.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Tematiskā izstāde „Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena”
08.05.18.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā stunda “Imants Ziedonis “Krāsainas pasakas” Naujenes pamatskolas 2.-3. kl. skolēniem
09.05.18
9:00
Naujenes pamatskolā
Tematiskā izstāde „Tev svētki,   māmiņ!
10.05.18.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Mazo mākslinieku plenērs  “Ainava”
16.05.18.
12:30
Naujenes  pamatskolā

Literārā stunda „Mātes tēls  literatūrā” Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem
14.05.18.
10:00
Lāču pamatskolā
Literārā izstāde  “Omārs Haijams “Rubai”
17.05.18

Lociku filiāle
Naujenes tautas bibliotēkas 
aktivitātes 2018. gada aprīlim 
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika” aprīlis

Naujenes TB


Tematiskā izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
aprīlis

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Tematiskā izstāde „Nāc, nākdama Liela diena!” 01.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Dzejniekam Leonīdam Breikšam – 110 (1908-1942)
08.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”, latviešu un krievu 5.gadīgo bērnu grupu ekskursija uz NTB Bērnu nodaļu „Mana pirmā grāmatiņa”
18.04.
10:00
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Bibliotēku nedēļas “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” ietvaros, Lāču pamatskolas pirmsskola grupas „Lāčuks” audzēkņu ekskursija uz NTB Bērnu nodaļu „Mana pirmā grāmatiņa ” 27.04. 15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Bibliotēku nedēļas “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” ietvaros, skaļās lasīšanas stunda 5. – 7.gadu vecuma bērniem “Nu, grāmatiņa, stāsti, kas jauns!” 28.04. 13:00 Vecstropu AP
Literārā izstāde „Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam – 135 (1883-1923) 30.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas 
aktivitātes 2018. gada martam 
     
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
marts

Naujenes TB        

Literārā izstāde „Itāliešu komponistam, vijolniekam Antonio Vivaldi -340 (1678-1741)
04.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā stunda “Žila Verna noslēpumainā  pasaule”
09.03.
14:00
Lāču pamatskola
Dalība ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017 “Lielos lasīšanas svētkos”, piedalās Naujenes pagasta  bērnu žūrijas mazie eksperti.
10:03
11:00
Rīga
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Skaļas lasīšanas stunda 8 – 11gadu vecuma  bērniem “Nu, grāmatiņa, stāsti , kas jauns!”
17.03.
13:00
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam – 190 (1828-1906)
20.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
“Veiklo rociņu darbnīca” sveču liešanas nodarbība vecākiem ar bērniem
22.03.
17:00
Naujenes TB
Radošā darbnīca bērniem “ Pavasaris. Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās” skrapbukinga nodarbība.
24.03.
13:00
Vecstropu AP
Tematiskā izstāde „Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”
25.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Radošā darbnīca “Vinsents van Gogs”(mācamies gleznot impresionistu tehnikā)
28.03.
15:00
                            
Lociku filiāle

Radošā darbnīca  “Lieldienu apsveikums”(Lieldienu apsveikuma kartiņu izgatavošana)
28.03.
16:00
Lociku filiāle
Literārā izstāde „Krievu rakstniekam Maksimam Gorkijam -150 (1868-1936)
28.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Holandiešu gleznotājam, grafiķim Vinsentam van Gogam – 165 (1853-1890)
30.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Naujenes tautas bibliotēka
aktivitātes 
2018. gada februārī

Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
februāris

Naujenes TB      

Sveču liešanas darbnīca ”Sveču gaismiņa Latvijai” Lāču pamatskolas 5.-9.klases skolēniem (Latvijai 100)
02.02.
13:50
Lāču pamatskola
Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Lasi, vērtē, dalies”
03.02.
12:00
Naujenes TB Bērnu nodaļā
Bibliotekārā stunda “Drošs internets” 6.-7. klases skolēniem
06.02.
14:00
Lāču pamatskola
Literārā izstāde „Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90 (1928-1984)”
07.02.

Naujenes TB      
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Rakstniekam Ēvaldam Vilkam – 95 (1923-1976)
08.02.

Naujenes TB      
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Franču rakstniekam Žilam Vernam – 190 (1828-1905)”
08.02.

Naujenes TB      
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Vācu rakstniekam, režisoram, teātra mākslas teorētiķim Bertoldam Brehtam – 120 (1898-1956)
10.02.

Naujenes TB      
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Lasītāju tikšanās “Mīlestības laiks” liriskas dzejas lasījumi ,valentīnkartīšu izgatavošana un parakstīšana.
14.02.
15:00
Lociku filiāle
Tematiskā izstāde „Starptautiskā dzimtās valodas diena”
21.02.

Naujenes TB Bērnu nodaļā
Bibliotekārā stunda “Drošs internets” 3.-4. klases skolēniem
21.02.
8:50
Naujenes pamatskola
Bibliotekārā stunda „Mana dzimtā valoda” 5.-6.klases skolēniem
28.02.
9:00
Naujenes pamatskola

Naujenes tautas bibliotēkas 
aktivitātes 2018. gada janvārī
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
janvāris

Naujenes TB

Literārā izstāde” Rūdolfam Blaumanim – 155 (1863-1908)
02.01.18.

Naujenes TB
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
“Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Lāču pamatskolas 1.-2. klases skolēniem.
10.01.18
13:00
Lāču pamatskolā
Literārā izstāde „Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam -135 (1883-1945)
10.01.18.

Naujenes TB
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Lasītāju tikšanās “Šarls Pero(1628-1703) Pasakas”
17.01.18
13:00
Lociku filiāle
Literārā izstāde” Rakstniecei Anitai Liepai -90 ( 1928)
18.01.18.

Naujenes TB
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Tematiskā izstāde „1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”
20.01.18.

Naujenes TB
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde „Angļu dzejniekam Džordžam Gordonam Baironam – 230 (1788-1824)
22.01.18.

Naujenes TB
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde” Krievu dziedātājam, dzejniekam, aktierim Vladimiram Visockim – 80 (1938-1980)
25.01.18

Naujenes TB
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā izstāde” Rakstniecei Ilzei Kalnārei – 100 (1918-1968)
27.01.18.

Naujenes TB
Lociku fil.
Naujenes AP
Vecstropu AP
Literārā stunda “ R. Blaumanis “Velniņi”” Lāču pamatskolas 5. klases skolēniem
29.01.18.
13:00
Lāču pamatskolā
Lasītāju tikšanās “Vladimirs Visockis “Dzeja un dziesmas”
31.01.18
15:00
Lociku filiāle

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru