Pasākumu kalendārs 2019./2020.gads

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada decembrim

 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

decembris

Naujenes TB         

 

 1.  

Dalība lasīšanas veicināšanas programmā  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”

decembris

Naujene TB

 1.  

Izstāde “ Manas bērnības Ziemassvētku rotājumi ”, izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” ietvaros.

No 2.12.-30.12.

Naujenes TB         

 

 1.  

E-konkurss “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!”

Līdz 12.12.

Naujene TB

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “ Jautrie Ziemassvētki”

20.12.

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Žanim Grīvam – 110 (1910-1982)”

16.12.

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “ Vācu komponistam Ludvigam van Bēthovenam – 250 (1770-1827)”

16.12.

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Radošā darbnīca bērniem “Ziemassvētku brīnums tavās rokās” individuālās nodarbības, pēc iepriekšēja pieraksta.

No 17.12.- 23.12.

Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Rakstniecei Regīnai Ezerai – 90 (1930-2002)”

18.12.

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Rakstniecei Zentai Ērglei – 100 (1920-1998)”

23.12.

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Džozevam Radjardam Kiplingam-155”(1865-1936)

30.12.

Naujenes TB

visās filiāles

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada novembrim
 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

novembris

 

Naujenes TB 

 

 1.  

Dalība lasīšanas veicināšanas programmā  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”

novembris


Naujene TB

 1.  

No izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti ” Oļega Sļepkova sakņuplastikas darbu kolekcijas izstāde “Daba un fantāzija”

novembris


Naujene TB

 1.  

 Tiešsaistes “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020”grāmatu kolekcijas lasījumi (Naujenes pamatskolas 3-4 kl.)

4.11.

8.50

Naujenes pamatskolā

 1.  

 3D pildspalvu radošā darbnīca „Mēs Latvijai”- individuālās nodarbības.

 17.11.-27.11.


Naujene TB

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Mārtiņdiena”

10.11.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Virtuālā novadpētniecības izstādes “Naujenes tautas bibliotēkai -65” publicēšana, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.

17.11.


Naujenes TB

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Lāčplēša diena”

11.11.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Latvijas Republikas proklamēšanas diena”

13.11.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde “ Angļu rakstniekam Robertam Lūisam Stīvensonam – 170 (1850-1894)”

13.11.

 

Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde “Franču gleznotājam Klodam Monē – 180 (1840-1926)”

14.11.

 

Naujenes TB

 

 1.  

“Bee bot ” Robotikas individuālās nodarbības

No 20.-30.11.

 

Naujene TB

 1.  

E-konkurss “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!”

No 23.11.-18.12.


Naujene TB

 1.  

 Tiešsaistes “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020”grāmatu kolekcijas lasījumi (Naujenes pamatskolas 1-2 kl.)

25.11.

8.50

Naujenes pamatskolā

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam – 185 (1835-1910)”

30.11.

 

Naujenes TB

visās filiāles


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada oktobrim

 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

oktobris

 

Naujenes TB    

 

 1.  

Dalība lasīšanas veicināšanas programmā  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”

oktobris


Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Krievu dzejniekam Sergejam Jeseņinam – 125 (1895-1925)”

02.10.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Tikšanās ar Šveices biroja Daugavpilī pārstāvi Elīnu Hrščanoviču par  izstādi-instalāciju “Māja grāmatā – grāmata mājā”

5.10.

14.30

Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde ”Rakstniecei Ilonai Leimanei – 115 (1905-1989)”

05.10.


Naujene TB

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Tev svētki, skolotāj!”

 06.10.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Bibliotekārā stunda “Elektroniska kataloga iespējas” Naujenes pamatskolas 6.kl.skolēniem

7.10

8.50

Naujenes pamatskolā

 1.  

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020”grāmatu kolekcijas lasījumi (Naujenes pamatskolas 1-2 kl.)

7.10

10.00

Naujenes pamatskolā

 1.  

No izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti” Oļega Sļepņova koka skulptūru kolekcijas izstāde “Daba un fantāzija”

No 8.10.


Naujene TB

 1.  

Bibliotekārā stunda “Elektroniska kataloga iespējas” ( Lāču pamatskolas 8.kl.skolēniem)

9.10

14.10

Naujene TB

 1.  

Daugavpils Šveices biroja izstāde-instalācija “Māja grāmatā – grāmata mājā”

Līdz 10.10

 

Naujene TB

 1.  

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020”grāmatu kolekcijas lasījumi (Naujenes pamatskolas 3-4 kl.)

14.10

8.50

Naujenes pamatskolā

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Francim Murānam – 105 (1915-2001)”

17.10.


Naujenes TB

 

 1.  

Naujenes pamatskolas mazpulka bibliotēkas  apciemojums, Labo darbu nedēļas ietvaros

No 19.10.- 23.10.


Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde „ Krievu rakstniekam Ivanam Buņinam – 150 (1870-1953)”

22.10.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde” Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri – 100 (1920-1980)”

23.10.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam – 185 (1835-1923)”

31.10.


Naujene TB


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada septembrī

 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

septembris

 

Naujenes TB    

 

 1.  

Jekaterīnas Smirnovas sivēnu   figūrinu kolekcijas izstāde “Maz, maz cūciņ!!!

septembris

 

Naujenes TB    

 

 1.  

Dalība lasīšanas veicināšanas programmā  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”

septembris


Naujene TB

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Zinību diena”

01.09.


Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Vladimiram Kaijakam – 90 (1930-2013)”

02.09.


Naujenes TB visās filiāles

 1.  

Dzejas dienai veltīts pasākums bērniem „Pantiņš + pantiņš = dzejolītis”, tikšanās ar dzejnieci S.Miloseviču

10.09.

10.00

Naujenes PII

 1.  

Dzejas dienām veltīts pasākums “Dzejas lasījumi Naujenē 2020.”

11.09.

15.00

Daugavas ielā 34, Krauja

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam , dramaturgam Rainim – 155 ( 1865-1929)”

11.09.


Naujenes TB visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Sudrabu Edžum – 160 (1860-1941)”

11.09.


Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Angļu rakstniecei Agatai Kristi – 130 (1890-1976)”

15.09.


Naujenes TB visās filiāles

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Dzejniekam Auseklim – 170 (1850-1879)”

18.09.


Naujenes TB visās filiāles

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde  „Eiropas valodu diena ”

25.09.

 

Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Štrālam – 140 (1880-1970)”

25.09.

 

Naujenes TB

 

 1.  

Plaukta tematiskā izstāde „Miķeļdiena”

29.09.

 

Naujenes TB visās filiāles


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada augustā

 1.  

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

augusts

 

Naujenes TB  

 

 1.  

Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”

augusts

 

Naujenes TB  

 

 1.  

Murtazi Samteladze nozīmīšu kolekcijas izstāde “Dažādu laiku virpulī”

augusts

 

Naujenes TB  

 

 1.  

Dalība lasīšanas veicināšanas konkursā “Lasīšanas stafete” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”

augusts


Naujene TB

 1.  

“Bērnu BIBLIOVASARA 2020”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam, pasākumu cikls            ( ierobežots dalībnieku skaits)

Katru ceturtdienu

15:00

Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde “Franču rakstniekam Gijam de Mopasānam -170 (1850-1893)

05.08.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Skrapbukinga meistardarbnīca bērniem un jauniešiem

13.08.

15.00

Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Aleksandram Grīnam – 125 (1895-1941)”

15.08.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

Piedalīties tiešsaistes akcijā ”Viena diena bibliotēkas dzīvē jeb LibdayLV”

17.-30.08.


Naujene TB

 1.  

Radošā darbnīca bērniem “Magnētiņu izgatavošanas darbnīca“

20.08.

15.00

Naujene TB

 1.  

Plaukta literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Rejam Bredberijam – 100 (1920-2012)”

22.08.


Naujenes TB

visās filiāles

 1.  

“Bērnu BIBLIOVASARAS 2020” noslēguma pasākums

28.08.

15.00

Naujene TB


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada jūlijā

1.        

Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”

jūlijs

 

Naujenes TB           

 

2.        

Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”

jūlijs

 

Naujenes TB           

 

3.        

Murtazi Samteladze nozīmīšu kolekcijas izstāde “Dažādu laiku virpulī”

jūlijs

 

Naujenes TB           

 

4.        

Dalība lasīšanas veicināšanas konkursā “Lasīšanas stafete” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”

jūlijs


Naujene TB

5.        

“Bērnu BIBLIOVASARA 2020”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam, pasākumu cikls            ( ierobežots dalībnieku skaits)

Katru ceturtdienu

15:00

Naujene TB

6.        

Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Raimondam Trasunam – 85 (1935-1996)”

1.07.


Naujenes TB

visās filiāles

7.        

Plaukta literārā izstāde „Rakstniecei Martai Skujai – 105 (1915-1946)”

05.07.


Naujenes TB

visās filiāles

8.        

Plaukta literārā izstāde „Rakstniecei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei – 100 (1920-2007)”

08.07.


Naujenes TB

visās filiāles

9.        

Plaukta tematiskā izstāde „Franču gleznotājam Kamilam Pisaro – 190 (1830-1903)

10.07.


Naujenes TB

visās filiāles

10.    

Plaukta literārā izstāde “Franču rakstniekam Andrē Morua – 135 (1885-1967)”

26.07.


Naujenes TB

visās filiāles

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada jūnijā

 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
jūnijs
Naujenes TB     


 1.  
Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”
jūnijs
Naujenes TB     


 1.  
Murtazi Samteladze nozīmīšu kolekcijas izstāde “Dažādu laiku virpulī”
jūnijs
Naujenes TB     


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā  bērnu aizsardzības diena”
01.06.
Naujenes TB
visās filiāles

 1.  
Plaukta literārā izstāde” Vācu rakstniekam Tomasam Mannam – 145 (1875-1955)”
05.06.
Naujenes TB
visās filiāles

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Dzejniecei Paulīnai Bārdai – 130 (1890-1983)”
08.06.
Naujenes TB
visās filiāles

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Rakstniekam, pedagogam Leonam Paeglem – 130 (1890-1926)”
10.06.
Naujenes TB
visās filiāles

 1.  
Plaukta tematiskā  izstāde „ Jāņi klāt, Līgo klāt! ”
15.06.
Naujenes TB
visās filiāles

 1.  
Virtuālā   izstāde
„Ai, bagāta Jāņu diena,
 Kā mēs tevi vadīsim?”
15.06.
Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Franču rakstniekam Antuānam de Sent-Ekziperī – 120 (1900-1944)”
29.06.
Naujenes TB
visās filiāles

Naujenes tautas bibliotēkas

aktivitātes 2020. gada maijā

 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
maijs
Naujenes TB          


 1.  
Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”
maijs
Naujenes TB          


 1.  
Murtazi Samteladze nozīmīšu kolekcijas izstāde “Dažādu laiku virpulī”
maijs
Naujenes TB          


 1.  
Naujenes tautas bibliotēkas e-viktorīna "Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaulē" rezultātu publicēšana
5.05.

Naujenes TB

 1.  
"Pušķis mīļai māmiņai!" e-radošā skrapbukinga darbnīca!
5.05
NTB Vecstropu AP

 1.  
Virtuāla izstāde
«Atkritumi. Kur? Kādi? Kā? -apsaimniekošana, šķirošana, izglītošana»
15.05.- 29.05.
Naujenes TB

 1.  
Virtuālā izstāde “Rakstniekam Mārim Rungulim- 70”
15.05.- 29.05.
Naujenes TB

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada aprīlī


 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
aprīlis
NaujenesTB           


 1.  
Plaukta literārā izstāde “Francu rakstniekam Emīlam Zolā -180 (1840-1902)”
No 2.04.
Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde “Starptautiskā bērnu grāmatu diena”
No 2.04.
Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Dānu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam – 215 (1805-1875)”
No 2.04.
Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Naujenes tautas bibliotēkas e-viktorīna "Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaulē"
No 2.04.-30.04.
Naujenes TB

 1.  
Dalība erudīcijas spēlē "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!"
Līdz 4.04.
Naujenes TB

 1.  
Virtuālā izstāde „Nāc nākdama Liela diena!”
No 6.04.
Naujenes TB


 1.  
Lieldienu noformējuma veidošana e-darbnīca. Naujenes tautas bibliotēka lūdz mazo lasītāju palīdzību!!!!!
Līz9.04.
Naujenes TB


 1.  
Virtuālais konkurss “Iepazīsti Naujenes pagastu kopā ar Nauji un Jeni!” http://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com
Līdz 14.04.
Naujenes TB

 1.  
Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”
Līdz 20.04.
Naujenes TB           


 1.  
Murtazi Samteladze nozīmīšu kolekcijas izstāde “Dažādu laiku virpulī”
No 20.04.
Naujenes TB           


 1.  
Bibliotēku nedēļas “ Iedvesmo, iesaisti, iespejo, vieno! ”ietvaros
Virtuālā konkursa “Iepazīsti Naujenes pagastu kopā ar Nauji un Jeni!” uzvarētāju apbalvošana
20.04.
Naujenes TB


 1.  
Virtuālā izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
Bibliotēku nedēļas “ Iedvesmo, iesaisti, iespejo, vieno! ”ietvaros
No 23.04.
Naujenes TB


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada martā


 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
marts

Naujenes TB       


 1.  
Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”
marts

Naujenes TB       


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde “Poļu komponistam, pianistam Frederikam Šopēnam – 210 (1810-1849)”
01.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Dzejniekam Kārlim Veidenbaumam – 155 (1865-1901)”
04.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde “ Aktrisei Lidijai Freimanei – 100 (1920-1992)”
06.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotēkas “Bērnu žūrijas ” dalībnieku dalība “Lielajos lasīšanas svētkos” Rīgā, ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku
7.03.
 11:00
Rīgā
Latvijas Nacionālā bibliotēka

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Albertam Jansonam – 105 (1915-1989)”
16.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Dzejniecei Aspazijai – 155 (1865-1943)”
16.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde” Vācu komponistam, ērģelniekam Johanam Sebastianam Baham – 335 (1685-1756)”
21.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”
25.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada februārī


 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
februāris

Naujenes TB    


 1.  
 Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”
februāris

Naujenes TB    


 1.  
Plaukta literārā izstāde „Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam – 130 (1890-1960)”
10.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekāra stunda “Drošs internets” “Vafija spēles” turnīrs Lāču pamatskolas 7.klases audzēkņiem
11.02.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bibliotekāra stunda “Drošs internets” “Vafija spēles” turnīrs Naujenes pamatskolas 5.klases audzēkņiem
12.02.
14:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Jēkabam Janševskim – 155 (1865-1931)”
16.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
 “Skaļās lasīšanas sacensības” I kārtas fināls Naujenes tautas bibliotēkā
19.02.
16.00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vecākai grupai.
20.02.
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā dzimtās valodas diena”
21.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Dzimtas valodas diena” veltīta Annas Sakses 115. gadu jubilejai, 4.-6. klases skolēniem
26.02.
9:00
Naujenes pamatskolā
Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2020. gada janvārī


 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
janvāris

Naujenes TB   


 1.  
 Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz……..”
janvāris

Naujenes TB   


 1.  
Leļļu teātra izrāde “Jaungada pasaka” Naujenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes  “Rūķītis” audzēkņiem.
3.01.
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Skaļās lasīšanas sacensības” Naujenes tautas bibliotēkas I kārta
3.01
11:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Literārā izstāde” Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam – 95 (1925-1995)”
07.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā izstāde „Čehu rakstniekam Karelam Čapekam – 130 (1890-1938)”
09.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Tematiskā izstāde” Krievu gleznotājam Valentīnam Serovam – 155 (1865-1911)
19.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā izstāde „Rakstniecei Annai Saksei – 115 (1905-1981)”
16.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Tematiskā izstāde „1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”
20.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Lasīšanas veicināšanas nodarbība “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 2. klases audzēkņiem.
22.01
9:00
Naujenes pamatskolā

 1.  
Literārā izstāde” Dzejniekam Fricim Bārdam – 140 (1880-1919)”
25.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā izstāde „Krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam– 160 (1860-1904)”
29.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
“A.Čehova stāsti bērniem”  Tikšanās ar  Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem
29.01
11:00
NTB Lociku filiāle

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada decembrim


 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
decembris

Naujenes TB   


 1.  
 Plaukta literārā izstāde “Naujenes pagasts literatūrā”
decembris

Naujenes TB   


 1.  
Literārā izstāde „Rakstniekam, žurnālistam Pāvilam Rozītim – 130 (1889-1937)”
01.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Lasīšanas veicināšanas pasākums bērniem “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Lāču pamatskolas 2. klasei
2.12.
12.30
Lāču pamatskola

 1.  
Literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Zariņam – 130 (1889-1978)”
09.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Radošā darbnīca bērniem “Ziemassvētku brīnums”
19.12.
16.00.
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Tematiskā izstāde “ Jautrie Ziemassvētki”
20.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
 Pasākums bibliotēkas mazajiem lasītājiem   “Bibliotēkas eglītes svētki”
20.12.
15.00
Daugavas ielā 34, Krauja

 1.  
Skrapbukinga radošā darbnīca bērniem  “Ziema. “Sudrabiņa lietiņš lija Ziemas svētku vakarā...”
21.12.
13:00
Vecstropi AP

 1.  
Literārā izstāde „Rakstniekam Antonam Brokam – 90 (1929)”
21.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā izstāde „ Franču gleznotājam Anrī Matisam – 150 (1869-1954)”
31.12

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada novembrim


 1.  
Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
novembris

Naujenes TB       


 1.  
 Plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes pagasts literatūrā”
novembris

Naujenes TB       


 1.  
Tēlnieces Valentīnas Zeiles darbu izstāde “Pateicība Radītājam…”
1.11.- 29.11.

Naujenes TB

 1.  
Lasīšanas veicināšanas pasākums bērniem “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 2. klasei
5.11.
9:50
Naujenes pamatskola

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140 (1879-1945)”
07.11.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bērnu termo mozaīkas radošā darbnīca  „Latvju zīmes un raksti”
7.11.
16:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
 Plaukta literārā izstāde” Vācu rakstniekam Frīdriham Šilleram – 260 (1759-1805)”
8.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Mārtiņdiena”
8.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Lāčplēša diena”
11.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Latvijas Republikas proklamēšanas diena”
13.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Ineses Minovas mākslas darbu personālizstādes “Ļauties sapnim” atklāšana, Latvijas Proklamēšanas 101. gadadienas ietvaros
14.11.
17:00
Daugavas ielā 34, Krauja

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Anatolam Imermanim – 105 (1914-1998)”
18.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “ Franču filozofam, rakstniekam Voltēram-325 (1694-1778)”
21.11.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Latgales brīvo mākslinieku asociācijas gleznu izstādes “Latgale - mākslinieku acīm” atklāšana
22.11.
15:00
Kultūras centrs
Muzeja ielā 6


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada oktobrim 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
oktobris

Naujenes TB       


 1.  
Vahtanga Samteladze atslēgu piekariņu kolekcijas izstāde “Atslēgu sargātāju stāsti”
1.10.-31.10.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Tev svētki, skolotāj!”
04.10.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Raimunda Ratkeviča ceļojošo fotoizstādi “Debesis iekrita tevī”
3.10.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Krievu gleznotājam, filozofam  Nikolajam Rēriham – 145 (1874-1947)”
09.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas” Lāču pamatskolas 9. klases skolēniem
11.10.
14:00
Lāču pamatskola

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Krievu dzejniekam Mihailam Ļermontovam – 205 (1814-1841)”
15.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 (1969)”
15.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas” Naujenes  pamatskolas 7.-8. klases skolēniem
16.10.
9:00
Naujenes pamatskola

 1.  
Lasīšanas veicināšanas pasākums bērniem “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 2. klasei
18.10.
9:50
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bibliotēkas mazo, aktīvo lasītāju ekskursija uz Latgales Centrālo bibliotēkas Digitālo centru
23.10.
13:30
Latgales Centrālā bibliotēka

 1.  
Bibliotēkas leļļu teātra “Leļļu karuselis” izrāde Naujenes pirmsskolas izglītības “Rūķītis” vecākas grupas bērniem
24.10
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
 Radoša darbnīca skrapbookinga tehnikā Rudens. “Sen dzērves prom, tik lapas gaisā lido...”
26.10.
13:00
Vecstropu AP

 1.  
Poētiski-muzikāls pasākums “Dzejas un mākslas krustpunktā”
30.10.
15:00
Daugavas ielā 34, Krauja
Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada septembrim 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
septembris

Naujenes TB       


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Zinību dienu sagaidot”
02.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Uldim Plotniekam – 95 (1924-1979)”
06.09.

Lociku filiāle


 1.  
Dzejas dienai veltīts pasākums bērniem „Pantiņš + pantiņš = dzejolītis”, Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks ” audzēkņu  tikšanās ar dzejnieci Ludmilu Idzāni
09.09.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Dzejas dienām veltīts pasākums dzejas cienītājiem “Dzejas dienu pēcpusdiena”
11.09.
13:00
Naujenes novadpētniecības muzeja telpās

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde  “Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem – 160 (1859-1927)”
13.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95 (1924)”
16.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde  „Eiropas valodu diena ”
26.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Robertam Sēlim 135 (1884-1975)”
27.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Miķeļdiena atnākusi”
27.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada augustam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
augusts

Naujenes TB  


 1.  
Darbojas Svetlanas Nilovas porcelāna leļļu kolekcijas izstāde “Lelles otrā dzīve”
1.-7.08.

Naujenes TB

 1.  
Darbojas Tatjanas Siņevičas pūču figūriņu kolekcijas izstāde ”Pūce, pūcīte”
1.-28.08.

Naujenes TB

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības.
01.,08.,15.,22.08.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Ainai Zemdegai – 95 (1924-2006)”
2.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības –mēģinājumi.
5.,10., 12.,19.,26.08. 
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
6.,13.,20.,27.,08.
14:00
Naujenes AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Tūvei Jānsonei-105” (1914-2001)
9.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
3.08.
13:00
Vecstropi AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” pirmizrāde ””Pasaka par nepaklausīgu Mašu”
10.08.
13:30
Naujenes TB

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Aktrisei Vijai Artmanei – 90 (1929-2008)”
21.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Piedalīšanas Daugavpils novada svētkos ar miera bumbu izgatavošanas radošo darbnīcu “|Spaideklīši”
24.08.
14:00
Juzefovas parka

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Vācu rakstniekam, domātājam Johanam Volfgangam Gētem – 270 (1749-1832)”
28.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Nataļjas Aļehno skrapbukinga darbu personālizstādes “Iedvesmas mirkļu valdzinājums” atklāšana
29.08.
15:00
Naujenes TB


 1.  
“Bērnu bibliovasaras2019” noslēguma pasākums
29.08.
15.20
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Egonam Līvam – 95 (1924-1989)”
30.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP
Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada jūlijam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
jūlijs

Naujenes TB     


 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības –mēģinājumi.
22.,29.07. 
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
2.,9.,16.,23.,30.07.
14:00
Naujenes AP

 1.  
Plaukta  literārā izstāde „Rakstniecei Janīnai Babrei-100 (1919-1983)”
05.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
6.,13.,20.,
27.07.
13:00
Vecstropi AP

 1.  
Kristīnes Lipkovas ebru mākslas meistardarbnīca un izstāde “Ūdens mistērijas”
11.07.
15:00
Naujenes TB

 1.  
Svetlanas Nilovas porcelāna leļļu kolekcijas izstāde “Lelles otrā dzīve”
No 15.07.
Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Ernesta Hemingvejam-120 (1899-1961)”
21.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Tatjanas Siņevičas pūču figūriņu kolekcijas izstādes ”Pūce, pūcīte” atklāšana
22.07.
15:00
Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Jānim Baltvilkam-75” (1944-2003)
24.07.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības.
26.07
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (dēlam) – 195 (1824-1895)”
28.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada jūnijam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
jūnijs

Naujenes TB  


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā  bērnu aizsardzības diena”
03.06.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde” Rakstniekam Andrejam Dripem – 90 (1929-2013)”
03.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības –mēģinājumi.
3., 17. 06. 
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Krievu rakstniekam Aleksandram Puškinam – 220 (1799-1837)”
05.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Krievu dzejniecei Annai Ahmatovai – 130 (1889-1966)”
06.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Foto konkursa “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” noslēguma pasākums- uzvarētāju apbalvošana.
6.06.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bērnu bibliovasaras 2019” atklāšanas pasākuma ietvaros:
·         Tatjanas Šeršņovas bruņurupuču kolekcijas izstādes atklāšana,
·         Bruņurupuču figūriņu veidošanas radošā darbnīca
6.06.
15:20
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
6.,13.06.
15:00
Lociku filiāle


 1.  
Bērnu skrabbukinga meistardarbnīca “Vasara.  “Es piederu vasarai, smaržīgai zālei...”
8.,15.,22.,
29.06.
13:00
Vecstropi AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” lugas “Tince grib mācīties” izrāde (Naujenes pamatskolas bērnu nometnes dalībniekiem)
10.06.
12:30
Daugavas iela 34, Krauja

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
11.,18.,25.06.
14:00
Naujenes AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības.
13.,27.06.  
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bērnu un jauniešu radoša darbnīca „Jāņu zāles vainagā”
21.06.
13:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta tematiskā  izstāde „ Jāņi klāt, Jāņi klāt! ”
21.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada maijam


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
maijs

Naujenes TB      


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
maijs

Naujenes TB      


 1.  
Tematiskā izstāde „Maijs - Latvijas valsts svētku mēnesis”
02.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000)”
06.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Ilmas Kupcovas fotoizstāde “Laimes receptes”
No 7.05.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena”
08.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Literārā stunda “Man ir pasaku redze…”  Naujenes pamatskolas 1.klases audzēkņiem, veltīta Māras Cielēnas jubilejai.
10.05.
11:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta  tematiskā izstāde “Spāņu gleznotājam Salvadoram Dalī – 115 (1904-1989)”
10.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Vilim Lācim – 115 (1904-1966)”
10.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Tev svētki, māmiņ!
10.05.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Darbosies bērnu un jauniešu konkursa ceļojošā fotoizstāde “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” ar iespēju nobalsot par labāko darbu.
13.05.-17.05.

Lāču pamatskola

 1.  
Literārā stunda „Mātes tēls literatūrā”  Lāču pamatskolā 1-2 klases skolēniem
14.05.
13:20
Lāču pamatskola

 1.  
Naujenes pagasta svētku ietvaros “Ģimenes diena” ar  galda spēlēm, rotaļām, mākslas plenēru, Naujenes pagasta radošo cilvēku darbu izstādi.
15.05.
16:00
Daugavas iela 34, c. Krauja

 1.  
Linarda Onzuļa fotogrāfiju personālizstādes “Lapzemes skices” atklāšana
15.05.
16:00
Daugavas iela 34, c. Krauja

 1.  
Radošā darbnīca  bērniem
“Veidosim šenīla kociņu gliemežus” Naujenes pagasta svētku ietvaros.
18.05.
16:30-18:00
Pie Naujenes novadpētniecības muzeja

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Franču rakstniekam Onorē de Balzakam – 220 (1799-1850)
20.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Darbosies bērnu un jauniešu konkursa ceļojošā fotoizstāde “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” ar iespēju nobalsot par labāko darbu.
20.05.-24.05.

Naujenes pamatskola

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Angļu rakstniekam Arturam Konanam Doilam – 160 (1859-1930)”
22.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
 Darbosies bērnu un jauniešu konkursa ceļojošā fotoizstāde “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” ar iespēju nobalsot par labāko darbu.
27.05.-31.05.

Naujenes tautas bibliotēka

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65 (1954)”
29.05.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
 Mākslas nodarbība pieaugušajiem “Dažāda māksla”
29.05.
15:00
Lociki filiāle

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada aprīlim 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
aprīlis

Naujenes TB       


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
aprīlis

Naujenes TB       


 1.  
Foto konkurss  bērniem un jauniešiem “Grāmatas dzīves zelta mirkļi”
No 1.04.-30.04.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Vikam – 80( 1939)
01.04.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Krievu rakstniekam Nikolajam Gogolim – 210 (1809-1852)”
01.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde “Starptautiskā bērnu grāmatu diena”
02.04.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Naujenes pagasta bērnu rakstnieces Stepanidas Miloševičas tikšanās ar Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” bērniem
03.04.
15:00
Lociku filiāle

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Jānim Širmanim- 115” (1904-1992)
04.04.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Dalība Latvijas bankas kampaņā “Gada monēta” un erudīcijas spēlē ar resursu letonika.lv
Līdz 7.04.

Naujenes TB

 1.  
«BIBLIOTĒKA  IEDVESMO!» pasākumu cikls Pavasaris. “Lieldienas rītā sarkana saule...”skrabbukinga radošā nodarbība bērniem.
13.04.
13:00
Vecstropu AP

 1.  
Olgas Kuzminas fotogrāfiju izstāde “Atzīšanās”
No 15.04.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Lieldienas ir klāt”
No 17.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Krievu-amerikāņu rakstniekam Vladimiram Nabokovam – 120 (1899-1977)”
22.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Literārā izstāde „Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram-455 (1564-1616)”
23.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”, bibliotēkas nedēļas ietveros, Lāču pamatskolas pirmsskolas grupai “Lāčuks”
25.04.
9:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”, bibliotēkas nedēļas ietveros, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vecākas grupas audzēkņiem
26.04.
10:00
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada martam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
marts

Naujenes TB    


 1.  
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākums “Lasi, vērtē, dalies” 
01.03.
15:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa


 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Ķezberam-105 (1914-2006)”
02.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Elgai Korei – 125 (1894-1963)”
04.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Mana dzimtā valoda” veltīta Margaritas Stārastes 105 gadu jubilejai,
Naujenes pamatskolas, 1.-5. klases skolēniem
06.03.
9:00
Naujenes pamatskolā

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam Vilim Plūdonim (arī Vilis Plūdons) – 145 (1874-1940)”
08.03.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotēkas “Bērnu žūrijas ” dalībnieku dalība “Lielajos lasīšanas svētkos” Rīgā, ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku
09.03.
7:00
Latvijas Nacionāla bibliotēka

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Lāču pamatskolas pirmsskolas grupai “Lāčuks” Lāču pamatskolā
20.03.
10:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Lāču pamatskolas 1. klases skolēniem
20.03.
12:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Naujenes pamatskolas 1. klases skolēniem. 
22.03.
11:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Aīdai Niedrai – 120 (1899-1972)”
23.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”
25.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Dalība Latvijas bankas kampaņā “Gada monēta” un erudīcijas spēlē ar resursu letonika.lv
No 25.03.

Naujenes TB

 1.  
Informatīvā stunda “Dažādu dzīves situāciju e-risinājumi, portālā Latvija.lv” Eiropas Digitālās nedēļas ietvaros.
27.03.
15:00
Naujenes TB

Naujenes tautas bibliotēkas

aktivitātes 2019. gada februārim


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
februāris

Naujenes TB       


 1.  
Plaukta literārā izstāde „Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei 105 (1914-2014)”
02.02.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „ Gleznotājam Jānim Valteram – 150 (1869-1932)”
03.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Andrejam Irbem – 95 (1924-2004)”
10.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Dzejniecei Austrai Skujiņai – 110 (1909-1932)”)
10.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Naujenes tautas bibliotēkas “Skaļās lasīšanas sacensības” I kārtas noslēguma konkurss un Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Lasi, vērtē, dalies”
13.02.
16:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam Kārlim Kalnietim-100 (1919-1992)”
15.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Drošs internets”
Naujenes pamatskolas 5. klases skolēniem  
20.02.
9:00
Naujenes pamatskolā

 1.  
Lieliem un maziem mīksto leļļu izgatavošanas meistardarbnīca “Leļļu karuselis”, vada Gaļina Prirodina
21.02.
16:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā dzimtās valodas diena”
21.02.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Drošs internets” Lāču pamatskolas 6.-7. klases skolēniem 
22.02.
14:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Dzejniecei Montai Kromai -100 (1919-1994)”
27.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada janvārim 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
janvāris

Naujenes TB      


 1.  
Nacionālās skaļas lasīšanas sacensības 1. posms, 5.-6. klašu skolēniem.
04.01.
14:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa


 1.  
Plaukta literārā izstāde ” Rakstniekam, kultūrvēsturniekam Jõņam Brokam (arī Jānis Broks) – 100 (1919-2007) “
06.01

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80 (1939)”
13.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” Naujenes pamatskolas 1. kl. skolēniem, lasīšanas veicināšanas programmas “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros
16.01
9:00
Naujenes pamatskolā

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde” Franču gleznotājam Polam Sezanam – 180 (1939-1906)”
19.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle


 1.  
Plaukta literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po -210 (1809-1849)”
19.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”
20.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” Lāču pamatskolas 1. kl. skolēniem, lasīšanas veicināšanas programmas “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros
22.01.
13:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Nacionālās skaļas lasīšanas sacensības 1. posms, 5.-6. klašu skolēniem.
22.01.
14:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Plaukta literārā izstāde” Rakstniekam Augustam Laiviņam -130 (1889-1965) “
23.01.

Naujenes TB


 1.  
Literārā stunda Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem  “P. Bažova pasaku motīvi”
23.01.
15:00
Lociku filiāle


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada decembrim


1.        
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
decembris

Naujenes TB   

2.        
Tematiskā izstāde “ Jautrie Ziemassvētki”
decembris

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
3.        
Tematiskā izstāde „Itāliešu arhitektam, tēlniekam Džovanni Lorenco Bernīni – 420 (1598-1680)
07.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
4.        
Literārā izstāde „Rakstniekam Apsīšu Jēkabam – 160 (1858-1929)
08.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
5.        
Literārā izstāde „Rakstniekam, publicistam Atim Skalbergam – 80 (1938)
11.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
6.        
Literārā izstāde „ Krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam – 100 (1918-2008)
11.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
7.        
Literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Fimberam – 120 (1898-1970))
16.12

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
8.        
Literārā izstāde „Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 80 (1938)
20.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
9.        
Radošā darbnīca bērniem “Ziemassvētku brīnums”

21.12.
16:00
Naujenes TB  Bērnu nodaļa
10.    
Radošā darbnīca  bērniem ”Ziema. Balts gaišums mirdz no svecītēm”
21.12.
17:00
NTB Vecstropu AP
11.    
Literārā izstāde „Poļu dzejniekam Adamam Mickevičam – 220 (1798-1855)
24.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
12.    
Pasākums “Bibliotēkas eglītes svētki”
28.12.
14:00
Naujenes Jaunatnes un sporta centrā

13.    
Literārā izstāde „ Albertam Sprūdžam – 110 (1908-1944)
29.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana