Pasākumu kalendārs 2019.gads

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada oktobrim


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
oktobris

Naujenes TB       

 1.  
Vahtanga Samteladze atslēgu piekariņu kolekcijas izstāde “Atslēgu sargātāju stāsti”
1.10.-31.10.

Naujenes TB
 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Tev svētki, skolotāj!”
04.10.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
 1.  
Raimunda Ratkeviča ceļojošo fotoizstādi “Debesis iekrita tevī”
3.10.

Naujenes TB
 1.  
Plaukta literārā izstāde „Krievu gleznotājam, filozofam  Nikolajam Rēriham – 145 (1874-1947)”
09.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP
 1.  
Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas” Lāču pamatskolas 9. klases skolēniem
11.10.
14:00
Lāču pamatskola
 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Krievu dzejniekam Mihailam Ļermontovam – 205 (1814-1841)”
15.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP
 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 (1969)”
15.10.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP
 1.  
Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas” Naujenes  pamatskolas 7.-8. klases skolēniem
16.10.
9:00
Naujenes pamatskola
 1.  
Lasīšanas veicināšanas pasākums bērniem “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 2. klasei
18.10.
9:50
Naujenes TB
Bērnu nodaļa
 1.  
Bibliotēkas mazo, aktīvo lasītāju ekskursija uz Latgales Centrālo bibliotēkas Digitālo centru
23.10.
13:30
Latgales Centrālā bibliotēka
 1.  
Bibliotēkas leļļu teātra “Leļļu karuselis” izrāde Naujenes pirmsskolas izglītības “Rūķītis” vecākas grupas bērniem
24.10
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa
 1.  
 Radoša darbnīca skrapbookinga tehnikā Rudens. “Sen dzērves prom, tik lapas gaisā lido...”
26.10.
13:00
Vecstropu AP
 1.  
Poētiski-muzikāls pasākums “Dzejas un mākslas krustpunktā”
30.10.
15:00
Daugavas ielā 34, Krauja
Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada septembrim 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
septembris

Naujenes TB       


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Zinību dienu sagaidot”
02.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Uldim Plotniekam – 95 (1924-1979)”
06.09.

Lociku filiāle


 1.  
Dzejas dienai veltīts pasākums bērniem „Pantiņš + pantiņš = dzejolītis”, Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks ” audzēkņu  tikšanās ar dzejnieci Ludmilu Idzāni
09.09.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Dzejas dienām veltīts pasākums dzejas cienītājiem “Dzejas dienu pēcpusdiena”
11.09.
13:00
Naujenes novadpētniecības muzeja telpās

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde  “Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem – 160 (1859-1927)”
13.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95 (1924)”
16.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde  „Eiropas valodu diena ”
26.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Robertam Sēlim 135 (1884-1975)”
27.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Miķeļdiena atnākusi”
27.09.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada augustam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
augusts

Naujenes TB  


 1.  
Darbojas Svetlanas Nilovas porcelāna leļļu kolekcijas izstāde “Lelles otrā dzīve”
1.-7.08.

Naujenes TB

 1.  
Darbojas Tatjanas Siņevičas pūču figūriņu kolekcijas izstāde ”Pūce, pūcīte”
1.-28.08.

Naujenes TB

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības.
01.,08.,15.,22.08.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Ainai Zemdegai – 95 (1924-2006)”
2.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības –mēģinājumi.
5.,10., 12.,19.,26.08. 
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
6.,13.,20.,27.,08.
14:00
Naujenes AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Tūvei Jānsonei-105” (1914-2001)
9.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
3.08.
13:00
Vecstropi AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” pirmizrāde ””Pasaka par nepaklausīgu Mašu”
10.08.
13:30
Naujenes TB

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Aktrisei Vijai Artmanei – 90 (1929-2008)”
21.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Piedalīšanas Daugavpils novada svētkos ar miera bumbu izgatavošanas radošo darbnīcu “|Spaideklīši”
24.08.
14:00
Juzefovas parka

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Vācu rakstniekam, domātājam Johanam Volfgangam Gētem – 270 (1749-1832)”
28.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Nataļjas Aļehno skrapbukinga darbu personālizstādes “Iedvesmas mirkļu valdzinājums” atklāšana
29.08.
15:00
Naujenes TB


 1.  
“Bērnu bibliovasaras2019” noslēguma pasākums
29.08.
15.20
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Egonam Līvam – 95 (1924-1989)”
30.08.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP
Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada jūlijam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
jūlijs

Naujenes TB     


 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības –mēģinājumi.
22.,29.07. 
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
2.,9.,16.,23.,30.07.
14:00
Naujenes AP

 1.  
Plaukta  literārā izstāde „Rakstniecei Janīnai Babrei-100 (1919-1983)”
05.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
6.,13.,20.,
27.07.
13:00
Vecstropi AP

 1.  
Kristīnes Lipkovas ebru mākslas meistardarbnīca un izstāde “Ūdens mistērijas”
11.07.
15:00
Naujenes TB

 1.  
Svetlanas Nilovas porcelāna leļļu kolekcijas izstāde “Lelles otrā dzīve”
No 15.07.
Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Ernesta Hemingvejam-120 (1899-1961)”
21.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Tatjanas Siņevičas pūču figūriņu kolekcijas izstādes ”Pūce, pūcīte” atklāšana
22.07.
15:00
Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Jānim Baltvilkam-75” (1944-2003)
24.07.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības.
26.07
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (dēlam) – 195 (1824-1895)”
28.07.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada jūnijam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
jūnijs

Naujenes TB  


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā  bērnu aizsardzības diena”
03.06.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde” Rakstniekam Andrejam Dripem – 90 (1929-2013)”
03.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības –mēģinājumi.
3., 17. 06. 
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Krievu rakstniekam Aleksandram Puškinam – 220 (1799-1837)”
05.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Krievu dzejniecei Annai Ahmatovai – 130 (1889-1966)”
06.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Foto konkursa “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” noslēguma pasākums- uzvarētāju apbalvošana.
6.06.
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bērnu bibliovasaras 2019” atklāšanas pasākuma ietvaros:
·         Tatjanas Šeršņovas bruņurupuču kolekcijas izstādes atklāšana,
·         Bruņurupuču figūriņu veidošanas radošā darbnīca
6.06.
15:20
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
6.,13.06.
15:00
Lociku filiāle


 1.  
Bērnu skrabbukinga meistardarbnīca “Vasara.  “Es piederu vasarai, smaržīgai zālei...”
8.,15.,22.,
29.06.
13:00
Vecstropi AP

 1.  
Leļļu teātra “Leļļu karuselis” lugas “Tince grib mācīties” izrāde (Naujenes pamatskolas bērnu nometnes dalībniekiem)
10.06.
12:30
Daugavas iela 34, Krauja

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības
11.,18.,25.06.
14:00
Naujenes AP

 1.  
“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības.
13.,27.06.  
15:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bērnu un jauniešu radoša darbnīca „Jāņu zāles vainagā”
21.06.
13:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta tematiskā  izstāde „ Jāņi klāt, Jāņi klāt! ”
21.06.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada maijam


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
maijs

Naujenes TB      


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
maijs

Naujenes TB      


 1.  
Tematiskā izstāde „Maijs - Latvijas valsts svētku mēnesis”
02.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000)”
06.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Ilmas Kupcovas fotoizstāde “Laimes receptes”
No 7.05.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena”
08.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Literārā stunda “Man ir pasaku redze…”  Naujenes pamatskolas 1.klases audzēkņiem, veltīta Māras Cielēnas jubilejai.
10.05.
11:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta  tematiskā izstāde “Spāņu gleznotājam Salvadoram Dalī – 115 (1904-1989)”
10.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Vilim Lācim – 115 (1904-1966)”
10.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Tev svētki, māmiņ!
10.05.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Darbosies bērnu un jauniešu konkursa ceļojošā fotoizstāde “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” ar iespēju nobalsot par labāko darbu.
13.05.-17.05.

Lāču pamatskola

 1.  
Literārā stunda „Mātes tēls literatūrā”  Lāču pamatskolā 1-2 klases skolēniem
14.05.
13:20
Lāču pamatskola

 1.  
Naujenes pagasta svētku ietvaros “Ģimenes diena” ar  galda spēlēm, rotaļām, mākslas plenēru, Naujenes pagasta radošo cilvēku darbu izstādi.
15.05.
16:00
Daugavas iela 34, c. Krauja

 1.  
Linarda Onzuļa fotogrāfiju personālizstādes “Lapzemes skices” atklāšana
15.05.
16:00
Daugavas iela 34, c. Krauja

 1.  
Radošā darbnīca  bērniem
“Veidosim šenīla kociņu gliemežus” Naujenes pagasta svētku ietvaros.
18.05.
16:30-18:00
Pie Naujenes novadpētniecības muzeja

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Franču rakstniekam Onorē de Balzakam – 220 (1799-1850)
20.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Darbosies bērnu un jauniešu konkursa ceļojošā fotoizstāde “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” ar iespēju nobalsot par labāko darbu.
20.05.-24.05.

Naujenes pamatskola

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Angļu rakstniekam Arturam Konanam Doilam – 160 (1859-1930)”
22.05.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
 Darbosies bērnu un jauniešu konkursa ceļojošā fotoizstāde “Grāmatas dzīves zelta mirkļi” ar iespēju nobalsot par labāko darbu.
27.05.-31.05.

Naujenes tautas bibliotēka

 1.  
Plaukta literārā izstāde ”Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65 (1954)”
29.05.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
 Mākslas nodarbība pieaugušajiem “Dažāda māksla”
29.05.
15:00
Lociki filiāle

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada aprīlim 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
aprīlis

Naujenes TB       


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
aprīlis

Naujenes TB       


 1.  
Foto konkurss  bērniem un jauniešiem “Grāmatas dzīves zelta mirkļi”
No 1.04.-30.04.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniekam Vikam – 80( 1939)
01.04.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Krievu rakstniekam Nikolajam Gogolim – 210 (1809-1852)”
01.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde “Starptautiskā bērnu grāmatu diena”
02.04.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Naujenes pagasta bērnu rakstnieces Stepanidas Miloševičas tikšanās ar Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” bērniem
03.04.
15:00
Lociku filiāle

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Jānim Širmanim- 115” (1904-1992)
04.04.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Dalība Latvijas bankas kampaņā “Gada monēta” un erudīcijas spēlē ar resursu letonika.lv
Līdz 7.04.

Naujenes TB

 1.  
«BIBLIOTĒKA  IEDVESMO!» pasākumu cikls Pavasaris. “Lieldienas rītā sarkana saule...”skrabbukinga radošā nodarbība bērniem.
13.04.
13:00
Vecstropu AP

 1.  
Olgas Kuzminas fotogrāfiju izstāde “Atzīšanās”
No 15.04.

Naujenes TB

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Lieldienas ir klāt”
No 17.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Krievu-amerikāņu rakstniekam Vladimiram Nabokovam – 120 (1899-1977)”
22.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Literārā izstāde „Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram-455 (1564-1616)”
23.04.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”, bibliotēkas nedēļas ietveros, Lāču pamatskolas pirmsskolas grupai “Lāčuks”
25.04.
9:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”, bibliotēkas nedēļas ietveros, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vecākas grupas audzēkņiem
26.04.
10:00
10:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada martam 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
marts

Naujenes TB    


 1.  
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākums “Lasi, vērtē, dalies” 
01.03.
15:30
Naujenes TB
Bērnu nodaļa


 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Ķezberam-105 (1914-2006)”
02.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Elgai Korei – 125 (1894-1963)”
04.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Mana dzimtā valoda” veltīta Margaritas Stārastes 105 gadu jubilejai,
Naujenes pamatskolas, 1.-5. klases skolēniem
06.03.
9:00
Naujenes pamatskolā

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam Vilim Plūdonim (arī Vilis Plūdons) – 145 (1874-1940)”
08.03.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotēkas “Bērnu žūrijas ” dalībnieku dalība “Lielajos lasīšanas svētkos” Rīgā, ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku
09.03.
7:00
Latvijas Nacionāla bibliotēka

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Lāču pamatskolas pirmsskolas grupai “Lāčuks” Lāču pamatskolā
20.03.
10:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Lāču pamatskolas 1. klases skolēniem
20.03.
12:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Naujenes pamatskolas 1. klases skolēniem. 
22.03.
11:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Aīdai Niedrai – 120 (1899-1972)”
23.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”
25.03.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Dalība Latvijas bankas kampaņā “Gada monēta” un erudīcijas spēlē ar resursu letonika.lv
No 25.03.

Naujenes TB

 1.  
Informatīvā stunda “Dažādu dzīves situāciju e-risinājumi, portālā Latvija.lv” Eiropas Digitālās nedēļas ietvaros.
27.03.
15:00
Naujenes TB

Naujenes tautas bibliotēkas

aktivitātes 2019. gada februārim


 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
februāris

Naujenes TB       


 1.  
Plaukta literārā izstāde „Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei 105 (1914-2014)”
02.02.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „ Gleznotājam Jānim Valteram – 150 (1869-1932)”
03.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniekam Andrejam Irbem – 95 (1924-2004)”
10.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Dzejniecei Austrai Skujiņai – 110 (1909-1932)”)
10.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Naujenes tautas bibliotēkas “Skaļās lasīšanas sacensības” I kārtas noslēguma konkurss un Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Lasi, vērtē, dalies”
13.02.
16:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta literārā izstāde “Dzejniekam Kārlim Kalnietim-100 (1919-1992)”
15.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Drošs internets”
Naujenes pamatskolas 5. klases skolēniem  
20.02.
9:00
Naujenes pamatskolā

 1.  
Lieliem un maziem mīksto leļļu izgatavošanas meistardarbnīca “Leļļu karuselis”, vada Gaļina Prirodina
21.02.
16:00
Naujenes TB Bērnu nodaļa

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „Starptautiskā dzimtās valodas diena”
21.02.

Naujenes TB
Bērnu nodaļa
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Bibliotekārā stunda “Drošs internets” Lāču pamatskolas 6.-7. klases skolēniem 
22.02.
14:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Dzejniecei Montai Kromai -100 (1919-1994)”
27.02.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2019. gada janvārim 1.  
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
janvāris

Naujenes TB      


 1.  
Nacionālās skaļas lasīšanas sacensības 1. posms, 5.-6. klašu skolēniem.
04.01.
14:00
Naujenes TB
Bērnu nodaļa


 1.  
Plaukta literārā izstāde ” Rakstniekam, kultūrvēsturniekam Jõņam Brokam (arī Jānis Broks) – 100 (1919-2007) “
06.01

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Plaukta literārā izstāde „Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80 (1939)”
13.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” Naujenes pamatskolas 1. kl. skolēniem, lasīšanas veicināšanas programmas “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros
16.01
9:00
Naujenes pamatskolā

 1.  
Plaukta tematiskā izstāde” Franču gleznotājam Polam Sezanam – 180 (1939-1906)”
19.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle


 1.  
Plaukta literārā izstāde „Amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po -210 (1809-1849)”
19.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle


 1.  
Plaukta tematiskā izstāde „1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”
20.01.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Vecstropu AP

 1.  
Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks” Lāču pamatskolas 1. kl. skolēniem, lasīšanas veicināšanas programmas “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros
22.01.
13:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Nacionālās skaļas lasīšanas sacensības 1. posms, 5.-6. klašu skolēniem.
22.01.
14:00
Lāču pamatskolā

 1.  
Plaukta literārā izstāde” Rakstniekam Augustam Laiviņam -130 (1889-1965) “
23.01.

Naujenes TB


 1.  
Literārā stunda Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem  “P. Bažova pasaku motīvi”
23.01.
15:00
Lociku filiāle


Naujenes tautas bibliotēkas
aktivitātes 2018. gada decembrim


1.        
Novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
decembris

Naujenes TB   

2.        
Tematiskā izstāde “ Jautrie Ziemassvētki”
decembris

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
3.        
Tematiskā izstāde „Itāliešu arhitektam, tēlniekam Džovanni Lorenco Bernīni – 420 (1598-1680)
07.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
4.        
Literārā izstāde „Rakstniekam Apsīšu Jēkabam – 160 (1858-1929)
08.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
5.        
Literārā izstāde „Rakstniekam, publicistam Atim Skalbergam – 80 (1938)
11.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
6.        
Literārā izstāde „ Krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam – 100 (1918-2008)
11.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
7.        
Literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Fimberam – 120 (1898-1970))
16.12

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
8.        
Literārā izstāde „Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 80 (1938)
20.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
9.        
Radošā darbnīca bērniem “Ziemassvētku brīnums”

21.12.
16:00
Naujenes TB  Bērnu nodaļa
10.    
Radošā darbnīca  bērniem ”Ziema. Balts gaišums mirdz no svecītēm”
21.12.
17:00
NTB Vecstropu AP
11.    
Literārā izstāde „Poļu dzejniekam Adamam Mickevičam – 220 (1798-1855)
24.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP
12.    
Pasākums “Bibliotēkas eglītes svētki”
28.12.
14:00
Naujenes Jaunatnes un sporta centrā

13.    
Literārā izstāde „ Albertam Sprūdžam – 110 (1908-1944)
29.12.

Naujenes TB
Lociku filiāle
Naujenes AP
Vecstropu AP


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru