ceturtdiena, 2020. gada 29. oktobris

Bibliotekārā –video stunda “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi”!

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa aktīvi turpina realizēt lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Diemžēl, epidemioloģiskās situācijas un stingru drošības pasākumu dēļ, visas aktivitātes ar bērniem klātienē ir aizliegtas. Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai Soldatjonokai radās ideja izveidot bibliotekāro-video stundu. 2020.g. 28. oktobrī Naujenes pamatskolā notika attālināti grāmatu lasījumi un jaunās bibliotekāras-video stundas testēšana. Bibliotekāre iepriekš sagatavoja īsus video ierakstus un uzdevumus par V. Ķerusa grāmatu “Meža meitene Maija”. Vadīt stundu klātienē palīdzēja skolotāja Zinaīda PAULIŅA, kura 3.-4. klašu skolēniem piedāvāja pildīt bibliotekāres Aigas sagatavotos uzdevumus.
    Stundas sākumā 3. un 4.klases skolēni tika iepazīstināti ar grāmatas autoru Viesturu Ķerus, kurš ir ornitologs un zaļo mežu aizstāvis. Viestura Ķerus grāmata "Meža meitene Maija” ieguva Latvijas Literatūras gada balvu, kā labākā, bērnu grāmatu kategorijā.
   Klausoties bibliotekāres video lasījumu, audzēkņi uzzināja, ka grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan skudru pūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas.
    Stundas turpinājumā, darbojoties grupās un klausoties bibliotekāres Aigas uzdevumos un skolotājas Zinaīdas PAULIŅAS norādījumos, bērni noteica putnus, izpētīja dažu putnu ceļu uz siltajām zemēm, atkārtoja, kas ir gājputni un nometnieki, kā arī viņiem vajadzēja atpazīt putnus, klausoties to balsīs. Bibliotekārās stundas noslēgumā bērni aizrautīgi zīmēja spārnotos draugus.

    Paldies, Naujenes pamatskolai par ciešu sadarbību, īpašs paldies skolotājām Zinaīdai Pauliņai, Alitai Kokinai, Aivai Lindei par bibliotekārās-video stundas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu lasījumi” organizēšanu un vadīšanu.
                                                                     Lai vairojas lasīt prieks!


(Foto autore  Alita Kokina)


2 komentāri: